Kuukava2023-09-03T13:27:57+03:00

Kuukavad

September 2023

Tervitus

Head sõbrad! Mt 10:5-8

Alles algas suvi, nüüd algas kooliaeg, varsti on jõulud… Mulle tundub, et ajakell on kiiremini käima pandud. „Kõik, kõik on uus septembrikuus,“ kirjutas kunagi Olivia Saar. Laagrid on läbi saanud. Jumal on puudutanud lapsi, noori, meid kõiki. Siinkohal suur, suur tänu kõigile panustajatele sellel suveperioodil – ägedad olete – aitäh südamest! Olime osa Ärkame Koos teenistustest, kus Jumala Vaim meid erakordselt puudutas ja muutis, mitmetel sai esimene armastus taastatud. Septembris oleme sügishooaja esimese Tervikliku Tervenemise Teenistusega Piiskoplikus Toomkirikus, millele eelnevad Pühendume Koos teenistused, kuhu kõik palvetajad ja ülistajad on kutsutud end häälestama, kuulama, teenima ja olema kasutatavad Jumala Vaimu käes. Koguduse Piiblikool, Alfa kursused, Noorte teenistused, Auväärsed, Pühapäevakool, Meeste Hommikud, Naiste Hommikud, jne. Sündimas on teenistusi, mis avalduvad, kui aeg saab küpseks – põnev on! 

Kõige tegevuse sees on aga keskseks meie suhe elava Jumalaga – aktiivne tegevus võib vahel ära varastada isikliku osaduse. Siin tasub meil olla valvas. Vaenlane ei maga! Ta suudab meile ette mängida „plaati“: „Vaata kui paljudes tegevustes Sa osaled, Sul on kõik Jumalaga korras!“ Võtame aega Jumalaga kahekesi olemiseks! Las Püha Vaim räägib meile, loeme Sõna, oleme kuuldel – suhe on olulisim. Sama oluliseks on suhted perekonnas. Sõbrad, ärgem laskem vaenlasel end petta! Hoiame Jumala lähedale ja hoiame teineteist. 

Nõmme kogudus on saatnud välja perekond Sapased teenima Keila Baptistikogudusse. Hans-Kristen, Pille ja väike Rebeka – hoiame meie armsaid palves. Toetame ka nõu ja jõuga! Usun, et meie kogudusest lähevad veel mitmed välja – kas teenima olemasolevaid kogudusi ja/või uusi rajama. Nägemus, et NBK on kui emalaev, on meie silme ees täitumas – tänu Jeesus! Hanna Hark on liikumas Ameerikasse sealsesse teenistuskooli, Jumal on väga selgelt Hannat juhtinud. Hoiame palves ja toetame, kel südames ka aineliselt (info Siretilt). 

Alles hiljuti saime tunnistuse väga selgest Jumala sekkumisest, kus meie eakaim liige Viive Vinkel sai õlavaludest ja peavaludest terveks, mis olid kestnud pikki kuid, kui tema tütre eest palvetasime. Viive oli oma kodus palves samal ajal, kui Mae eest haiglas palvetasime. Jumala viisid inimesi puudutada on ettearvamatud!

Soovitan järgi kuulata Peter Nordbergi NBK laagris räägitu. Jumal on Peteri südamele asetanud teemad, mis on koguduse ülesehitamiseks, edasi liikumiseks. Jumal on Nõmme kogudusele andnud järgmise tasandi kutse. Laagris vastasime, et jah, me tahame. Julgustan siinkohal igaüht, kes ei olnud kohal, kuulama ja vastama ka isiklikul tasandil. Jumalal on Eestimaaga võimsad plaanid. Me oleme osa sellest plaanist. Head sõbrad – oleme Jumala ees, las Ta räägib. Palume palveid, mis tulevad Püha Vaimu läbi südamesse. Ehitame, hoiame teineteist, alistume Jumalale ja seisame vastu kuradile – las ta põgeneb meie eest!

Olge kõik, kallid, väga väga võimsalt õnnistatud! 

