Kuukava2023-03-06T21:24:23+02:00

Kuukavad

Märts 2023

Tervitus

Armas kogudus

1. Jh 4:18: „Armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja, sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses.

Kui järjepidevalt ja kannatlikult ootab Jumal meid jooksma Tema armastusse ning selle sees olema ja elama! Nii tihti oleme aga küll Tema läheduses, kuid hoiame 2m „turvatsooni” vahet, astumata Tema tõelisesse embusesse, kus võime kogeda täiuslikku armastust. Alateadlikult kardame valu, häbi, süüdistuste, haavatuse ja muu säärase esiletulemist. Pealtnäha tundub kergem nende asjadega mitte tegeleda, kui astuda Jumala täiusliku armastuse kogemisse, kus need esile tulevad ja neid läbi protsessida on vaja. Tõsi see on, et puhastumine võib kaasa tuua hetkelist ebamugavust.

Milline on tõotus, mis selles kirjakohas välja on toodud? Täiuslik armastus ajab kartuse välja! Hirmu ei eksisteeri enam, kui oleme täiuslikus armastuses! Täiuslik on TÄIUSLIK, kallis sõber. Jumala armastuses tuleb esile rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus (Gl 5:22). 1. Kr 13. peatükk räägib isegi, et armastus on suurem kui usk ja lootus. Kas millegi niivõrd hea nimel ei tasuks meil hetkelisest ebamugavusest läbi minna, et kartus võidetud saaks ja Vaimu viljad meie elus rohkeneks!? 🙂

Usun, et tänane kutse paljudele on see – astu Jumala ligiollu ning luba endal kogeda Tema täiuslikku armastust! Ära ole kartja, jäädes „turvalisse” distantsi, vaid usalda end tõelisesse turvalisusesse, kus kartust enam ei eksisteeri. Liiga kaua oleme hirmudel lasknud endilt röövida täiuslikku kingitust – Jumala armastuse kogemist ja selles viibimist, kus vangistaval kartusel ei olegi enam kohta.

Julgustan Sind, kallis vend ja õde, vastu võtma selle imelise kutse!

Tervitades

Siret Sepper

LISAINFO

Neljapäeviti 18.30 The Chosen seriaali vaatamine, katrinkaur11@gmail.com

5. märts peale teenistust NBK üldkogu koosolek, nbk@nbk.ee

10. märts 18.30 Külas Markku Veilo

16. märts 18.30 Külas Peter Nordberg

19. märts 18.00 Tervikliku Tervenemise Teenistus, tervenemine.ee ; info@tervenemine.ee

26. märts peale teenistust Isade ja poegade osadus, janis.pugri@mail.ee

6 märts 2023|
Kuupäev Sõna Ülistus
P 5.03  k.11:00
Uue lepingu laud
Veikko Võsu Juhatab Siret Sepper Aaron & Maarja
Usin
P 12.03 k.11:00 Marius Kuller
Juhatab Avo Tutsu
Inga Tingas
P 19.03 k.11:00 Erik Hermaküla
Juhatab Veikko Võsu
Hans-Kristen & Pille Sapas
P 26.03 k.11:00 Hans-Kristen Sapas
Juhatab Grete Veedla
Janeli Kuusk

Veebruar 2023

Tervitus

Kallis Kogudus!

Õp 4:23: “Hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu!”

Olen juba aastaid olnud kristlane ja tajun, et elan juba täna igavikus. See on veider tunne, nagu looksin iga päev iga oma otsusega igavikku, samal ajal selles elades. Nii olen ma tunda saanud nii taevast kui põrgut ning tean, mille nimel ma siin selles maailmas elan. Mu kõrvus tuksub Jeesuse küsimus: „Mida sa oled teinud eluga, mille ma sulle andsin?“. Ma tahan elada nii, et saaksin talle vastata, et ma olen kogu oma südamest, vaimust ja jõust armastanud ja teeninud ainult Jumalat ning olnud talle ustav ka väikestes asjades. Olen armastanud Jeesust, oma õdesid, vendi ja ligimesi, oma peret ja töökaaslaseid. Olen armastanud neid, kes minust halba mõtlevad, neilt vabandust palunud ja palvetanud nende pärast. Ma tahan, et see oleks nii iga päev ja igavesti ning ma tean, et Jumal annab meile kõigile selle armastuse, jõu ja tarkuse. Palun seda Isalt teie eest ja tema armsa poja Jeesuse Kristuse nimel.

