Tervitus

Hea sõber!

Elame teiega ajal, kus senised uskumused on pea peale keeratud. Ligimese austus on asendunud ligimese tühistamisega, ligimesearmastus asendunud ligimese sildistamisega. Aeg, kus sõnu tuleb hoolikalt valida, sest muidu võid valla päästa tormi. Aeg, kus positiivsest testi tulemusest tuntakse suuremat rõõmu, kui negatiivsest, sest siis on ehk lootus saada taas “normaalseks” inimeseks. Jne jne.

Magnetitel on huvitav omadus. Ühtepidi magnetid tõukuvad ja teistpidi tõmbuvad. Tänane maailm meenutab meile magnetit, mis tõukab teisi eemale. Kohe jõuliselt tõukab, käskides hoida distantsi ja olla eraldatud. Selle eemale tõukamise ja tühistamise kultuuri keskel tulevad eredalt esile need magnetid, mis tõmbavad enda lähedale. Elame Nõmme kogudusena just nüüd, eredamalt kui kunagi varem, tõeks meie koguduse tunnuslauset “KOGUDUS KÕIGILE”. Rõhutame, et Nõmme kogudusse on KÕIK oodatud. Tule sellisena nagu sa oled. Siiski, kui sina oled Nõmme koguduse keskel haiget saanud ja ei ole tundnud ennast armastatuna just sellisena nagu sa oled, siis anna meile andeks. Meie ka alles õpime, mida tegelikult tähendab kogudus kõigile.

Tajume, kuidas Jumal on jõuliselt oma kogudust ette valmistamas lõpuaegade ärkamiseks. Oleme sellest palju unistanud. Oleme ehk loonud oma stsenaariumi, kuidas see võiks tõeks saada, ning oleksime pettunud, kui see nii ei lähe. Iga päevaga tundub üha enam, et ei lähegi nii nagu meie unistame. Läheb nii nagu Tema unistab. Alati on nii läinud nagu Tema on unistanud. Tihti on see toonud palju vastandumist ärkamisele, sest see on olnud inimlikest plaanidest liiga erinev. Paneme koos oma unistused ärkamisest kõrvale ja küsime rohkem tarkust unistada Tema unistusi. Nii on meil lihtsam õigel hetkel ära tunda Tema plaanid ja olla rõõmsalt nende elluviijate meeskonnas.

Armastuse ja hoolimisega!

Vaido ja Kairi