Tervitus

Elame enneolematul ajal, kus see palve, mida me kogudusena ühiselt oleme palunud – et tõde tõuseks ja vale vaoks – on järjest enam tõeks saamas. Teame Piiblist, et saatan on “valetaja ja vale isa” (Jh 8:44), et ta “ise moondab ennast valguse ingliks” (2Kr 11:14) ja et ta on “selle pimeduse maailma valitseja” (Ef 6:12), kellel on nüüdki meelevald sõnakuulmatute laste seas (Ef 2:2). Me ei tea veel täpselt, mis seisab ees, aga julgustan meid Pauluse sõnadega olema ärkvel ja kained ka siis, kui öeldakse: “Nüüd on rahu ja kindel olek” (1Ts 5:3,6).

Kristlastena oleme võitjate poolel ja Jumal on meiega, isegi kui peaksime minema “läbi surmavarju oru” (Ps 23). Meie lootus ei ole selles maailmas – edukuses, saavutustes, külastatud riikide arvus, hangitud kogemustes ega isegi tervises või heaolus -, vaid igaveses elus, millele oleme saanud sissepääsu Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise kaudu.

Kirjas filiplastele (1:19-25) on Paulus öelnud, et tema ei jää häbisse milleski, sest tema elus saab Kristus täiesti avalikult ülistatud – olgu elu või surma läbi. Elamine on tema jaoks Kristus ja suremine kasu ning teda paeluvad mõlemad. Ta himustab siit lahkuda ja olla koos Kristusega, sest see on väga palju parem, kuid ta mõistab, et siia jäämine on samuti vajalik. Mitte tema enda pärast, vaid selle teenimise pärast, millele ta on kutsutud. Praegusel ajal mõtlen aina enam, et meie perspektiiv selles elus võiks olla samasugune ja et me oleksime valmis lahti laskma sellest, mis on meile tuttav ja turvaline.

Praegusel ajal kutsub Jumal meid selleks, et inimesi päästa ja oma väe läbi üles tõsta – rohkem, kui kunagi varem. Ta kutsub meid nii koguduses kui kogudusest väljaspool teenima – palvetama, andma lootust, kuulutama tervist, olema sõbraks, avama kodu, abistama praktiliselt või rahaliselt, jagama kontakte või veel palju muud. Neile, kes on teenimisest väsinud või alla surutud, saab Tema anda uut jõudu: “Aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi.” (Js 40:31)

Hoidkem silmad lahti, et näha ja mõista seda, mis meie ümber toimub. Hoidkem kõrvad lahti, et kuulda, mida Vaim meile ütleb ja teha annab. Avagem suu, et paluda ja kuulutada vaimulikku ärkamist meie maale ja rahvale!

Kaur Paldre perega

LISAINFO

Võimalik veel liituda 3.02 ja 11.02 kell 18.30!

Alfa kursus

Registreerimine ja lisainfo www.nbk.ee ; alfa@nbk.ee

Võimalik veel liituda 2.02 kell 18.30

Jüngrite kool

Registreerimine ja lisainfo www.nbk.ee

13.veebruar kell 18.00

TTT – Tervikliku Tervenemise Teenistus

Tunnistused teemal “Vabanemine hirmudest”

palvesoov@nbk.ee, eestpalveliinid avatud TTT ajal nr-l 677 7773

27.veebruar peale P teenistust

Isade ja poegade aeg

Lisainfo Janis Pugrilt janis.pugri@mail.ee