Oma igapäevases igavikus saan üha paremini aru, kui väärtuslik on mulle see armastus ja hingamine, mille Jumal mulle iga päev kingib. Kogesin seda eriliselt siis, kui Isa mulle näitas, et iseenese jõust ja tarkusest ei suuda ma midagi. Selle tõe tundmisele jõudmiseks pidin aga jõudma punkti, kus kõik oli otsas ning mul jäi üle usaldada vaid teda – läbipõlemisse ja raskesse depressiooni. Mind kandis läbi raskete olukordade teadmine, et Tema viib mind läbi vee ja lained ei uputa mind ning et Tema viib mind läbi tule ning leegid ei kõrveta mind. Täna ma tõesti ei muretse enam millegi muu pärast, kui vaid selle pärast, et leiaksin nii palju aega Tema Sõna lugemiseks, et mu kõht saaks täis ja janu kustutatud ning elaksin palves nii, et tunneksin ära Tema kõnetused ja märkaksin ning rõõmustaksin kõigest, mida Ta mu elus teeb. Kutsun teid sellest rõõmust osa saama!

„Mina olen A ja O, esimene ja viimane, algus ja ots! Õndsad on need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks meelevald süüa elupuust ning nad võiksid minna väravaist linna sisse! Väljaspool on koerad ja nõiad ja hoorajad ja mõrtsukad ja ebajumalateenijad ning kõik, kes valet armastavad ja teevad. Mina, Jeesus, saadan oma ingli seda teile tunnistama koguduste jaoks. Mina olen Taaveti juur ja sugu, särav koidutäht.“ Vaim ja mõrsja ütlevad: „Tule!“ Ja see, kes kuuleb, öelgu: „Tule!“ Ja januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta!

Seega, mu armsad, on mulle südamesse tõusnud teile meenutada, et te ei teeks midagi iseenese jõust ja tarkusest, vaid paluksite, et Issand tegutseks teie kaudu! Olete juba võitnud, mu armsad! Hoidke seda sisemist rahu, seda rahu, mida ainult Püha Vaim meile annab ja kasvage selles. Valmistuge igal hommikul võitluseks valitsuste ja võimudega, riietuge meie Isa armastusega.

Ees on läbimurrete aasta – olge õnnistuseks paljudele!

Reet Pärgmäe

LISAINFO

Neljapäeviti alates 2. veebruarist 18.30, teleseriaali “The Chosen” vaatamine, katrinkaur11@gmail.com

12. veebruar 18.00, Palve- ja ülistuskogunemine, maisovad@gmail.com

17. veebruar 18.00, Emade palvekoosolek, margarita.pugri@hotmail.com

19. veebruar 18.00, Tervikliku Tervenemise Teenistus, tervenemine.ee ; info@tervenemine.ee

5. märts peale teenistust, NBK üldkogu koosolek, nbk@nbk.ee

7 veebruar 2023|

Jaanuar 2023

Tervitus

Head sõbrad!

Oleme astunud uude aastasse. On tähelepanuväärne, et sel aastal on 1.01 pühapäev. Päev, kus enamus kristlikust kirikust võtab osa uue lepingu sõlmimise lauast. Märgiline, kas pole!?

Selsamal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: „See karikas on uus leping (siduv kokkulepe) minu veres“. 1.Kor 11:25a

Nüüd aga on ilma Seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese seadus ja Prohvetid, see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks igaühe, kes usub Jeesusesse.” Rm 3:21-26