Veikko

LISAINFO

10. september 18:00 Palve- ja ülistuskogunemine Lisainfo maisovid@nbk.ee

16. september 18:00 Noortekate uue hooaja algus Lisainfo marius.kuller@nbk.ee

17. september peale teenistust on Palveketi koosolek. Lisainfo vello.kalvik@gmail.com

17. september 18:00 Tervikliku Tervenemise Teenistus Toom-Kooli 6, Tallinna Piiskoplik Toomkirik https://tervenemine.ee/

25. september 17:45 Piiblikooli uue hooaja algus Lisainfo ja registreerimine kaur.paldre@nbk.ee

3 september 2023|
Kuupäev Sõna Ülistus
P 3.09 k. 11:00
Uue lepingu laud
Markku Veilo
Juhatab
Marius Kuller
Madli Pajanen
P 10.09 k. 11:00 Veikko Võsu
Juhatab Siret Sepper
Edwards Soon & Co
P 17.09 k. 11:00 Marius Kuller
Juhatab Kaur Paldre
Aaron & Maarja Usin
P 24.09 k. 11:00 Hando Laanet
Juhatab Avo Tutsu
Ardo Richter

August 2023

Tervitus

Armas kogudus!

Issand igatseb meie tähelepanu! Et meie silmad vaataksid Tema poole, meie kõrvad kuuleksid ja kuulaksid Tema häält! Kuulame nii paljusid teisi hääli, paljusid teisi allikaid. Jumala igatsus on, et kuulaksime kõigepealt Teda, et peaksime Tema häält kõige olulisemaks, arvestaksime esmalt sellega, mida Tema räägib meile: Oma Sõna kaudu, isikliku palve ja kõnetuste, koguduse kaudu. Tema räägib, aga Tema rahvas alati ei kuula. Alles siis, kui Teda kuulame, saame käia Tema teedel, Temaga koos. Jumal otsib neid, kes tahavad Teda kuulata ja Temaga koos käia. Ps 32:8 Sina ütled: “Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides.” Jumal õpetab neid, kes tahavad õppida. Jumal küsib: “Kas sa tahad? … käia Minu teedel? … et Ma sind juhin? … kogu oma elu Mulle anda?” Kui tahame, saab Jumal õiguse ja võimaluse meie elu juhtida, kujundada, muuta, viia ellu Oma plaane meie kaudu. Meid elustab ainult see, mis tuleb Tema käest.

Suhte aluseks Jumalaga on vereleping läbi Jeesuse. Jh 1:12 “Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse.” Jumala lapsena on sul armastav Isa taevas, kus on ka Jeesus, kes suri ja palub meie eest. Rm 8:34 “Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja, mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest.” Tänu Jeesusele on Jumal igal päeval Püha Vaimu läbi väga reaalselt meie igaühega. Mt 28:20 Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.

Otsime, ootame Jumalat, sest salajas annab Ta meile tarkust teada (Ps 51:8), ilmutab Oma armastust. Mine oma kambrisse ja sule uks ja palu Isa, kes on salajas (Mt 6:6). Jumala kõnetus: “Nüüd on see aeg, kus on igaühel vaja ehitada üles isiklik usk ja osadus Minuga. Sind ei kanna teiste usk. Vaadake, et oleks tasakaalus isiklik osadus Minuga ja koguduses käimine. Ärge jätke maha koguduse kooskäimisi (Hb 10:25). Ma tahan tuua tasakaalu, muidu teil on väga raske jääda püsima. Praegu on aeg korrigeerida asju. Astu välja! Kes ei ole veel võtnud vastutust, astunud Jumala kutsesse, tehke seda!”

Olgem need, kes otsustavad Teda kuulata ja Temaga koos käia!

Jumala ligiolu ja armastust soovides,

Grete

LISAINFO

4.-13. august Noorte vahetusprojekt Rootsi Free Lane Church noortega (Rootsis), Lisainfo siret.sepper@nbk.ee

24.-27.august Koguduse laager Nuutsakul

14 august 2023|

Juuli 2023

Tervitus

Kallis kogudus!

Kõigil otsustel, sõnadel ja tegudel on tagajärjed, kas me seda soovime või mitte. Vaimses maailmas ei õnnestu valget mustaks rääkida ja vastupidi. Nähtavas maailmas on täna see võimalik. Kuid Jumal ei muutu:

Sest mina, Issand, ei ole ennast muutnud“ Ml 3:6a

Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!“ Hb 13:8

Meie vend, Nõmme koguduse liige ja Eesti EKB Koguduste Liidu president Erki Tamm kirjutas arvamusartikli Postimehes 24.06.2023 „Eesti riik elab ise oma elu keeruliseks!“

Kirik pöördus valitsuse poole palvega perekonnaseadus jätta muutmata. Vastus oli eitav. Olevat tehtud poliitiline otsus…

Need, kes teevad poliitilisi otsuseid, peaksid teadma, et iga maine otsus võetakse arvesse vaimses maailmas ning lõpeks tuleb bumerangina maisesse tagasi, seda siis kas õnnistuse või needusena. Kahjuks oleme antud teema ja arvatavalt paljude teiste teemade juures nägemas hingevaenlase võidukäiku. Kui ei arvestata Jumala Sõnas välja toodud väärtustega, siis millised on need väärtused, millega arvestatakse? Mis on nende algupära, jõud ja allikas?

