Tervitus!
Tere armas Nõmme pere!

Viimased kuud olen tundnud, et Nõmme kogudus on saanud minu uueks pereks. Olen pikka aega otsinud vaimulikku kodu. Kuigi teenin kaasa Eesti Korea koguduses, on siiski jäänud igatsus Eesti kogukonna järele. Alustades Nõmme koguduse Alfas teenimisega, pani Jumal vaikselt südamesse siia jääda ja siia kogudusse rohkem panustada. Näha uusi ja värskeid Jeesuse järgijaid usus kasvamas ja teiste kristlastega koos teenimas, tunnen et ka mina kuulun siia ja mind on vastu võetud sellisena nagu olen.

Lisaks Alfale olen saanud teenida ka Tervikliku tervenemise teenistuse palvetiimis ja lastetöös. Need on olnud suureks õnnistuseks ja julgustuseks. Viimasel ajal on mind saatnud kirjakoht Roomlastele 12:12 “Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves.” Nagu apostel Paulus julgustab siin kogudust, siis ma arvan, et see salm julgustab ka Eesti Korea kogudust ja Nõmme kogudust. Isegi siis kui maailm meie ümber kõigub ja tormid möllavad, siis Jumal annab lootuse, Jumal annab vastupidavuse ja Jeesuse nimel palvetame püsivuses.

Palvetan ja igatsen, et kogudus Eestis, sealhulgas ka Nõmme kogudus üha
kasvaks Püha Vaimu väes, kindlalt seisaks Jumala sõnas ja oleks valguseks sellel pimedal ajastul.

On rõõm olla Nõmme koguduse pereliige ja osa sellest teekonnast, kuhu Jumal meid juhib.

Olge väga õnnistatud ja hoitud,
Sung Kyung

NBK maja katus

Oleme tänulikud Joel Vahermägi ja Leevi Põldaru eest, kes on aktiivselt katusetöid teostamas! Tänavapoolne katusekattematerjal on vahetatud. Tööd käivad ülejäänud katuse osas. Oleme jätkuvalt lootmas Jumala varustamisele. Ole julge külvama! 🙂

Üritused

6.juuni kell 18.00
Ülistus- ja palveteenistus: Raimondo Laikre&Co

Puuvilja 4, NBK Youtube’i ja Pildiraadio vahendusel

12.juuni kell 11.00
Emad palves osadushommik
Puuvilja 4, registreerimine kuni 8.06
Tel. 50 34 752

18.-23.juuli Raplas
English Camp noortele

Lisainfo Kadri-Kristelilt ja Svenilt

26.-29.august
Koguduse suvelaager Nuutsakul

Rohkem infot tulekul