Kuukava2023-11-27T10:39:35+02:00

Kuukavad

September 2023

Tervitus

Head sõbrad! Mt 10:5-8

Alles algas suvi, nüüd algas kooliaeg, varsti on jõulud… Mulle tundub, et ajakell on kiiremini käima pandud. „Kõik, kõik on uus septembrikuus,“ kirjutas kunagi Olivia Saar. Laagrid on läbi saanud. Jumal on puudutanud lapsi, noori, meid kõiki. Siinkohal suur, suur tänu kõigile panustajatele sellel suveperioodil – ägedad olete – aitäh südamest! Olime osa Ärkame Koos teenistustest, kus Jumala Vaim meid erakordselt puudutas ja muutis, mitmetel sai esimene armastus taastatud. Septembris oleme sügishooaja esimese Tervikliku Tervenemise Teenistusega Piiskoplikus Toomkirikus, millele eelnevad Pühendume Koos teenistused, kuhu kõik palvetajad ja ülistajad on kutsutud end häälestama, kuulama, teenima ja olema kasutatavad Jumala Vaimu käes. Koguduse Piiblikool, Alfa kursused, Noorte teenistused, Auväärsed, Pühapäevakool, Meeste Hommikud, Naiste Hommikud, jne. Sündimas on teenistusi, mis avalduvad, kui aeg saab küpseks – põnev on! 

Kõige tegevuse sees on aga keskseks meie suhe elava Jumalaga – aktiivne tegevus võib vahel ära varastada isikliku osaduse. Siin tasub meil olla valvas. Vaenlane ei maga! Ta suudab meile ette mängida „plaati“: „Vaata kui paljudes tegevustes Sa osaled, Sul on kõik Jumalaga korras!“ Võtame aega Jumalaga kahekesi olemiseks! Las Püha Vaim räägib meile, loeme Sõna, oleme kuuldel – suhe on olulisim. Sama oluliseks on suhted perekonnas. Sõbrad, ärgem laskem vaenlasel end petta! Hoiame Jumala lähedale ja hoiame teineteist. 

Nõmme kogudus on saatnud välja perekond Sapased teenima Keila Baptistikogudusse. Hans-Kristen, Pille ja väike Rebeka – hoiame meie armsaid palves. Toetame ka nõu ja jõuga! Usun, et meie kogudusest lähevad veel mitmed välja – kas teenima olemasolevaid kogudusi ja/või uusi rajama. Nägemus, et NBK on kui emalaev, on meie silme ees täitumas – tänu Jeesus! Hanna Hark on liikumas Ameerikasse sealsesse teenistuskooli, Jumal on väga selgelt Hannat juhtinud. Hoiame palves ja toetame, kel südames ka aineliselt (info Siretilt). 

Alles hiljuti saime tunnistuse väga selgest Jumala sekkumisest, kus meie eakaim liige Viive Vinkel sai õlavaludest ja peavaludest terveks, mis olid kestnud pikki kuid, kui tema tütre eest palvetasime. Viive oli oma kodus palves samal ajal, kui Mae eest haiglas palvetasime. Jumala viisid inimesi puudutada on ettearvamatud!

Soovitan järgi kuulata Peter Nordbergi NBK laagris räägitu. Jumal on Peteri südamele asetanud teemad, mis on koguduse ülesehitamiseks, edasi liikumiseks. Jumal on Nõmme kogudusele andnud järgmise tasandi kutse. Laagris vastasime, et jah, me tahame. Julgustan siinkohal igaüht, kes ei olnud kohal, kuulama ja vastama ka isiklikul tasandil. Jumalal on Eestimaaga võimsad plaanid. Me oleme osa sellest plaanist. Head sõbrad – oleme Jumala ees, las Ta räägib. Palume palveid, mis tulevad Püha Vaimu läbi südamesse. Ehitame, hoiame teineteist, alistume Jumalale ja seisame vastu kuradile – las ta põgeneb meie eest!

Olge kõik, kallid, väga väga võimsalt õnnistatud! 

