Kuukava2021-12-27T15:37:15+02:00

Kuukavad

Detsember 2021

Tervitus

Tere kallis kogudusepere

Rõõmustagem! Jumal tahab anda sulle ja mulle üleloomuliku rõõmu Temas.

Meenub seik lapsepõlvest, mil sain enda sünnipäeval erilise kingituse. See toimus 90ndatel. Ajad olid teised ja meie perel ei olnud asju üleliia, aga olime alati hoitud.

Olime perega jõuludeks maale sõitmas. Meil ei olnud kaasas uhkeid roogasid, vaid üks piparkoogipakk. Olime selle ilmselt kellegi käest saanud. Tegime tanklas peatuse ja silmasime inimesi, kes otsisid süüa prügikastidest. Mulle anti võimalus viia need piparkoogid kingitusena neile. Sammusin arglikult. Süda põles sees, et sain anda midagi, mis neile veel rohkem rõõmu teeks kui meile. Loobuda millestki, mida ei olnud üleliia, aga kui Jumal selle südamele paneb siis väärt palju. Tagasi autosse viisid jalad kui lenneldes. Maale jõudsime küll ilma piparkoogipakita, aga nende pilgus olev tänu ja  rõõm Jumalalt on siiani südames. (Maarja)

” Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan

teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,

et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand

Kristus.” Lk 2:10-11

Milline rõõmusõnum, et meile kõigile on osaks saanud maailma kõige hinnalisem kingitus – Jeesus Kristus, Jumala poeg.

Võta see kingitus vastu ja kasuta seda. See ei ole mõeldud imetlemiseks riiulile tolmu koguma. Jeesus saadeti siia maale, meie keskele, et sul ja mul võiks  olla elu ja seda ülirohkesti.  Sinu ja minu eest on makstud kalli vere hinnaga.

Ärme jää ristile kinni. Meie eest on juba ristil käidud. Jeesus elab! Ela ja rõõmusta Temas!

„Lõppeks, vennad, olge rõõmsad! Seadke oma asjad korda, laske

endid julgustada, olge üksmeelsed, pidage rahu! Küll siis

armastuse ja rahu Jumal on teiega!“ 2.kor 13:11

Armastusega

Perekond Pihlamäe ülevalt korruselt

LISAINFO

11.detsember kell 18.00

Noorte jõulupidu

12.detsember kell 18.00

TTT – Tervikliku Tervenemise Teenistus

Tunnistused teemal “Jumala imed beebide eludes”

palvesoov@nbk.ee, eestpalveliinid avatud TTT ajal nr-l 677 7773

18.detsember kell 12.00

Auväärsete ühenduse Nõmmelill osaduspäev

Koguduse ruumides

26.detsember peale P teenistust

Isade ja poegade aeg

Lisainfo Janis Pugrilt janis.pugri@mail.ee

          

NBK maja katus

Suur töö ja ettevõtmine on jõudmas lõpusirgele! Hetkel on meil veel puudu ligikaudu 4500 eurot. Samuti usaldame Jumala õnnistamist kiireloomuliste projektidega nagu uste parandus, keldri renoveerimine, klassiruumide remont, maja fassaad.

Külvame koos! 🙂

3 detsember 2021|
Kuupäev Kokkusaamine Muusika
P 02.01 k.11.00 Veikko Võsu
Juhatab Siret Sepper
Helen ja Madis Lokuta
P 09.01 k.11.00 Allar Känd
Juhatab Vaido Palmik
Ülistuskoor Ekklesia
P 16.01 k.11.00  Mart Metsala
Juhatab Marius Kuller
Hans &Pille Sapas
P 23.01 k.11.00 Mari Vahermägi
Juhatab  Veikko Võsu
Raimondo Laikre & Co
P 30.01 k.11.00 Kaur Paldre
Juhatab  Siret Sepper
Ardo Richter

Juuni 2021

Tervitus!
Tere armas Nõmme pere!

Viimased kuud olen tundnud, et Nõmme kogudus on saanud minu uueks pereks. Olen pikka aega otsinud vaimulikku kodu. Kuigi teenin kaasa Eesti Korea koguduses, on siiski jäänud igatsus Eesti kogukonna järele. Alustades Nõmme koguduse Alfas teenimisega, pani Jumal vaikselt südamesse siia jääda ja siia kogudusse rohkem panustada. Näha uusi ja värskeid Jeesuse järgijaid usus kasvamas ja teiste kristlastega koos teenimas, tunnen et ka mina kuulun siia ja mind on vastu võetud sellisena nagu olen.

