Kuukava2022-06-03T18:05:53+03:00

Kuukavad

Mai 2022

Tervitus

Tere, sõbrad!

Oleme olnud ja jätkuvalt oleme ajas, kus miski pole kindel peale Ühe. Jeesus lahkudes maa pealt ütles: “Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete Tema ära, sest Ta jääb teie juurde ja on teie sees.” /…/ “Aga Lohutaja (advokaat, eestpalvetaja, nõuandja, aitaja, vabastaja), Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, Tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud.” Jumala tahe ja soov on meiega rääkida iga päev. Oleneb meist, kui palju me oleme valmis kuulama, ennast lainele häälestama ja vastu võtma.

Ilus kevad toob esile uue elu. Näeme, kuidas puudesse talletatud jõud avaldub pungade puhkemise kaudu. Usun, et Jumal on meisse kõigisse asetanud meeletu potentsiaaliga jõu, kui me oleme Püha Vaimu vastu võtnud oma südamesse. Nii nagu loodus vajab päikest ja vihma, vajame meie Jumala Sõna tundmist läbi Püha Vaimu ja selle rakendamist oma igapäevasesse ellu. Head sõbrad, sellisel viisil saame me hakkama kõigi olukordadega, sest Ta on tõotanud, et Ta ei jäta meid ja ei hülga meid. Vastupidi. Ta on tõotanud, et Ta on meiega igavesti. Teatud mõttes on asetatud võtmed meie kätte. Kas me julgeme KÕIK “lauale panna”? Ma tean, et see ei ole lihtne otsus, aga hea sõber, ma julgustan sind sel kevadel palvetama ja taotlema seda julgust. Kui sina ütled Jumalale “jah”, siis algab/jätkub seiklus, mis päädib lõpuks igavese elu õndsuses. Selle kõige valgel ei hirmuta meid sündmused meie ümber, vaid me oleme selgelt fokusseeritud Jumala kuningriigile ja Tema tahtele meie suhtes. Armsad sõbrad, ma usun, et meie maa ja rahvas vajavad selliseid eestpalvetajaid/usklikke/kristlasi nagu ma eelnevalt olen kirjeldanud. Sest Jumala riik ei ole sõnades, vaid on väes. Ma usun, et meie maa ja rahva ajaloos seisavad ees pöördelised hetked. Oleme need, keda Jumal saab kasutada nii üksikisiku kui kogudusena, et me ühel päeval Tema ees seistes saame kuulda: “Hästi tehtud sa hea ja ustav sulane!” Ole julge palvetama lühikesi paarilauselisi palveid oma uskmatute sõprade ja tuttavate eest ja sa näed, kuidas Jumal muudab elusid. See vägi ei ole meist, vaid Temast. Olge väga julgustatud ning nautigem kevadet! Olgem valmis Jeesuse kõnetusteks!

Rõõmsalt, kindlas usus

Veikko

LISAINFO

8. mai kell 18.00

TTT – Tervikliku Tervenemise Teenistus

palvesoov@nbk.ee, eestpalveliinid avatud TTT ajal

eesti keeles  677 7773, vene keeles 677 7771

12. mai kell 18.30

Valdkondade tagasisideõhtu

1. ja 29. mai peale P teenistust

Isade ja poegade aeg

Lisainfo Janis Pugrilt janis.pugri@mail.ee

22.mai peale P teenistust

Palveketi koosolek

29. mai

Pühapäevakooli lõpetamine

12. mai kell 18.30

Oleme jätkamas koguduse remonditöödega ja palume Jumalalt varustamist. Hetkel on sisetööde ja alumise keldri noorte ruumideks ehitamiseks puudu ligikaudu 20 000 eurot. Lisaks tunneme praegustel aegadel vajadust arendada videoülekandeid, mille lisaväljaminek jääb suurusjärku 10 000 eurot. Usume, et kõikvõimas Jumal on meid varustamas! Olgem kõik valmis ka ise külvama.