Veikko

LISAINFO

10. september 18:00 Palve- ja ülistuskogunemine Lisainfo maisovid@nbk.ee

16. september 18:00 Noortekate uue hooaja algus Lisainfo marius.kuller@nbk.ee

17. september peale teenistust on Palveketi koosolek. Lisainfo vello.kalvik@gmail.com

17. september 18:00 Tervikliku Tervenemise Teenistus Toom-Kooli 6, Tallinna Piiskoplik Toomkirik https://tervenemine.ee/

25. september 17:45 Piiblikooli uue hooaja algus Lisainfo ja registreerimine kaur.paldre@nbk.ee

30.septembril – 1.oktoobril Isade ja Poegade Osadus janis.pugri@mail.ee

3 september 2023|
Kuupäev Sõna Ülistus
P 3.12 k. 11:00
Uue lepingu laud
Kaur Paldre
Juhatab Aldo Vinkel
Kert & Kristi Kurist
P 10.12 k. 11:00 Marius Kuller
Juhatab Avo Tutsu
Pille Sapas
P 17.12 k. 11:00 Ülistus- ja palveteenistus (videoülekannet ei toimu) Raili Lilleorg
P 24.12 k. 11:00 Veikko Võsu
Juhatab Siret Sepper
Raimondo Laikre
P 31.12 k. 11:00 Koguduse jõulupidu (videoülekannet ei toimu)

Mai 2022

Tervitus

Tere, sõbrad!

Oleme olnud ja jätkuvalt oleme ajas, kus miski pole kindel peale Ühe. Jeesus lahkudes maa pealt ütles: “Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete Tema ära, sest Ta jääb teie juurde ja on teie sees.” /…/ “Aga Lohutaja (advokaat, eestpalvetaja, nõuandja, aitaja, vabastaja), Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, Tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud.” Jumala tahe ja soov on meiega rääkida iga päev. Oleneb meist, kui palju me oleme valmis kuulama, ennast lainele häälestama ja vastu võtma.

Ilus kevad toob esile uue elu. Näeme, kuidas puudesse talletatud jõud avaldub pungade puhkemise kaudu. Usun, et Jumal on meisse kõigisse asetanud meeletu potentsiaaliga jõu, kui me oleme Püha Vaimu vastu võtnud oma südamesse. Nii nagu loodus vajab päikest ja vihma, vajame meie Jumala Sõna tundmist läbi Püha Vaimu ja selle rakendamist oma igapäevasesse ellu. Head sõbrad, sellisel viisil saame me hakkama kõigi olukordadega, sest Ta on tõotanud, et Ta ei jäta meid ja ei hülga meid. Vastupidi. Ta on tõotanud, et Ta on meiega igavesti. Teatud mõttes on asetatud võtmed meie kätte. Kas me julgeme KÕIK “lauale panna”? Ma tean, et see ei ole lihtne otsus, aga hea sõber, ma julgustan sind sel kevadel palvetama ja taotlema seda julgust. Kui sina ütled Jumalale “jah”, siis algab/jätkub seiklus, mis päädib lõpuks igavese elu õndsuses. Selle kõige valgel ei hirmuta meid sündmused meie ümber, vaid me oleme selgelt fokusseeritud Jumala kuningriigile ja Tema tahtele meie suhtes. Armsad sõbrad, ma usun, et meie maa ja rahvas vajavad selliseid eestpalvetajaid/usklikke/kristlasi nagu ma eelnevalt olen kirjeldanud. Sest Jumala riik ei ole sõnades, vaid on väes. Ma usun, et meie maa ja rahva ajaloos seisavad ees pöördelised hetked. Oleme need, keda Jumal saab kasutada nii üksikisiku kui kogudusena, et me ühel päeval Tema ees seistes saame kuulda: “Hästi tehtud sa hea ja ustav sulane!” Ole julge palvetama lühikesi paarilauselisi palveid oma uskmatute sõprade ja tuttavate eest ja sa näed, kuidas Jumal muudab elusid. See vägi ei ole meist, vaid Temast. Olge väga julgustatud ning nautigem kevadet! Olgem valmis Jeesuse kõnetusteks!