Lisaks Alfale olen saanud teenida ka Tervikliku tervenemise teenistuse palvetiimis ja lastetöös. Need on olnud suureks õnnistuseks ja julgustuseks. Viimasel ajal on mind saatnud kirjakoht Roomlastele 12:12 “Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves.” Nagu apostel Paulus julgustab siin kogudust, siis ma arvan, et see salm julgustab ka Eesti Korea kogudust ja Nõmme kogudust. Isegi siis kui maailm meie ümber kõigub ja tormid möllavad, siis Jumal annab lootuse, Jumal annab vastupidavuse ja Jeesuse nimel palvetame püsivuses.

Palvetan ja igatsen, et kogudus Eestis, sealhulgas ka Nõmme kogudus üha
kasvaks Püha Vaimu väes, kindlalt seisaks Jumala sõnas ja oleks valguseks sellel pimedal ajastul.

On rõõm olla Nõmme koguduse pereliige ja osa sellest teekonnast, kuhu Jumal meid juhib.

Olge väga õnnistatud ja hoitud,
Sung Kyung

NBK maja katus

Oleme tänulikud Joel Vahermägi ja Leevi Põldaru eest, kes on aktiivselt katusetöid teostamas! Tänavapoolne katusekattematerjal on vahetatud. Tööd käivad ülejäänud katuse osas. Oleme jätkuvalt lootmas Jumala varustamisele. Ole julge külvama! 🙂

Üritused

6.juuni kell 18.00
Ülistus- ja palveteenistus: Raimondo Laikre&Co

Puuvilja 4, NBK Youtube’i ja Pildiraadio vahendusel

12.juuni kell 11.00
Emad palves osadushommik
Puuvilja 4, registreerimine kuni 8.06
Tel. 50 34 752

18.-23.juuli Raplas
English Camp noortele

Lisainfo Kadri-Kristelilt ja Svenilt

26.-29.august
Koguduse suvelaager Nuutsakul

Rohkem infot tulekul

5 juuni 2021|

Mai 2021

Tervitus Tere, armas kogudus!

Juba kuu aega on olnud mul eesõigus teenida koguduses rohkem kui vabatahtlikuna. Lisaks Jüngrite kooli ja Alfa tegemistele aitan kaasa koguduse üldistes administratiivsetes küsimustes, toetan ja aitan arendada erinevate valdkondade tööd, loon ja korrastan süsteeme ja struktuure, annan oma panuse majahalduses ja korrastamises.

Peale paari aastat väga intensiivset aega tunnen, et olen jõudnud uude hingamisse ning olen selle kõige läbi saanud kaua igatsetud palvevastuse Jumala poolt. Kuigi minu eelmine töökoht oli hea ning sain sealt väga suure kogemustepagasi, olen igatsenud, et saaksin oma aega ja energiat mingil moel panustada suuremal määral otse Jumala riigi ülesehitamisesse.

Olen saanud Jumalat NBK-s teenida juba paar aastat, kuid nüüd seda täiesti uuel moel ja oma ande tugevamalt praktiseerides. Palvetan ja loodan sügavalt, et suudan seda teha parimal moel igal sammul kuulates ja kuuletudes. Olen väga põnevil selle osas, mis Jumal meie koguduses ja meie koguduse läbi tegemas on! Olla osa sellest on tõeline privileeg!

Aitäh mind usaldamast, Siret

Psalm 127:1 Kui Issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga. Kui Issand ei hoia linna, siis valvab valvur ilmaaegu

LISAINFO

16.05.2021 kell 18.00 Tervikliku Tervenemise Teenistus

Otseülekandena Pildiraadio ja TTT Youtube’i vahendusel. Palvesoovid saab saata: ttt@nbk.ee

22.05 kell 10.00 Koguduse talgupäev

Korrastame aeda, putitame, teeme majale suurpuhastust, sööme suppi. Võta kaasa tööriided.

6.juuni kell 18.00 Ülistus- ja palveteenistus

Puuvilja 4, NBK Youtube’i ja Pildiraadio vahendusel

26.-29.august Koguduse suvelaager Nuutsakul. Rohkem infot tulekul

NBK maja katus

Loodame peagi jätkata katuse renoveerimistöödega, millest hetkel ¼ on tehtud ning mille finantside osas ootame Jumala varustamist. Ole julge külvama! 🙂

30 aprill 2021|

Aprill 2021

Meil on eriliselt heameel, et Siret Sepper on liitunud koguduse meeskonnaga. Sireti osaks on administratiivse poole eest seismine. Oleme juba näinud, et Sireti annid saavad olema suureks õnnistuseks kogudusele. Teretulemast tiimi, Siret!