30 aprill 2022|
Kuupäev Sõna Muusika
P 5.06 k.11.00 Armulaud Veikko Võsu
Juhatab Siret Sepper
NBK kitarriõpilased
P 12.06 k.11.00 Heli Metsala
Juhatab Grete Veedla
Meeli Pajula & Co
P 19.06 k.11.00  Hannes Hermaküla
Juhatab Veikko Võsu
Hans –  Kristen & Pille Sapas
P 26.06 k.11.00 Lasse Petersen
Juhatab  Vaido Palmik
Free Lane Church koguduse noored

November 2021

Tervitus

Hea sõber!

Elame teiega ajal, kus senised uskumused on pea peale keeratud. Ligimese austus on asendunud ligimese tühistamisega, ligimesearmastus asendunud ligimese sildistamisega. Aeg, kus sõnu tuleb hoolikalt valida, sest muidu võid valla päästa tormi. Aeg, kus positiivsest testi tulemusest tuntakse suuremat rõõmu, kui negatiivsest, sest siis on ehk lootus saada taas “normaalseks” inimeseks. Jne jne.

Magnetitel on huvitav omadus. Ühtepidi magnetid tõukuvad ja teistpidi tõmbuvad. Tänane maailm meenutab meile magnetit, mis tõukab teisi eemale. Kohe jõuliselt tõukab, käskides hoida distantsi ja olla eraldatud. Selle eemale tõukamise ja tühistamise kultuuri keskel tulevad eredalt esile need magnetid, mis tõmbavad enda lähedale. Elame Nõmme kogudusena just nüüd, eredamalt kui kunagi varem, tõeks meie koguduse tunnuslauset “KOGUDUS KÕIGILE”. Rõhutame, et Nõmme kogudusse on KÕIK oodatud. Tule sellisena nagu sa oled. Siiski, kui sina oled Nõmme koguduse keskel haiget saanud ja ei ole tundnud ennast armastatuna just sellisena nagu sa oled, siis anna meile andeks. Meie ka alles õpime, mida tegelikult tähendab kogudus kõigile.

Tajume, kuidas Jumal on jõuliselt oma kogudust ette valmistamas lõpuaegade ärkamiseks. Oleme sellest palju unistanud. Oleme ehk loonud oma stsenaariumi, kuidas see võiks tõeks saada, ning oleksime pettunud, kui see nii ei lähe. Iga päevaga tundub üha enam, et ei lähegi nii nagu meie unistame. Läheb nii nagu Tema unistab. Alati on nii läinud nagu Tema on unistanud. Tihti on see toonud palju vastandumist ärkamisele, sest see on olnud inimlikest plaanidest liiga erinev. Paneme koos oma unistused ärkamisest kõrvale ja küsime rohkem tarkust unistada Tema unistusi. Nii on meil lihtsam õigel hetkel ära tunda Tema plaanid ja olla rõõmsalt nende elluviijate meeskonnas.

Armastuse ja hoolimisega!

Vaido ja Kairi

3 detsember 2021|

Oktoober 2021

Tere, armas kogudusepere!

Oktoobrikuu alguses tähistab meie kogudus oma aastapäeva! Seekord on meil juba 128 sünnipäev. Endale üllatuseks avastasime, et oleme kolmandiku neist aastatest olnud Nõmme koguduse liikmed.

1970 aastate alguseks oli Nõmme Baptistikogudusse kogunenud aastate pikkuse ustavate palvetajate töö viljana hulgaliselt noori. Ligi 70 noort koondusid vaimulikult kasvama ja tolle aja väheseid kokkusaamise võimalusi kasutades noorte koori. Jumalateenistused, kus koor kaasa teenis olid puupüsti rahvast täis. Inimesed seisid vahekäikudes, sest istekohti ei jätkunud. Nälg Jumala järele oli suur.

Meie kohtusime ja jäime üksteisele silma ka just selles kooris. Meid ristiti ja õnnistati kogudusse koos mitme noorega 1978. a kevadel. Järgmisel aastal panime leivad ühte kappi. Meil on kaks poega ja kaks tütart ja nüüdseks kaheksa lapselapsukest.

Tänasel päeval võime tunnistada, et Jumala arm ja halastus ei ole otsa lõppenud.