Ma usun, et uus aasta tuleb väeliste läbimurrete aeg, kus Issand näitab oma väge koguduse kaudu ja igaühe kaudu, kes ennast on Talle kättesaadavaks teinud. Usun tõesti, et me ei ela juhuste maailmas, vaid maailmas, kus kõigel on tähendus ja eesmärk. Mõned päevad tagasi tuli Püha Vaimu kaudu kõnetus: Osad elus toimunud sündmused on kui seeme. Seeme on väliselt väike, tähtsusetuna näiv, kuid ilma seemneta ei tärka midagi.  Mõne aja möödudes, näeme, et kui ei oleks olnud seda sündmust või neid kohtumisi, elu olukordi, siis ei oleks me täna siin, kus oleme ja veelgi enam, kuhu Jumal tahab meid viia. Jumal on ajaloo Jumal, Ta teab lõppu enne algust. Meie osa on usaldada Tema juhtimist, mida näeme kui meil on elav suhe. Võtame aja, et kuulda ja elada Tema poolt antud parimat. Jumal tõesti tahab meid viia millessegi, mis ei ole meie mõtetessegi tõusnud! Ärme piira Teda, parem usume! 🙂

Mõnel juhul on külvatud kibedaid seemneid – ei ole vahet, kas oleme ise teostanud külvi või on keegi teine „abikäe ulatanud“. Siinkohal tahaks meenutada – Jumal saab ja tahab pöörata ka kõige hullemad olukorrad kasuks. Oleme Temaga selleski sama meelt, teeme koostööd ja me näeme, kuidas läbikukkumised, haiget saamised saavad olla väetiseks tulevasele.

Sõbrad, head – olgu Uus aasta õnnistatud Uue lepingu aasta! Kõik, mis kuulub Talle, kuulub meile ja kõik mis kuulub meile, kuulub Talle! Jeesus on koguduse pea ja meie Tema ihu.

Rõõmuga,

Veikko

LISAINFO

15.jaanuar 18.00 Tervikliku Tervenemise Teenistus tervenemine.ee ; info@tervenemine.ee

22.jaanuar peale teenistust Palveketi koosolek

29.jaanuar peale teenistust Isade ja Poegade osadus (IPO) janis.pugri@mail.ee

2.veebruar 18.30 Alfa kursuse algus, registreerimine ja lisainfo alfa@nbk.ee

13 jaanuar 2023|

Detsember 2022

Tervitus

Oleme mu abikaasa Railiga Nõmme koguduse värsked liikmed. Meie esimesel päeval koguduses liikmetena, sai paar sõna räägitud ka Mariga, kellele Jumal andis südamesse meie kohta kirjakoha igatsusest. Sel hetkel sain aru, et igatsus on just see, mis mind väga kaua on saatnud – igatsus saada ristitud, saada oma kogudus, aina rohkem ja rohkem olla Jumalale lähemal. Tooksin oma rännaku kohta mõned mulle väga tähtsad pidepunktid, mis on mind saatnud ja suunanud:

Pereraadio – ~20 aastat tagasi olid teatud keerulised olukorrad meie elus. Otsisin lahendust ja „sattudes“ Pereraadio lainepikkusele hakkas pihta minu kool, mille väärtus on ka täna vägagi toimiv. Raadiost sain teada kuidas palvetada, mis on prioriteedid ja mis kõige tähtsam, oli see, et alati, kui olin sõlmes mingi küsimusega, siis raadio lahti tehes, tuli alati sealt mingi hetk just täpselt see vastus, mida olin otsinud. Kõige selle teekonna juures tekkis ka aina suurem igatsus enama järgi.

Meie koguduse Jumalateenistused läbi ekraani – kui sõber Veikko alustas pastori ametit, oli suur huvi teada, kuidas Veikkol seal kõik õnnestub ja hakkasin jälgima. See kõik, mis ma nägin ja kogesin meeldis mulle väga ja minust sai iganädalane teenistuste vaataja. Igal esmaspäeval oli juba põnevus sees, et saaks juba autos rahulikult eelmise päeva teenistust kuulama hakata. Seoses minu tööga telekomis, sain ükshetk anda väikese panuse ka TTT korraldusele ja nii lisandus veel üks võimalus läbi ekraani meie koguduse tegemiste jälgimiseks. Jah, juba siis tundsin, et olen justkui meie koguduse liige. Elasin kaasa ja inimeste nimed olid juba enam-vähem selged. Ma ei saa mainimata jätta, et just läbi TTT vaatamise toimus minu kõige võimsam kohtumine Elava Jumalaga. Kõige selle ajal, mil ma jälgisin toimuvat läbi ekraani, oli alati minus väga suur igatsus saada sellest ka kohapeal osa, kuid teekonnal selleni, oli alati mitteobjektiivseid takistusi. Läbi ekraani edastataval on üli suur tähtsus Jumalas kasvamisel.