Tähistasime just Ülestõusmispühi! Sellel aastal kõnetasid mind väga röövlid ristil. Kogu ristilöömise stseen on justkui inimajaloo kokkuvõte. Ühel pool inimene, kes soovib kiiret, käegakatsutavat lahendust oma olukorrale. Keskel on Jeesus, elava Jumala Poeg, kelle käes on nii see elu kui ka tulevane. Teisel pool on inimene, kes mõistab, nähes Jeesust, kellega on tegu ja annab tunnistust oma süü kohta ning paludes armu Loojalt, saab selle.

Aga üks ristil rippuvaist kurjategijaist teotas Jeesust: „Eks sa 
ole Messias? Päästa siis iseennast ja meid!”
Aga teine sõitles teda: „Karda ometi Jumalat, kuna sa oled 
sellesama karistuse all!
Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt, 
aga tema ei ole teinud midagi sündmatut.”
Ja ta ütles: „Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma 
kuningriiki!”
Ja Jeesus ütles talle: „Tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled 
sa koos minuga paradiisis.”

Lk 23:39-43

 Aga esimesel nädalapäeval, veel enne koitu läksid naised hauale, tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud.
Ent nad leidsid kivi hauakambri eest ära veeretatud olevat.
Ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad Issanda Jeesuse ihu.
Ja sündis, et kui nad olid nõutuses selle pärast, vaata, kaks meest seisid nende juures erevalges rõivas.
Aga kui naised hirmu tundes silmad maha lõid, ütlesid mehed neile: „Mis te otsite elavat surnute juurest?
Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas,
öeldes, et Inimese Poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja kolmandal päeval üles tõusma.”

Lk 24:1-7

Jeesus elab ja valitseb!

Veikko

LISAINFO

Tervikliku Tervenemise Teenistus.

Teenistus toimub, NBK-st ülekandena 18.04.2021 kell 18.00

Rohkem infot Vaido Palmikult.  Saatke palvesoovid: ttt@nbk.ee

Annetuse võimalus

Head sõbrad, oleme uuendamas  NBK maja katust.

Esimene osa – ¼ on tehtud! Tänavapoolne katusekattematerjal on vahetatud! Oleme siiani näinud Jumala imelist varustust (toolid, saali remont uus helitehnika, uus valgus, jne)! Usun, et igaüks, kes on külvanud on ka lõiganud – toetume siingi Jumala Sõnale!

Kõigil on võimalus osaleda selles ägedas projektis! Kohe, kui ilm võimaldab tahame töödega jätkata! Ole julge külvama!

EE431010052038325009 SEB; EE122200221025971197 Swedbank, selgitusse: Katus

7 aprill 2021|

Märts 2021

Oleme uuesti ajas, kus kirikud on suletud. On ülimalt kahetsusväärne, et on tehtud  otsus, milles kirikuid käsitletakse kõrgema riskiastmega paikadena kui kaubanduskeskusi. Kuid nii, nagu viimasel pühapäeval (28.02) sai välja öeldud, usume et sellest märtsist tuleb üks meeldejäävamaid ja põnevamaid kuid.

Olime juhatusega koos ja meie ühine otsus oli – jätkame kõike, millega oleme alustanud. Vorm muutub, kuid ära ei jäta me midagi. Info koosolekute ja kursuste kohta tuleb jooksavalt e-maili teel. Me teeme kõike, mida Jumal juhib tegema, loomulikult vastavalt seadustele ja korraldustele ning otsime kõiki võimalusi, mitte takistusi! 

Meie kutse on kuulutada head sõnumit Jeesusest Kristusest, Tema armust, muutvast väest, uue/igavese  Elu võimalusest!

21.03 toimub kolmas TTT, mille algus on 18.00, seekord siis neti kaudu www.nbk.ee , täpsustav info tuleb e-mailile.

Siinkohal soovitan südamest vaadata viimast TTT teenistust (21.02). Sain ise alles hiljuti puudutatud (reaalselt füüsiline tervis muutus) palvest, mis ülekande lõpus aset leidis. Jumalal ei ole ajalisi piiranguid. Julgustan antud salvestise linki saatma neile, kes võitlevad haigustega, vahet ei ole millistega.

Me usume, et kogudused/kirikud on kohad (saavad kohtadeks), kuhu tullakse haigete, vaevatutena ja minnakse tervetena, julgustatutena, mitte vastupidi! Kogudus on ka seal, kus oleme üksikisikutena, Tema lastena, esindajatena.