Imetlusega oleme just viimastel aastatel näinud, kuidas Jumal teeb täiesti uut. Oleme tundnud, et kuulume ühte imelisse ja hoolivasse perekonda. Erilist koguduse perekonna tuge kogesime selle aasta märtsis, kui kõik koos Aldo elu eest palves võitlesime. On tohutu rõõm ja eesõigus olla selle kõigega kaasas, näha ja kogeda mida Jumal teeb!

Jesaja 35:1 Kõrb ja liivik rõõmutsevad, nõmmemaa hõiskab ja õitseb nagu liili!

Jesaja 43:19 Vaata, mina teen hoopis uut: see juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbegi tee, tühjale maale jõed!

Tunneme ennast uuenenud ja noorenenud koguduse keskel ka väga noortena

Soovime, et selles muutuvas maailmas ja edasi liikuvas koguduses hoiaksime ikka kokku. Armastame Jumalat kõigest südamest, taotleme üksmeelt, oleme Jumalale kuulekad ja kättesaadavad!

Armastusega, Aldo ja Anneli

LISAINFO

Kodugruppide info

10.oktoober kell 18.00

TTT – Tervikliku tervenemise teenistus

Sel korral fookuses seksuaalne väärkohtlemine ja abort

palvesoov@nbk.ee, eestpalveliinid avatud TTT ajal nr-l 677 7773

6.oktoober kell 18.30

Jüngrite kooli algusRegistreerimine ja lisainfo www.nbk.ee 

14.oktoober kell 18.30

Alfa kursusRegistreerimine alfa@nbk.ee

24.oktoober kell 18.00

Ülistus – ja palveteenistus: Eestimaa noorte ja laste eest!

           NBK maja katus

Töö on endiselt käimas ning oleme usaldamas, et Jumal varustab katuse renoveerimisel veel puuduoleva 10 000 euroga. Samuti järgnevate kiireloomuliste projektidega nagu uste vahetus, keldri renoveerimine, klassiruumide remont, maja fassaad. Külvame koos! 🙂

5 oktoober 2021|

September 2021

Tervitus

Armsad sõbrad,

Usun, et meil kõigil on olnud suurepärane puhkuse aeg suvel. Uus hooaeg on alanud. Pikalt on südames olnud, et iga koguduseliige kuuluks kodugruppi. Elame ajal, mis on täis meist mitte sõltuvaid üllatusi. Parem on, kui oleme nendeks valmis.

Oleme kaardistamas potentsiaalseid kodugruppide juhte ja kodusid, kus koguneda. Kui Sina armas sõber oled samuti valmis kodugruppi juhtima või avama oma kodu, siis anna endast märku siret.sepper@nbk.ee või tel. 56478293.

Meie ümber on meeletult palju informatsiooni. Hoidkem seejuures oma fookus Jeesuse sõnadel: “Minge kõik maailma ja tehke jüngriteks kõik rahvad.” Seda me suudame ainult Püha Vaimu väes. Armas sõber, kutsun Sind üles jätkuvalt võtma aega, et kuulata, jätkuvalt täituma Püha Vaimuga ja SIIS tegutsema. Meenutame, et „Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega.“ Ef 6:12.

Jeesuse tähendamissõna tarkadest ja rumalatest neitsidest on tänase päeva kontekstis väga aktuaalne ja tulnud prohvetlikult mitmelt poolt üles. Neitside tähendamissõna asub kahe teksti vahel, mis räägivad teenimisest, kaasas olemisest ja  osa võtmisest. On oluline mõista, et valmisolekuks Jeesusega kohtuma, peaks meil olema piisavalt õli lampides. Lambivalgus näitab meile infomüra ja virr-varri keskel selget teed.

Usus, lootuses ja armastuses rõõmsalt, Veikko

LISAINFO

12.september kell 18.00

TTT – Tervikliku tervenemise teenistus

Sel korral fookuses laste ja noorte suitsiid.

palvesoov@nbk.ee, eestpalveliinid avatud TTT ajal nr-l 6777773

18.september kell 12.00

Auväärsete ühenduse Nõmmelill osaduspäev

Koguduse ruumides

26.september kell 18.00

Ülistus – ja palveteenistus: Eestimaa noorte ja laste eest!

