Tervitus

Kallis Kogudus!

Õp 4:23: “Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu!”

Olen juba aastaid olnud kristlane ja tajun, et elan juba täna igavikus. See on veider tunne, nagu looksin iga päev iga oma otsusega igavikku, samal ajal selles elades. Nii olen ma tunda saanud nii taevast kui põrgut ning tean, mille nimel ma siin selles maailmas elan. Mu kõrvus tuksub Jeesuse küsimus: „Mida sa oled teinud eluga, mille ma sulle andsin?“. Ma tahan elada nii, et saaksin talle vastata, et ma olen kogu oma südamest, vaimust ja jõust armastanud ja teeninud ainult Jumalat ning olnud talle ustav ka väikestes asjades. Olen armastanud Jeesust, oma õdesid, vendi ja ligimesi, oma peret ja töökaaslaseid. Olen armastanud neid, kes minust halba mõtlevad, neilt vabandust palunud ja palvetanud nende pärast. Ma tahan, et see oleks nii iga päev ja igavesti ning ma tean, et Jumal annab meile kõigile selle armastuse, jõu ja tarkuse. Palun seda Isalt teie eest ja tema armsa poja Jeesuse Kristuse nimel.

Oma igapäevases igavikus saan üha paremini aru, kui väärtuslik on mulle see armastus ja hingamine, mille Jumal mulle iga päev kingib. Kogesin seda eriliselt siis, kui Isa mulle näitas, et iseenese jõust ja tarkusest ei suuda ma midagi. Selle tõe tundmisele jõudmiseks pidin aga jõudma punkti, kus kõik oli otsas ning mul jäi üle usaldada vaid teda – läbipõlemisse ja raskesse depressiooni. Mind kandis läbi raskete olukordade teadmine, et Tema viib mind läbi vee ja lained ei uputa mind ning et Tema viib mind läbi tule ning leegid ei kõrveta mind. Täna ma tõesti ei muretse enam millegi muu pärast, kui vaid selle pärast, et leiaksin nii palju aega Tema Sõna lugemiseks, et mu kõht saaks täis ja janu kustutatud ning elaksin palves nii, et tunneksin ära Tema kõnetused ja märkaksin ning rõõmustaksin kõigest, mida Ta mu elus teeb. Kutsun teid sellest rõõmust osa saama!

„Mina olen A ja O, esimene ja viimane, algus ja ots! Õndsad on need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks meelevald süüa elupuust ning nad võiksid minna väravaist linna sisse! Väljaspool on koerad ja nõiad ja hoorajad ja mõrtsukad ja ebajumalateenijad ning kõik, kes valet armastavad ja teevad. Mina, Jeesus, saadan oma ingli seda teile tunnistama koguduste jaoks. Mina olen Taaveti juur ja sugu, särav koidutäht.“ Vaim ja mõrsja ütlevad: „Tule!“ Ja see, kes kuuleb, öelgu: „Tule!“ Ja januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta!

Seega, mu armsad, on mulle südamesse tõusnud teile meenutada, et te ei teeks midagi iseenese jõust ja tarkusest, vaid paluksite, et Issand tegutseks teie kaudu! Olete juba võitnud, mu armsad! Hoidke seda sisemist rahu, seda rahu, mida ainult Püha Vaim meile annab ja kasvage selles. Valmistuge igal hommikul võitluseks valitsuste ja võimudega, riietuge meie Isa armastusega.

Ees on läbimurrete aasta – olge õnnistuseks paljudele!

Reet Pärgmäe

LISAINFO

Neljapäeviti alates 2. veebruarist 18.30, teleseriaali “The Chosen” vaatamine, katrinkaur11@gmail.com

12. veebruar 18.00, Palve- ja ülistuskogunemine, maisovad@gmail.com

17. veebruar 18.00, Emade palvekoosolek, margarita.pugri@hotmail.com

19. veebruar 18.00, Tervikliku Tervenemise Teenistus, tervenemine.ee ; info@tervenemine.ee

5. märts peale teenistust, NBK üldkogu koosolek, nbk@nbk.ee