Ristimine – Ma teadsin, et olen päästetud, kuid tundsin, et üks pusletükk on puudu ja see on ristimine. Raili oli ristitud ja eks kodus oli meil mõnelgi korral sellest juttu, kuid tegudeni ei jõudnud. Nüüd selle aasta mai lõpus Veikko sünnipäeval sai seda teemat puudutatud ja novembri alguses saime Veikko soovitusel Railiga koos ristitud. Raili puhul oli tegu kinnitusristimisega.

Jõulud – me tuleme Railiga mõlemad mittekristlikest perekondadest, kuid jõulud on alati ka pimedal veneajal olnud traditsiooniks. Paraku pole me jõudnud ühelgi aastal jõulude ajal kirikusse, kuigi see igatsus on Raili ja minu südames olnud väga kaua aega. Nüüd koguduse liikmetena ilmselgelt paigutame kirikusse tulemise plaanidesse ja nii saab jälle üks ootus ja igatsus täide viidud.

Kokkuvõttena tunneme südames, et see teekond on olnud läbi igatsuse üks suur õnnistus, mis meid on viinud aina lähemale Jumala tundmisele. Ärge loobuge kunagi oma igatsusest, vaid leidke võimalused selle täide viimiseks!

Olge väga õnnistatud ja hoitud!

Raili ja Taavi Kotk

Lisainfo

11.detsember k. 18.00

Fusion noortekoori kontsert fusion@nbk.ee

17.detsember k. 12.00

Nõmmelille osaduspäev nommelill@nbk.ee

17.detsember k. 18.00

Laste jõulupidu lastetoo@nbk.ee

18.detsember k. 18.00

Tervikliku Tervenemise Teenistus tervenemine.ee ; info@tervenemine.ee

24.detsember k. 16.00

Jõulujumalateenistus

27.detsember k. 6.30

Isade ja Poegade osadus (IPO) – Meeste Hommikuga koos janis.pugri@mail.ee

30 november 2022|

November 2022

Tervitus

Küsides Jumalalt, mis sõnumit selle kuu kavas kogudusega jagada, tõusis südamesse vastus: “Jälgige vett”. See seostus pildiga, mida Külvi pühapäevases jutluses ühest varasemast Veikko sõnumist meenutas. Pildiks oli, et ärkamine on nagu suur laine, mis kogub hoogu ja jõudu veepinna all. Alguses ei ole seda pikka aega näha, aga mingil hetkel hakkab veepind tasapisi tõusma, enne kui laine kogu suuruses esile tõuseb. Saan sellest sõnumist aru nii, et vee jälgimine tähendab koos Jumalaga nende asjade vaatamist ja ettekujutamist, mida veel näha ei ole, aga mida Jumal tahab teha. Kui me “vett ei jälgi”, vaid laseme kõigel muul kogu aja ja tähelepanu ära võtta, ei ole me ka valmis selleks, kui laine kerkima hakkab.

Tuleb tunnistada, et mina ei tea alati, kuidas seda praktiliselt teha. Tööelu nõuab mitte ainult füüsilist aega, vaid ka mentaalset pingutust. Lastega on vaja vara ärgata ja aega tuleb leida ka abikaasaga kahekesi olemiseks. Ööund peaks olema piisavalt, et tervis vastu peaks ja nii edasi. Kuidas selle kõige keskel “vett jälgida”? Kuidas järgida seda jumalikku põhimõtet, kus väiksema oma pingutusega saadakse osa hoopis suuremast õnnistusest?

Üheks abiliseks on sellel aastal minu jaoks NBK piiblikursus, milles osaledes olen valinud endale kohustuse seal ette antud kava järgi Piiblit lugeda ning ka Jumalalt saadud mõtteid kirja panna. Samuti aitab sealne palvekooli osa minus ka nädala jooksul hoida alal palvemeelsust ja ootust selle suhtes, mida Jumal on tegemas.