26.september peale Jumalateenistust

Isade ja poegade üritus

Rohkem infot tulekul

6.oktoober kell 18.30

Jüngrite kooli algus

Registreerimine avaneb peagi www.nbk.ee 

14.10 kell 18.30

Alfa kursus

Registreerimine alfa@nbk.ee

           NBK maja katus

Töö on käimas ning oleme usaldamas, et Jumal varustab katuse renoveerimisel veel puuduoleva 15 000 euroga. Samuti järgnevate kiireloomuliste projektidega nagu uste vahetus, keldri renoveerimine, klassiruumide remont, maja fassaad.

Külvame koos! 🙂

6 september 2021|

August 2021

Tervitus

Kallis kogudus!

Meil on nii hea meel, et NBK on saanud meie kodukoguduseks.

Kõik algas umbes kaks aastat tagasi, kui otsisime endale kohta laulatuseks ja otsustasimegi Nõmme kasuks. Tundsime kohe, et see on kodune ja armas paik abiellumiseks, Hannese perele oli see aastaid tagasi ka kodukoguduseks.

Palju aega enne pulmaplaane olime saanud südamesse, et Jumal on meid kutsumas liikuma oma senisest kogudusest edasi.

Me ei teadnud kuhu, kuid otsustasime Jumalat selles usaldada: jätkasime oma koguduses teenimist, kuid samal ajal kandsime seda olukorda palves edasi.

Teadmatuses olemine polnud lihtne, kuid Jumal oli ustav.

Koroona tõttu pidime vaatama koguduse teenistusi ülekande vahendusel ja väga tihti me sattusime just Nõmme koguduse teenistusi vaatama. Meid kutsuti ka ülistustiimis kaasa teenima, mida tegime hea meelega.

Piirangud said mõneks ajaks läbi, kuid me sattusime taas Nõmme kogudusse teenistust kuulama kui ka ülistustiimis kaasa teenima.

Siis saimegi aru, et see on meie kodu. Iga kord oleme kogenud Nõmmele tulles sooja vastuvõttu, ära minnes julgustust ja võtnud kaasa ülesehitava sõnumi. Väga liigutav oli üks pühapäev, kus koguduse auväärsed õnnistasid pisemat koguduse liiget – see on kogudus, kus kõik generatsioonid on olulised.

Oma südames olime juba teinud otsuse eelmise aasta lõpus, kuid ametlikult liitusime selle aasta kevadel. Ja meil on südamest hea meel, et saame just selles koguduses vaimulikult edasi kasvada ja õppida oma Taevast Isa rohkem tundma!

Olge väga õnnistatud!

Hannes & Signe Helemaa

LISAINFO

16.-19.august

Nõmme, Salemi ja Kohila koguduse ühine noortelaager “Tähenduslik elu”

Rohkem infot Facebookist.

26.-29.august Koguduse suvelaager Nuutsakul

Rohkem infot tulekul

 NBK maja katus

Katuse renoveerimistööd Joeli käe all jätkuvad peale väikest puhkust. Oleme usalduse pannud Jumala finantsilisele varustamisele, et maja hädavajalik uuenduskuur võiks edasi minna.

Ole julge külvama! 🙂

12 august 2021|

Juuli 2021

Tervitus

Armas Nõmme Kogudus!

Tahame teid südamest tänada sooja ja elava vastuvõtu eest endi keskele! Oleme teie palvetele pikast distantsist hoolimata toetunud juba mõnda aega ja selle eest täname ka Jumalat. 

Kolisime sel kevadel kodumaale oma 21-aastasest elust Ameerikas, kus teenisime San Francisco lähistel kohalikus koguduses. Uue raja otsinguil jõudsimegi Nõmmele ja ootame põnevusega, mis Jumalal plaanis.