Ja see ei ole ime, sest saatan ise moondab ennast valguse ingliks. Seepärast ei ole midagi erilist, kui ka tema teenrid endid moondavad õiguse teenriteks. Nende eluots tuleb nende tegude järgi!“ 2.Kr 11:14-15

Head sõbrad – me oleme jõudnud ajastusse, kus hallid alad on kadunud või kadumas. On kas Jumala Kuningriik, Tema seadus, Tema arm, armastus ja tõde või vaenlase salakaval mäng. Minu südamest tulev palve on olnud: „Issand, kui Sinu vihakarikas täitub, kohtumõistmine aset võtab, siis palun ole meile, Sinu rahvale, armuline – meile, kes oleme tahtnud teisiti, oleme parandanud meelt iseenda, maa ja rahva eest!“

Kõige keskel tahame olla Sinu Sõna tegijad: „Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks; aga kes ei usu, see mõistetakse hukka. Aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Minu nimel nad ajavad kurje vaime välja, räägivad uusi keeli, võtavad üles madusid, ja kui nad mõnd surmajooki joovad, ei tee see neile mitte kahju; haigete peale nad panevad käed, ja need saavad terveks.“ Mk 16:16-18

Lõpetan vend Erki arvamusartiklis toodud sõnadega: „Usklike inimestena oleme elanud Kristuse õpetuse järgi kommunistliku ateismi aegadel, elame ka liberaalse ateismi üle.“

Jumal on troonil, Tema ei kõigu! Usukindlust meile kõigile!

Veikko

LISAINFO

9. – 13. juuli Fusion noortekoori laager Hageris

14. juuli kell 14.00 Fusioni lõpukontsert lisa info Facebookis “Nõmme Fusion Laager ´23”

14.-17. juuli NBK lastelaager https://nbk.ee/ ; lastetoo@nbk.ee

18.-21. juuli NBK noortelaager https://nbk.ee/ ; lastetoo@nbk.ee

4.-13. august Noorte vahetusprojekt Rootsi Free Lane Church noortega (Rootsis), Lisainfo siret.sepper@nbk.ee

24.-27.august Koguduse laager Nuutsakul

29 juuni 2023|

Juuni 2023

Tervitus

Armas kogudus,

Seal kus on Issanda Vaim, sinna tuleb vabadus ja imeline ühtsus. Nagu Isa ja Jeesus on üks.

Ef 4:3: Olgem usinad rahusideme kaudu, pidama Vaimu antud ühtsust.

Jh 17:21: Ma palun, et nemad kõik oleksid üks nõnda nagu Sina, Isa minus ja mina Sinus.

Ühtsuses on vägi. Jumal tugevdab ja uuendab suhteid nii koguduses kui ka isiklikus elus. Jumala soov on, et me üksteist armastaksime, nagu Tema meid on armastab.

Olgu see kuu üks suhete korrastamise aeg kõigile. Olgu ka aeg Jumalaga olla osaduses. Ta igatseb neid aegu meiega. Sest kõik hea and tuleb ülalt. Kaunist suve kõigile!

Rahu ja ühtsust soovides,

Ülle Saarepera

LISAINFO

7. juuni 18:00 Fusion noortekoori kontsert

3. juuni 18.00 NBK jaanituli Info ja registreerimine koguduse meililistis või siret.sepper@nbk.ee

14.-17. juuli NBK lastelaager https://nbk.ee/ ; lastetoo@nbk.ee

18.-21. juuli NBK noortelaager https://nbk.ee/ ; lastetoo@nbk.ee

4.-13. august Noorte vahetusprojekt Rootsi Free Lane Church noortega (Rootsis), Lisainfo siret.sepper@nbk.ee

24.-27.august Koguduse laager Nuutsakul

2 juuni 2023|

Mai 2023

Tervitus

Head sõbrad!