Rõõmsalt, kindlas usus

Veikko

LISAINFO

8. mai kell 18.00

TTT – Tervikliku Tervenemise Teenistus

palvesoov@nbk.ee, eestpalveliinid avatud TTT ajal

eesti keeles  677 7773, vene keeles 677 7771

12. mai kell 18.30

Valdkondade tagasisideõhtu

1. ja 29. mai peale P teenistust

Isade ja poegade aeg

Lisainfo Janis Pugrilt janis.pugri@mail.ee

22.mai peale P teenistust

Palveketi koosolek

29. mai

Pühapäevakooli lõpetamine

12. mai kell 18.30

Oleme jätkamas koguduse remonditöödega ja palume Jumalalt varustamist. Hetkel on sisetööde ja alumise keldri noorte ruumideks ehitamiseks puudu ligikaudu 20 000 eurot. Lisaks tunneme praegustel aegadel vajadust arendada videoülekandeid, mille lisaväljaminek jääb suurusjärku 10 000 eurot. Usume, et kõikvõimas Jumal on meid varustamas! Olgem kõik valmis ka ise külvama.

30 aprill 2022|

Aprill 2022

Tervitus

Armas kogudus!

Elame ajal, mil tundub, et inimelu ei ole midagi väärt. Tõelise väärtuse inimese elule annab aga Jumal. Ps 8:5-7: “…  siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimesepoeg, et sa tema eest hoolitsed? Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega. Sa seadsid ta valitsema oma kätetööd; kõik sa panid tema jalge alla.”

Kuidas elada praeguses ajas?

Mk 13:2937: “ …  nõnda ka teie, kui te näete seda kõike sündivat, tundke ära, et tema on lähedal, ukse taga. Tõesti, ma ütlen teile, see sugupõlv ei kao, enne kui kõik see on sündinud. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi! Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei inglidki taevas ega Poeg, ainult Isa üksi. Vaadake ette, valvake, sest teie ei tea, millal see aeg on käes! Nii nagu inimene, kes reisis võõrsile ja jättis oma maja, andes sulastele meelevalla, igaühele tema töö, ja uksehoidjal käskides valvata, nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal majaisand tuleb … “

Jumal ise on meist igaühte kutsunud, andnud meile meelevalla ja töö. Me ei pea passiivselt või paaniliselt ootama Jeesuse tagasitulekut ega orjama kui vanem vend kadunud poja loos. Jumal kutsub meid lähedasse osadusse Temaga. Tema ligiolust ja juhtimisest lähtub meie tegutsemine, hingamises. Ta ei otsi täiuslikke inimesi, vaid neid, kes on Talle kättesaadavad. Nendele ja nende kaudu saab Ta edastada oma armastust, tuua esile muutusi. 

Jeesus täitis selle missiooni, mille Isa Talle andis, Jh 17:4-5: “Mina olen sind kirgastanud maa peal, lõpetanud töö, mille sa mulle andsid teha  ja nüüd kirgasta ka sina, Isa, mind enese juures selle kirkusega, mis mul oli enne maailma rajamist sinu juures!”

Jumal ei ole meiega ega selle maailmaga veel lõpetanud. Ära Sina ka Jumalaga lõpeta! Ava oma süda Jeesusele, saa Jumalaga taas lepitatud! Las Ta täidab ja juhib Sind taas Oma Püha Vaimuga  – teekond jätkub! Meie missioon ei ole veel läbi! 🙂

Armastusega Grete ja Kalle!

LISAINFO

10.aprill kell 18.00 TTT – Tervikliku Tervenemise Teenistus

palvesoov@nbk.ee, eestpalveliinid avatud TTT ajal

eesti keeles  677 7773, vene keeles 677 7771

17.aprill kell 18.00 Ülestõusmispühade kontsert-jumalateenistus

Muusikud: Kadri Hunt, Taavo Remmel, Marek Talts, Tiit Kalluste

Rohkem infot tulekul

24.aprill peale P teenistust Isade ja poegade aeg

Lisainfo Janis Pugrilt janis.pugri@mail.ee

Oleme jätkamas koguduse remonditöödega ja palume Jumala varustamist. Hetkel on sisetööde ja alumise keldri noorte ruumideks ehitamiseks puudu ligikaudu 20 000 eurot. Lisaks, tunneme praegustel aegadel vajadust arendada videoülekandeid, mille lisaväljaminek jääb suurusjärku 10 000 euri. Usume, et kõikvõimas Jumal on meid varustamas! Olgem kõik valmis ka ise külvama.