Endist võime öelda, et Voldemar on meie pere kindel ankur ja et meie neli tütart on jõudsalt taganud, et meil pole ühtegi igavat päeva. Koguduse keskel juhtisime erinevaid väikegruppe ja Külvi ka naiste Piiblitunde. Hiljem lisandusid mõned meile hinnalised üritused, kuhu koguneti laiema piirkonna kogudustest, vahel teenitud isegi Eesti külaliste poolt! Oleme nende aastate jooksul kõiges Jumala ustavust ja tugevust näinud ja kinnitame teilegi sõnumit, et vaid Jumalas on meil tõeline rahuldus…

Meie tütardest vanim, Adelle (21) elab Ameerikas, kuid Cathryn (18), Sara (9) ja Stella (7) meiega koos. Ootame nüüd neilegi omaealisi sõpru, kes inglise keelt mõistavad, kuid siiski eesti keelele truud on – nii et Eesti keel kõigile koduseks saaks.

Me igatseme näha Koguduse tugevnemist Kristuse täisea mõõtu mööda (Ef 4:12-13) ja usume, et need kes tunnevad Jumalat on tõepoolest leidnud hindamatu aarde!

Rahu ja rõõm olgu teiega, Külvi ja Voldemar

LISAINFO

18.-23. juuli  – Raplas English Camp noortele

Lisainfo Kadri-Kristelilt ja Svenilt

26.-29. august : Koguduse suvelaager Nuutsakul

Registreerimine avatud. Info emailidelt või Siretilt.

 NBK maja katus

Joel Vahermägi on tublisti ja aktiivselt katusetöödega jätkanud. Oleme jätkuvalt lootmas Jumala finantsilisele varustamisele, et maja hädavajalik uuenduskuur võiks edasi minna. Ole julge külvama! 🙂

7 juuli 2021|

Juuni 2021

Tervitus!
Tere armas Nõmme pere!

Viimased kuud olen tundnud, et Nõmme kogudus on saanud minu uueks pereks. Olen pikka aega otsinud vaimulikku kodu. Kuigi teenin kaasa Eesti Korea koguduses, on siiski jäänud igatsus Eesti kogukonna järele. Alustades Nõmme koguduse Alfas teenimisega, pani Jumal vaikselt südamesse siia jääda ja siia kogudusse rohkem panustada. Näha uusi ja värskeid Jeesuse järgijaid usus kasvamas ja teiste kristlastega koos teenimas, tunnen et ka mina kuulun siia ja mind on vastu võetud sellisena nagu olen.

Lisaks Alfale olen saanud teenida ka Tervikliku tervenemise teenistuse palvetiimis ja lastetöös. Need on olnud suureks õnnistuseks ja julgustuseks. Viimasel ajal on mind saatnud kirjakoht Roomlastele 12:12 “Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves.” Nagu apostel Paulus julgustab siin kogudust, siis ma arvan, et see salm julgustab ka Eesti Korea kogudust ja Nõmme kogudust. Isegi siis kui maailm meie ümber kõigub ja tormid möllavad, siis Jumal annab lootuse, Jumal annab vastupidavuse ja Jeesuse nimel palvetame püsivuses.

Palvetan ja igatsen, et kogudus Eestis, sealhulgas ka Nõmme kogudus üha
kasvaks Püha Vaimu väes, kindlalt seisaks Jumala sõnas ja oleks valguseks sellel pimedal ajastul.

On rõõm olla Nõmme koguduse pereliige ja osa sellest teekonnast, kuhu Jumal meid juhib.

Olge väga õnnistatud ja hoitud,
Sung Kyung

NBK maja katus

Oleme tänulikud Joel Vahermägi ja Leevi Põldaru eest, kes on aktiivselt katusetöid teostamas! Tänavapoolne katusekattematerjal on vahetatud. Tööd käivad ülejäänud katuse osas. Oleme jätkuvalt lootmas Jumala varustamisele. Ole julge külvama! 🙂

Üritused

6.juuni kell 18.00
Ülistus- ja palveteenistus: Raimondo Laikre&Co

Puuvilja 4, NBK Youtube’i ja Pildiraadio vahendusel

12.juuni kell 11.00
Emad palves osadushommik
Puuvilja 4, registreerimine kuni 8.06
Tel. 50 34 752

18.-23.juuli Raplas
English Camp noortele

Lisainfo Kadri-Kristelilt ja Svenilt

26.-29.august
Koguduse suvelaager Nuutsakul

Rohkem infot tulekul

5 juuni 2021|