Kuidas Sina “vett jälgid”?

Tervitades,

Kaur Paldre

LISAINFO

1.november k. 19.00 Hingedepäeva hardusõhtu kontsert 

Osalemine tasuta

13.november peale teenistust Palveketi koosolek

20.november k. 18.00 Tervikliku Tervenemise Teenistus

tervenemine.ee ; info@tervenemine.ee

18.november k. 18.30 Ülistus läbi liikumise

Lisainfo katrinkaur11@gmail.com

27.november k. 14.00 IPO – Isade ja poegade osadus

Lisainfo janis.pugri@mail.ee

4 november 2022|

Oktoober 2022

Tervitus

Armas kogudus!

Jagan teiega sõnumeid, mida Jumal on andnud. Sept 2022 Jumala kõnetus:

“Ma kutsun teid käima üleloomulikkuses. Minuga ei saa ajada asju nagu te ajate asju selles loomulikus maailmas. Te peate astuma välja üleloomulikkusesse, sest Mina olen üleloomulik. Kui te liigute vaid oma mõistuse tasandil, siis te ei saa kätte seda, mida Ma olen teile valmis pannud. Kutsun teid üleloomulikkusesse, sest Mina olen üleloomulik Jumal. Ma olen imede Jumal.“

Oktoober 2018 Jumala kõnetus: ”Mina olen Jumal, kes teeb uut. Olge valmis uuteks asjadeks. Olge valmis selleks, et Ma toimin teisel viisil, kui olen toiminud. Ma ehitan teid üles elava Sõna, elava osaduse läbi Iseendaga. Püha Vaim tuleb teie peale ja ilmutab teile tõde Minu kohta. Ilmutan teile ennast oma Sõna läbi, oma Vaimu kaudu. Annan teile teada Oma teed. Ma ei taha hoida seda salajas. Olen Jumal, kes ennast ilmutab. Te õpite Mind tundma uuel viisil.”

On palju, mida Jumal tahab anda. Ta otsib neid, kes tahavad ja julgevad vastu võtta. Jumala olemuses on anda, Tema igatsus on õnnistada. Ta saab seda teha seal, kus on valitud Teda. Vahel otsime lahendusi valedest kohtadest. Alati ei ole lihtne jätta maha eluviise, mida armastame. Ometi ei saa armastada maailma ja Jumalat korraga. Jk 4:4-5: “Kas te siis ei tea, et sõprus maailmaga on vaen Jumalaga? Kes iganes eelistab olla maailma sõber, seab end Jumala vaenlaseks. Või arvate, et Pühakiri ütleb asjata: „Kadeduseni ta igatseb Vaimu, kes on asunud meisse”?”

Jumal tahab oma au oma koguduse kaudu esile tuua ja puhastab meid aulisemaks kasutuseks. 2Tm 2:21: “Kui nüüd keegi end puhastab neist vigadest, siis ta saab auliseks astjaks, pühitsetuks ja peremehele kasulikuks, valmis igale heale teole.”  Meil tuleb valida. Tõusta taas, kui oleme kukkunud. Valida usaldada Jumalat, et Tema toob esile elu ja muudab meid, kui anname selleks loa. Valida olla avatud ja alistuda Talle. Valida – astuda koos Temaga tundmatusse, Tema plaanidesse, Tema imedesse, et Tema armastus ja pääste jõuaks veel paljudeni. Kas oleme selleks valmis?

Armastusega, Grete

LISAINFO

3.oktoober – 28.mai k. 18.15-20.15

Piiblikool – Piibliõpe kõigile

Lisainfo ja registreerimine ​​kaur.paldre@nbk.ee

16.oktoober k. 18.00

Tervikliku Tervenemise Teenistus

tervenemine.ee ; info@tervenemine.ee

30.oktoober k. 14.00

IPO – Isade ja poegade osadus

Lisainfo janis.pugri@mail.ee

1 oktoober 2022|

September 2022

Tervitus

Head sõbrad! September on koguduse elus uue hooaja algus. Septembrit nimetatakse ka teadmiste kuuks. Millised on need teadmised, mida me täna kristlastena vajame? Piibli seisukohast ei ole teadmised moraalselt ja eetiliselt neutraalsed. Need on kas „head“ või „kurjad“. Sellepärast ütleb apostel Paulus: „… ma tahaksin, et te oleksite targad heale, aga jääksite puutumatuks kurjast.“ (Rm 16:19b) Teadmised ei ole allikavabad. Tõeline teadmine tuleb alati Jumalalt ja Tema Sõnast. Tänases päevas vajame me ilmutuslikke teadmisi enam kui kunagi varem. Head kooli astujad, jätkajad – Jumala poolt juhitud põnevat ja südikat kooliaastat!