Kevad on võtnud võimust! Valgust on iga päevaga aina enam. Vaatan suure südamesoojusega, kuidas Jumal inimesi puudutab, muudab. Olen tohutult tänulik Jumalale mööduva sügis-talv-kevad perioodi eest!

Ühiskonnas toimuva, kohati absurdsuseni mineva segaduse ja pimeduse keskel, on Jumala inimeste seas üleloomulikud sündmused, vabaks saamised, tervenemised, positiivsed muutused. Kes saab terveks aastate pikkusest depressioonist ainult seetõttu, et kuuletus Jumalale, astus Eesti Vabariigi pinnale ja haigus on läinud, mille kohta on olemas arstide kinnitus. Või selline lugu – õde räägib: „Nägin töökaaslast, kellel oli möödunud päev sünnipäev ja läksin teda kohvinurgas kallistama, et lihtsalt õnne soovida. Siirdusin edasi teekannu juurde. Ta pööras pea mu poole ja ütles: “Mis Sa tegid praegu?! Mul on 2 päeva kael valutanud. Tegin sellele liiga ja ei saanud pead pöörata ja nüüd korraga on valu kadunud ja saan pead pöörata“. Ma reaalselt lihtsalt korraks kallistasin teda.”

Inimeste sisemised muutused, kus kauge Jumal on saanud lähedaseks, suhe on saanud elavaks. Taevas on pidu nende üle, kes on kutse vastu võtnud, oma elu andnud Issandale ning liitunud Tema kogudusega. Lisaks lood TTT, Naiste Hommiku, Auväärsete Hommiku, Meeste Hommiku, Noorte teenistuste, jne, jne kaudu – räägivad lihtsalt Jumala aust. Tänu Jeesus!

Kui nelipühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otsekui tugev tuul oleks puhunud, ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otsekui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti Püha Vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu Vaim neile andis rääkida.” Ap 2:1-4. 28. mail on Nelipüha päev – koguduse sündimise päev. Lugedes teksti kõnetab igakord sõna – äkitselt!

Head sõbrad! Siin on üks kõnetus – kui me oleme üheskoos, ootamas, siis Jumal tuleb lähemale ja Ta tuleb äkitselt – meie olukordadesse. Pimeduse keskel äkitselt paistab valgus. Lootusetus asendub äkitselt uute võimalustega. Äkitselt on Jumal keset oma kogudust, oma inimeste keskel, keda Ta armastab! Me juba näeme, juba kogeme. Vägev! Sõbrad, usume enamat ja oleme ootel!

Armastusega,
Veikko

LISAINFO

12. mai 18:30 Ülistus läbi liikumise, katrinkaur11@gmail.com

20. mai 10:00 Koguduse talgupäev

21. mai 18:00 Tervikliku Tervenemise Teenistus Oleviste kirikus (hooaja viimane) tervenemine.ee ; info@tervenemine.ee

28. mai peale teenistust Isade ja poegade osadus, janis.pugri@mail.ee

23. juuni 18:00 NBK jaanituli, info ja registreerimine koguduse meililistis või siret.sepper@nbk.ee

14.-17. juuli NBK lastelaager, lisainfo ja registreerimine koguduse meililistis või lastetoo@nbk.ee

18.-21. juuli NBK noortelaager, lisainfo ja registreerimine koguduse meililistis või lastetoo@nbk.ee

4.-13. august Noorte vahetusprojekt Rootsi Free Lane Church noortega (Rootsis) Lisainfo siret.sepper@nbk.ee

24.-27. august Koguduse laager Nuutsakul

5 mai 2023|

Aprill 2023

Tervitus

Kallis kogudus,

Sooviksin jagada Teiega omi mõtteid.
Olen oma arvates juba pikalt kristlane olnud. Siiski avastan, et igapäevaselt ei koge ma Jumala juhtimist oma elus. Miks? Märkan oma elus tihti, et igatsen käia igal päeval koos Jumalaga. Olla juhitud, lohutatud kui on raske, armastatud. Sooviksin panna tähele märke, kuulda Tema juhtimist. Siiski pöördun tihtipeale Jumala poole nii mõneski asjas alles siis, kui ise enam ei oska. Siis kui sein on ees ja ise sellest üle ei roni. Tahaks ronida, aga mõistus on otsas ja käib üle jõu. Sellises olukorras ma pöördun Jumala poole, palun lahendust, Tema tahet ja juhtimist. Saan aru, et minust ei piisa. Avastan, alles siis, et ma ei ole kõnealust teemat kunagi varem päriselt Tema ette viinud.