30 märts 2022|

Märts 2022

Armas kogudus,

Me usume, et mitmed teist on kogenud praegustel ärevatel aegadel, kui väga me vajame Jumalat, Tema juhtimist ja lähedust. Läbi ajaloo on viinud raputused erinevaid rahvaid põlvedele. Põlvedel olles me tihtipeale ootame Jumalalt midagi, kuid vahel on keeruline isegi mõista, mis see täpselt on, mida me vajame. Vahel on torm meie ümber või meie sees saamas võimust ning meil on lainete pillutatavas paadis istudes raske ettegi kujutada, et meri võiks vaibuda. Meil võib olla raske aru saada, keda või mida kuulata ning mis infot endast hinge ja mõistuse säästmiseks mööda lasta. Mida me praegu kõige enam vajame, on see, et Jeesuse sõnad oleksid ja püsiksid meis.

“Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!” (Jh 14:26-27)

Sõitsime 18.-19. veebruaril ümber Eesti mandri, palvetades ja õnnistades Eestimaad ning ka naaberriike. Püha Vaim andis neis paigus palvetada erinevate asjade eest – kus oli vaja kuulutada vabadust needustest, kus paluda uue Püha Vaimu tule süttimist, kus religiooni kammitsate langemist.

Kogesime, et keeruliste aegade keskel peame palvetama, et kõik mis sünnib, sünniks rahus, ja Eestimaa pinnal olevad rahvad võiksid kohtuda elava Jumalaga. Julgustame kõiki paluma seda, mida Vaim annab paluda. Selleks, et me kuuleksime Püha Vaimu

Lisainfo

13.märts kell 18.00

TTT – Tervikliku Tervenemise Teenistus

Tunnistused teemal “Vabadus”

palvesoov@nbk.ee, eestpalveliinid avatud TTT ajal nr-l 677 7773

27.veebruar peale P teenistust

Isade ja poegade aeg

Lisainfo Janis Pugrilt janis.pugri@mail.ee

Oleme jätkamas koguduse remonditöödega ja palume Jumala varustamist. Hetkel on sisetööde ja alumise keldri noorte ruumideks ehitamiseks puudu ligikaudu 20 000 eurot. Lisaks, tunneme praegustel aegadel vajadust arendada videoülekandeid, mille lisaväljaminek jääb suurusjärku 10 000 euri. Usume, et kõikvõimas Jumal on meid varustamas! Olgem kõik valmis ka ise külvama.

3 märts 2022|

Veebruar 2022

Tervitus

Elame enneolematul ajal, kus see palve, mida me kogudusena ühiselt oleme palunud – et tõde tõuseks ja vale vaoks – on järjest enam tõeks saamas. Teame Piiblist, et saatan on “valetaja ja vale isa” (Jh 8:44), et ta “ise moondab ennast valguse ingliks” (2Kr 11:14) ja et ta on “selle pimeduse maailma valitseja” (Ef 6:12), kellel on nüüdki meelevald sõnakuulmatute laste seas (Ef 2:2). Me ei tea veel täpselt, mis seisab ees, aga julgustan meid Pauluse sõnadega olema ärkvel ja kained ka siis, kui öeldakse: “Nüüd on rahu ja kindel olek” (1Ts 5:3,6).

Kristlastena oleme võitjate poolel ja Jumal on meiega, isegi kui peaksime minema “läbi surmavarju oru” (Ps 23). Meie lootus ei ole selles maailmas – edukuses, saavutustes, külastatud riikide arvus, hangitud kogemustes ega isegi tervises või heaolus -, vaid igaveses elus, millele oleme saanud sissepääsu Jeesuse Kristuse surma ja ülestõusmise kaudu.

Kirjas filiplastele (1:19-25) on Paulus öelnud, et tema ei jää häbisse milleski, sest tema elus saab Kristus täiesti avalikult ülistatud – olgu elu või surma läbi. Elamine on tema jaoks Kristus ja suremine kasu ning teda paeluvad mõlemad. Ta himustab siit lahkuda ja olla koos Kristusega, sest see on väga palju parem, kuid ta mõistab, et siia jäämine on samuti vajalik. Mitte tema enda pärast, vaid selle teenimise pärast, millele ta on kutsutud. Praegusel ajal mõtlen aina enam, et meie perspektiiv selles elus võiks olla samasugune ja et me oleksime valmis lahti laskma sellest, mis on meile tuttav ja turvaline.

