Armas kogudus,

Me usume, et mitmed teist on kogenud praegustel ärevatel aegadel, kui väga me vajame Jumalat, Tema juhtimist ja lähedust. Läbi ajaloo on viinud raputused erinevaid rahvaid põlvedele. Põlvedel olles me tihtipeale ootame Jumalalt midagi, kuid vahel on keeruline isegi mõista, mis see täpselt on, mida me vajame. Vahel on torm meie ümber või meie sees saamas võimust ning meil on lainete pillutatavas paadis istudes raske ettegi kujutada, et meri võiks vaibuda. Meil võib olla raske aru saada, keda või mida kuulata ning mis infot endast hinge ja mõistuse säästmiseks mööda lasta. Mida me praegu kõige enam vajame, on see, et Jeesuse sõnad oleksid ja püsiksid meis.

“Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!” (Jh 14:26-27)

Sõitsime 18.-19. veebruaril ümber Eesti mandri, palvetades ja õnnistades Eestimaad ning ka naaberriike. Püha Vaim andis neis paigus palvetada erinevate asjade eest – kus oli vaja kuulutada vabadust needustest, kus paluda uue Püha Vaimu tule süttimist, kus religiooni kammitsate langemist.

Kogesime, et keeruliste aegade keskel peame palvetama, et kõik mis sünnib, sünniks rahus, ja Eestimaa pinnal olevad rahvad võiksid kohtuda elava Jumalaga. Julgustame kõiki paluma seda, mida Vaim annab paluda. Selleks, et me kuuleksime Püha Vaimu

Lisainfo

13.märts kell 18.00

TTT – Tervikliku Tervenemise Teenistus

Tunnistused teemal “Vabadus”

palvesoov@nbk.ee, eestpalveliinid avatud TTT ajal nr-l 677 7773

27.veebruar peale P teenistust

Isade ja poegade aeg

Lisainfo Janis Pugrilt janis.pugri@mail.ee

Oleme jätkamas koguduse remonditöödega ja palume Jumala varustamist. Hetkel on sisetööde ja alumise keldri noorte ruumideks ehitamiseks puudu ligikaudu 20 000 eurot. Lisaks, tunneme praegustel aegadel vajadust arendada videoülekandeid, mille lisaväljaminek jääb suurusjärku 10 000 euri. Usume, et kõikvõimas Jumal on meid varustamas! Olgem kõik valmis ka ise külvama.