Tervitus

Armas kogudus

1. Jh 4:18: „Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses.

Kui järjepidevalt ja kannatlikult ootab Jumal meid jooksma Tema armastusse ning selle sees olema ja elama! Nii tihti oleme aga küll Tema läheduses, kuid hoiame 2m „turvatsooni” vahet, astumata Tema tõelisesse embusesse, kus võime kogeda täiuslikku armastust. Alateadlikult kardame valu, häbi, süüdistuste, haavatuse ja muu säärase esiletulemist. Pealtnäha tundub kergem nende asjadega mitte tegeleda, kui astuda Jumala täiusliku armastuse kogemisse, kus need esile tulevad ja neid läbi protsessida on vaja. Tõsi see on, et puhastumine võib kaasa tuua hetkelist ebamugavust.

Milline on tõotus, mis selles kirjakohas välja on toodud? Täiuslik armastus ajab kartuse välja! Hirmu ei eksisteeri enam, kui oleme täiuslikus armastuses! Täiuslik on TÄIUSLIK, kallis sõber. Jumala armastuses tuleb esile rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus (Gl 5:22). 1. Kr 13. peatükk räägib isegi, et armastus on suurem kui usk ja lootus. Kas millegi niivõrd hea nimel ei tasuks meil hetkelisest ebamugavusest läbi minna, et kartus võidetud saaks ja Vaimu viljad meie elus rohkeneks!? 🙂

Usun, et tänane kutse paljudele on see – astu Jumala ligiollu ning luba endal kogeda Tema täiuslikku armastust! Ära ole kartja, jäädes „turvalisse” distantsi, vaid usalda end tõelisesse turvalisusesse, kus kartust enam ei eksisteeri. Liiga kaua oleme hirmudel lasknud endilt röövida täiuslikku kingitust – Jumala armastuse kogemist ja selles viibimist, kus vangistaval kartusel ei olegi enam kohta.

Julgustan Sind, kallis vend ja õde, vastu võtma selle imelise kutse!

Tervitades

Siret Sepper

LISAINFO

Neljapäeviti 18.30 The Chosen seriaali vaatamine, katrinkaur11@gmail.com

5. märts peale teenistust NBK üldkogu koosolek, nbk@nbk.ee

10. märts 18.30 Külas Markku Veilo

16. märts 18.30 Külas Peter Nordberg

19. märts 18.00 Tervikliku Tervenemise Teenistus, tervenemine.ee ; info@tervenemine.ee

26. märts peale teenistust Isade ja poegade osadus, janis.pugri@mail.ee