Praegusel ajal kutsub Jumal meid selleks, et inimesi päästa ja oma väe läbi üles tõsta – rohkem, kui kunagi varem. Ta kutsub meid nii koguduses kui kogudusest väljaspool teenima – palvetama, andma lootust, kuulutama tervist, olema sõbraks, avama kodu, abistama praktiliselt või rahaliselt, jagama kontakte või veel palju muud. Neile, kes on teenimisest väsinud või alla surutud, saab Tema anda uut jõudu: “Aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu, need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad: nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi.” (Js 40:31)

Hoidkem silmad lahti, et näha ja mõista seda, mis meie ümber toimub. Hoidkem kõrvad lahti, et kuulda, mida Vaim meile ütleb ja teha annab. Avagem suu, et paluda ja kuulutada vaimulikku ärkamist meie maale ja rahvale!

Kaur Paldre perega

LISAINFO

Võimalik veel liituda 3.02 ja 11.02 kell 18.30!

Alfa kursus

Registreerimine ja lisainfo www.nbk.ee ; alfa@nbk.ee

Võimalik veel liituda 2.02 kell 18.30

Jüngrite kool

Registreerimine ja lisainfo www.nbk.ee

13.veebruar kell 18.00

TTT – Tervikliku Tervenemise Teenistus

Tunnistused teemal “Vabanemine hirmudest”

palvesoov@nbk.ee, eestpalveliinid avatud TTT ajal nr-l 677 7773

27.veebruar peale P teenistust

Isade ja poegade aeg

Lisainfo Janis Pugrilt janis.pugri@mail.ee

6 veebruar 2022|

Jaanuar 2022

Head sõbrad,

2021. aasta on jäänud seljataha. Seda aastat iseloomustab sõna Piiblist “Kes teeb ülekohut, tehku veel enam ülekohut, ning kes on rüve, saagu veelgi rüvedamaks! Õige tehku veel enam õigust ning püha pühitsegu ennast veel enam!“(Ilm 22:11). Kogudusena oleme möödunud aastal otsinud enam ja enam võimalust teha õigust ja olla pühad. Mida see praktilises elus tähendab? Oleme jätkuvalt palunud: “Tule Püha Vaim!”. Oleme Jumala väge näinud avaldumas Alfas, Meeste Hommikutel, Naiste Hommikutel, Auväärsete Hommikutel, Nõmmelille kogunemistel, Noortetöös, Lastetöös, Piibliringis, Ülistusteenistustel, palvetöös. Selle palve vastusena on sündinud ka Jüngrite kool, TTT, palverätikute kasutamine, kodugrupid, Hingehoiu koolitus, Isade ja poegade aeg ja muud teenimised. Oleme näinud võrratuid tervenemisi ja kogudusega on liitunud mitmeid uusi inimesi. Oleme jätkuvalt kogudus kõigile, kes soovivad ja tahavad.

Uus aasta tuleb tõenäoliselt möödunust pinevam. Usun, et keerulistel aegadel on kõige olulisem olla kuuldel ja kuulekas. Head sõbrad, tahan siinkohal julgustada – Jumal on endiselt troonil, Tema valitseb ja Tema plaan läheb täide nii koguduse ja üksikisiku tasandil, kui ka meie maa ja rahva seas! Kas sa tahad sellega kaasas olla? Heaks näiteks on jaanuaris algav Alfa kursus, kuhu on juba avaldanud soovi registreerida märkimisväärne hulk inimesi. Oleme kasutusele võtnud palverätikud, mille eest oleme palvetanud ning jaganud abivajajatele. Lühikese aja jooksul on palverätikute kasutamisel tagasisidena tulnud imelisi muutusi. See kõik on võimas Jumala töö, kus me saame kaasas olla! On imeline inimeste muutumise aeg. Usume, et need on ärkamisvihma esimesed piisad.