Me elame ajas, mis on täis kummalisust, kus ühiskonnas sagedasti valge on must ja must on valge. Valet peetakse ühiskonnas heakskiidetud tõeks ja vastupidi. Kas see mõjutab kogudust? Kindlasti mõjutab! Mõjutab nii palju, kui me laseme mõjutada.

Head sõbrad! Suvelaagris oli Jumala küsimus meile, kas me tahame astuda tasandile, mis on meile valmis pandud – üleloomulik Jumala plaan. Seal ei piisa senistest teadmistest, oskustest, vilumusest! Selles kohas on tõeline sõltuvus Jumalast! Me vastasime kogudusena: jah, me tahame! Mitmed oleme kogenud ebaloomulikku tüdimust, väsimust ja kohati oleme kohas, kus küsime: mis toimub? Usun, et oleme astunud teatud testimise, eksami aega. Mida me teeme selles olukorras, kus asi läheb karmiks? Siinkohal ei räägi ma kindlasti sellest, kui keegi on kogemata üle töötanud vms – see on teine asi. Sellises katsumise ajas on ainuke tee – kokku tulla, teineteist toetada, edasi minna ja vastu pidada! Me oleme teatud mõttes astunud treeninglaagrisse, kus endised viisid tuleb lasta Jumalal ümber hinnata. Võib-olla peame õhtul õigel ajal magama minema. Mõni peab reastama ümber enda tegevused vms… Kristuse järgimine sisaldab distsipliini, mida järgivad sõdur, sportlane ja põllumees. Paulus räägib meile sellest. Maratoni jooksul on kõige raskemad kilomeetrid siis, kui kogu loomulik varu on ammendunud, kui läheb vaja varjatud varusid, mis kannavad lõpuni. „Aga seda kõike ma teen evangeeliumi pärast, et saada selle kaasosaliseks. Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks? Jookske nõnda, et teie selle saate! Ent iga võistleja on kasin kõiges; nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada närtsimatut. Sellepärast ma jooksen, aga mitte nagu pimesi; ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes, vaid ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks!“ (1Kr 9:23-27a)

Ärge laske end ehmatada! Jumal juhib ja varustab meid ka selleks etapiks! Kokkuvõttes on meeletult põnev aeg. Jumal teeb uut ja Ta on meid kutsunud kaasa! Jeesus teab ja hoolib Sinu elu igast pisidetailist. Ole julge Temaga rääkima kõigest! Usu, et Ta vastab, ja võta vastu Sõna, mille Ta Sulle annab, ja see saab sündima! Ole julge! Tema varustab meid üleloomuliku teadmisega, võimekusega, rahuga! Kathryn Kuhlman ütles: „Ma alistusin ja andsin Temale üle kõik, mis minust oli; kõik! Siis mõistsin esimest korda, mida tähendab omada tõelist väge.“ See on, kuhu Jumal meid kutsub!                                                                   

Rõõmsalt, Veikko

LISAINFO

17.september 18.00 Noorteka hooaja algus

Alates 24.09 jätkame samal ajal Noorte Alfaga

18.september peale teenistust Palveketi koosolek

18.september 18.00 Tervikliku Tervenemise Teenistus

21.september kell 18.00 Fusion noortekoor

Lisainfo fusion@nbk.ee

22.september 18.30 Alfa kursuse uue hooaja algus

Registreerimine ja lisainfo alfa@nbk.ee

25.september Pühapäevakooli uue hooaja algus

3.oktoober – 28.mai k. 18.15-20.15 Piiblikool – Piibliõpe kõigile

Lisainfo ja registreerimine ​​kaur.paldre@nbk.ee

5 september 2022|