Ja Jeesus ütles neile: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule! Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka.
Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed: minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid, ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid; haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks.”

Mk 16:15-18

Head sõbrad, olen kuulnud mõtteid, et kogudus on kuidagi nurgas ja ei väljenda piisavalt häälekalt oma seisukohta antud aja ja teemade suhtes.

Kogudus ei poe peitu, ei varju, ei vaiki, küll aga ei võta kogudus paljudes küsimustes teadlikult seisukohta, sest on küsimusi, mis vajavad iga inimese isiklikku otsust.

Jumal on korduvalt ärgitanud rääkima/jutlustama, et õpime kuulama  Püha Vaimu juhtimist ja vastavalt sellele otsustama/käituma. Täna on see aktuaalsem, kui kunagi varem!

Kuidas kuulda? Kas Jumal saab ja võib vastata väga praktilistele olukordadele? Absoluutselt! 

Veelkord – VÕTA AEGA 🙂 loe Sõna ja palu, et Jumal selle avaks ja kõneleks selle kaudu. Temal on Elav Sõna, mis ei valeta ega lase meid eksida. Lihtsalt OLE JEESUSEGA.

Teiseks pane tähele vaikset tunnetust taju oma südames, mis on alati kooskõlas Jumala Sõnaga. 

Kolmandaks, kutsu keegi õde või vend, kellega koos palvetada. Kui on vaja, siis helista… ka juhatuse liikmete numbrid on siin ja kodulehel olemas.

Ära jää üksi!!! Kindlas usus ja rõõmsas ootuses!

Veikko

LISAINFOT

Tervikliku Tervenemise Teenistus.

Teenistus toimub, NBK-st ülekandena 21.03.2021 kell 18.00 Rohkem infot Vaido Palmikult .Saatke palvesoovid: ttt@nbk.ee

—————————————————————————–

Head sõbrad, oleme uuendamas  NBK maja katust.

Esimene osa – ¼ on tehtud! Tänavapoolne katusekattematerjal on vahetatud! Oleme siiani näinud Jumala imelist varustust (toolid, saali remont uus helitehnika, uus valgus, jne)! Usun, et igaüks, kes on külvanud on ka lõiganud – toetume siingi Jumala Sõnale! Kõigil on võimalus osaleda selles ägedas projektis! Kohe, kui ilm võimaldab tahame töödega jätkata! Ole julge külvama!

EE431010052038325009 SEB; EE122200221025971197 Swedbank, selgitusse: Katus

8 märts 2021|

Veebruar 2021

Me elame ajas, kus üsna mitmed ühiskonna alustalad on murenenud või lausa kadunud. Tõenäoliselt saame šokke kogeda veelgi.

Hiljuti olime tunnistajaks, et Ameerika, mis on olnud sõnavabaduse kants, keeras kinni oma valitseva presidendi sotsiaalmeedia kontod. Abielu mõiste püütakse ümber defineerida jne, jne… Valetamine, hirmutamine, manipuleerimine on vahendid, mida varjamatult kasutatakse, et saavutada oma eesmärke. Mida meie kristlastena peaksime tegema siis, kui tundub, et Pipi Pikksukal oli õigus: “Elu on üks hädaorg, ära surema peab kord!”?

Usu, naera, palveta!

Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade 
tõendus.
Hb. 11:1

Usu, mida Jeesus ütleb enda kohta, mida Ta ütleb Sinu kohta. Sinu kogemused ei loe, olukorrad ei loe. Oled Sa all või üleval  – ei ole vahet. Isegi, kui taevas vaikib. Usu kõigest hoolimata!

Tema tõotus on Rm 8:28Aga me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb, neile, kes Tema kavatsuse järgi on kutsutud.

Hea sõber, ole kindel, Jeesus võidab ja Sina koos Temaga! Kui Sul on midagi, mis on Jumala ja Sinu vahel, siis paranda meelt. Pöördu kurjast ja tee seda, mida Ta Sinu südamesse räägib!

Rõõmus süda toob head tervenemist, aga rõhutud vaim kuivatab luudki. Õp 17:22

Ja ärge kurvastage, sest rõõm Issandast on teie ramm!”Ne 8:10b

Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Fl 4:4

Palveta! Jumala igatseb meiega suhtlust, nii nagu isa lapsega! Räägi Temaga kõigest ja alati! Jumal teab kõike, kuid millegipärast on Ta seadnud verbaalse kommunikatsiooni. Suhtlus on usalduse märk. Olen tähele pannud – välja öeldes saavad asjad endale selgemaks.

Veikko

LISAINFO

Tervikliku Tervenemise Teenistus.