“Vaata, Sina oled teinud taeva ja maa oma suure rammu ja väljasirutatud käsivarrega: ükski asi ei ole võimatu sinul.” – Jeremija 32:17

Rõõmus ja usus,

Veikko

LISAINFO

9.jaanuar kell 18.00

TTT – Tervikliku Tervenemise Teenistus

Tunnistused teemal “Noorte võidud sõltuvuste üle”

palvesoov@nbk.ee, eestpalveliinid avatud TTT ajal nr-l 677 7773

15.01 kell 16.00

Heategevuskontsert

Duo ansambel nimega “Projekt Brendan”

Kohapeal on võimalik annetada NBK ehitustööde tarbeks

19.jaanuar 18.30

Jüngrite kooli algus

Registreerimine ja lisainfo www.nbk.ee

30.jaanuar peale P teenistust

Isade ja poegade aeg

Lisainfo Janis Pugrilt janis.pugri@mail.ee

27.jaanuar 18.30

Alfa kursus

Registreerimine ja lisainfo www.nbk.ee ; alfa@nbk.ee

27 detsember 2021|

Detsember 2021

Tervitus

Tere kallis kogudusepere

Rõõmustagem! Jumal tahab anda sulle ja mulle üleloomuliku rõõmu Temas.

Meenub seik lapsepõlvest, mil sain enda sünnipäeval erilise kingituse. See toimus 90ndatel. Ajad olid teised ja meie perel ei olnud asju üleliia, aga olime alati hoitud.

Olime perega jõuludeks maale sõitmas. Meil ei olnud kaasas uhkeid roogasid, vaid üks piparkoogipakk. Olime selle ilmselt kellegi käest saanud. Tegime tanklas peatuse ja silmasime inimesi, kes otsisid süüa prügikastidest. Mulle anti võimalus viia need piparkoogid kingitusena neile. Sammusin arglikult. Süda põles sees, et sain anda midagi, mis neile veel rohkem rõõmu teeks kui meile. Loobuda millestki, mida ei olnud üleliia, aga kui Jumal selle südamele paneb siis väärt palju. Tagasi autosse viisid jalad kui lenneldes. Maale jõudsime küll ilma piparkoogipakita, aga nende pilgus olev tänu ja  rõõm Jumalalt on siiani südames. (Maarja)

” Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan

teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,

et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand

Kristus.” Lk 2:10-11

Milline rõõmusõnum, et meile kõigile on osaks saanud maailma kõige hinnalisem kingitus – Jeesus Kristus, Jumala poeg.

Võta see kingitus vastu ja kasuta seda. See ei ole mõeldud imetlemiseks riiulile tolmu koguma. Jeesus saadeti siia maale, meie keskele, et sul ja mul võiks  olla elu ja seda ülirohkesti.  Sinu ja minu eest on makstud kalli vere hinnaga.

Ärme jää ristile kinni. Meie eest on juba ristil käidud. Jeesus elab! Ela ja rõõmusta Temas!

„Lõppeks, vennad, olge rõõmsad! Seadke oma asjad korda, laske

endid julgustada, olge üksmeelsed, pidage rahu! Küll siis

armastuse ja rahu Jumal on teiega!“ 2.kor 13:11

Armastusega

Perekond Pihlamäe ülevalt korruselt

LISAINFO

11.detsember kell 18.00

Noorte jõulupidu

12.detsember kell 18.00

TTT – Tervikliku Tervenemise Teenistus

Tunnistused teemal “Jumala imed beebide eludes”

palvesoov@nbk.ee, eestpalveliinid avatud TTT ajal nr-l 677 7773

18.detsember kell 12.00

Auväärsete ühenduse Nõmmelill osaduspäev

Koguduse ruumides

26.detsember peale P teenistust

Isade ja poegade aeg

Lisainfo Janis Pugrilt janis.pugri@mail.ee

          

NBK maja katus

Suur töö ja ettevõtmine on jõudmas lõpusirgele! Hetkel on meil veel puudu ligikaudu 4500 eurot. Samuti usaldame Jumala õnnistamist kiireloomuliste projektidega nagu uste parandus, keldri renoveerimine, klassiruumide remont, maja fassaad.

Külvame koos! 🙂

3 detsember 2021|