Aga miks me jõuame alles siis arusaamisele, kui palju me vajame Jumala ligiolu, tarkust ja rahu igas päevas? Imetlen inimesi kes on pühendunud, kes otsivad lahendusi enne – palvetades ja alles siis tegutsevad. Usun, et igapäevaselt oma
elu ja toimetused Jumala kätte anda ei olegi nii raske. Kui tegutsedes avastame, et me ei tea, kuidas edasi, kas siis peatume ja palvetame? Võibolla on see nagu treening, järjepidevus, uue harjumuse loomine.

Mina soovin, et oskaksime oma elus, pere elus otsida kõiges kõigepealt Jumala lahendusi. Soovin, et võiksime iga päev usaldada Jumalat. Et leiaksime igas päevas selle aja, kus pühenduda ja anda end Tema kätte. Kõige enam igatsen ma kogeda rahu – rahu mida Jumalaga koos käimine annab, rahu, mis lohutab, annab lootust, viib edasi ja kinnitab.

Soovin meile kõigile, et kevad tooks uue lootuse, uue pühendumise – rahu ja rõõmu, olles tänulikud kõiges käies koos Temaga, kes teeb meid tugevaks!

“Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks!” Õp 3:5-6

Olge väga hoitud!
Raili Võsu

LISAINFO

Neljapäeviti 18.30 The Chosen seriaali vaatamine, katrinkaur11@gmail.com

14. aprill 18:30 Ülistus läbi liikumise, katrinkaur11@gmail.com

15. aprill 12:00 Auväärsete osaduspäev

16. aprill 18:00 Tervikliku Tervenemise Teenistus, tervenemine.ee ; info@tervenemine.ee

30. aprill peale teenistust Isade ja poegade osadus, janis.pugri@mail.ee

29 märts 2023|

Märts 2023

Tervitus

Armas kogudus

1. Jh 4:18: „Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses.

Kui järjepidevalt ja kannatlikult ootab Jumal meid jooksma Tema armastusse ning selle sees olema ja elama! Nii tihti oleme aga küll Tema läheduses, kuid hoiame 2m „turvatsooni” vahet, astumata Tema tõelisesse embusesse, kus võime kogeda täiuslikku armastust. Alateadlikult kardame valu, häbi, süüdistuste, haavatuse ja muu säärase esiletulemist. Pealtnäha tundub kergem nende asjadega mitte tegeleda, kui astuda Jumala täiusliku armastuse kogemisse, kus need esile tulevad ja neid läbi protsessida on vaja. Tõsi see on, et puhastumine võib kaasa tuua hetkelist ebamugavust.

Milline on tõotus, mis selles kirjakohas välja on toodud? Täiuslik armastus ajab kartuse välja! Hirmu ei eksisteeri enam, kui oleme täiuslikus armastuses! Täiuslik on TÄIUSLIK, kallis sõber. Jumala armastuses tuleb esile rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus (Gl 5:22). 1. Kr 13. peatükk räägib isegi, et armastus on suurem kui usk ja lootus. Kas millegi niivõrd hea nimel ei tasuks meil hetkelisest ebamugavusest läbi minna, et kartus võidetud saaks ja Vaimu viljad meie elus rohkeneks!? 🙂

Usun, et tänane kutse paljudele on see – astu Jumala ligiollu ning luba endal kogeda Tema täiuslikku armastust! Ära ole kartja, jäädes „turvalisse” distantsi, vaid usalda end tõelisesse turvalisusesse, kus kartust enam ei eksisteeri. Liiga kaua oleme hirmudel lasknud endilt röövida täiuslikku kingitust – Jumala armastuse kogemist ja selles viibimist, kus vangistaval kartusel ei olegi enam kohta.

Julgustan Sind, kallis vend ja õde, vastu võtma selle imelise kutse!

Tervitades

Siret Sepper

LISAINFO

Neljapäeviti 18.30 The Chosen seriaali vaatamine, katrinkaur11@gmail.com

5. märts peale teenistust NBK üldkogu koosolek, nbk@nbk.ee

10. märts 18.30 Külas Markku Veilo

16. märts 18.30 Külas Peter Nordberg

19. märts 18.00 Tervikliku Tervenemise Teenistus, tervenemine.ee ; info@tervenemine.ee

26. märts peale teenistust Isade ja poegade osadus, janis.pugri@mail.ee

6 märts 2023|