Teenistus toimub, NBK-s 21.02.2021 kell 18.00 Rohkem infot Vaido Palmikult

TOETA

Head sõbrad, oleme uuendamas  NBK maja katust. Esimene osa – ¼ on tehtud! Tänavapoolne katusekattematerjal on vahetatud! Oleme siiani näinud Jumala imelist varustust (toolid, saali remont uus helitehnika, uus valgus, jne)! Usun, et igaüks, kes on külvanud on ka lõiganud – toetume siingi Jumala Sõnale! Kõigil on võimalus osaleda selles ägedas projektis! Kohe, kui ilm võimaldab tahame töödega jätkata! Ole julge külvama!

EE431010052038325009 SEB; EE122200221025971197 Swedbank, selgitusse: Katus

9 veebruar 2021|

Jaanuar 2021

Armsad sõbrad – Rõõmsat, õnnistatud Uut Aastat!

Kui eelmisel aastal oli meie kogusele antud moto või Sõna  „Kuula ja kuuletu“, siis möödunud aasta detsembris oli vaikne küsimus südames: „Jumal, kas on midagi, mida soovid, et kuuleme, mis on uue, tuleva aasta Sõna?“

Olime kogudusena koos 27.12, kus saime igaüks võimaluse jagada, mida Jumal on rääkinud ja teinud, ka seda, mis on meie unistused, ootused, jne.

Üks sõnum, mis tuli ühele koguduse liikmele, oli „Palveta ja tööta!“ Hiljuti tuli teisele koguduse liikmele sarnane Sõna „Hinga, peatu ja tegutse!“

Need Sõnad kinnitavad seda, mida Jumal viimasetel aegadel on andnud  – tehke ainult seda, mida mina Teile näitan!

Siis Jeesus vastas neile: „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, Poeg ei saa midagi teha iseenesest, ta teeb vaid seda, mida näeb tegevat Isa, sest mida iganes Isa teeb, seda teeb ka Poeg. Isa armastab ju Poega ning näitab talle kõike, mida ta ise teeb, ning tahab temale näidata suuremaid tegusid, kui need on, nõnda et te seda panete imeks. Sest nõnda nagu Isa äratab üles surnuid ja teeb elavaks, nõnda teeb ka Poeg elavaks, keda tahab.

Jh 5:19-21

On ääretult vahva, kui Jumala Sõnum tuleb esile läbi erinevate koguduse liikmete. See on Jumala koguduse mudel. Ta tahab kõiki kõnetada ja kasutada, igaüks on teretulnud jagama! Oleme julged ja teeme Talle ennast enam kättesaadavaks!

Üks kõnetus tuli eelmise aasta kevadel, et peaksime hakkama palvetama lootusetute haigete eest (need, kelle kohta meditsiin on öelnud, siin ei ole mingisugust lootust). See jäi n-ö riiulisse ootama oma aega, kuni sügisel aktiviseerus südametes selliselt, et tänaseks on vormumas eraldi teenistus  – Tervikliku Tervenemise Teenistus.

Me tahame teha seda, mida Jeesus ütleb! Hakkame vaikselt liikuma.

Teine kõnetus on see, et meil sünniks Alfa kursusele järgnev kursus (Jüngri kursus), kus antakse edasi väga praktilisi nõuandeid, kuid samas ka palves ülekandeid.

Lisaks on sündimas mentorvõrgustik, hingehoolduse kursused soovijatele, Alfa kursus.

Sõbrad  – Jumala soov  on meie koguduse kaudu liikuda ja puudutada, muuta paljusid inimesi ning selle läbi Eesti ühiskonda. Kas oleme valmis n-ö paati hüppama?

Usus ja lootuses, Veikko

LISAINFO

Tervikliku Tervenemise Teenistus.

Esimene teenistus toimub, NBK-s 24.01.2021 kell 18.00Rohkem infot Vaido Palmikult

Head sõbrad, oleme uuendamas  NBK maja katust.

Esimene osa – ¼ on tehtud! Tänavapoolne katusekattematerjal on vahetatud! Oleme siiani näinud Jumala imelist varustust (toolid, saali remont uus helitehnika, uus valgus, jne)! Usun, et igaüks, kes on külvanud on ka lõiganud – toetume siingi Jumala Sõnale!

Kõigil on võimalus osaleda selles ägedas projektis! Kohe, kui ilm võimaldab tahame töödega jätkata! Ole julge külvama!

EE431010052038325009 SEB; EE122200221025971197 Swedbank, selgitusse: Katus

4 jaanuar 2021|