Tervitus

Kallis kogudus!

Kõigil otsustel, sõnadel ja tegudel on tagajärjed, kas me seda soovime või mitte. Vaimses maailmas ei õnnestu valget mustaks rääkida ja vastupidi. Nähtavas maailmas on täna see võimalik. Kuid Jumal ei muutu:

Sest mina, Issand, ei ole ennast muutnud“ Ml 3:6a

Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!“ Hb 13:8

Meie vend, Nõmme koguduse liige ja Eesti EKB Koguduste Liidu president Erki Tamm kirjutas arvamusartikli Postimehes 24.06.2023 „Eesti riik elab ise oma elu keeruliseks!“

Kirik pöördus valitsuse poole palvega perekonnaseadus jätta muutmata. Vastus oli eitav. Olevat tehtud poliitiline otsus…

Need, kes teevad poliitilisi otsuseid, peaksid teadma, et iga maine otsus võetakse arvesse vaimses maailmas ning lõpeks tuleb bumerangina maisesse tagasi, seda siis kas õnnistuse või needusena. Kahjuks oleme antud teema ja arvatavalt paljude teiste teemade juures nägemas hingevaenlase võidukäiku. Kui ei arvestata Jumala Sõnas välja toodud väärtustega, siis millised on need väärtused, millega arvestatakse? Mis on nende algupära, jõud ja allikas?

Ja see ei ole ime, sest saatan ise moondab ennast valguse ingliks. Seepärast ei ole midagi erilist, kui ka tema teenrid endid moondavad õiguse teenriteks. Nende eluots tuleb nende tegude järgi!“ 2.Kr 11:14-15

Head sõbrad – me oleme jõudnud ajastusse, kus hallid alad on kadunud või kadumas. On kas Jumala Kuningriik, Tema seadus, Tema arm, armastus ja tõde või vaenlase salakaval mäng. Minu südamest tulev palve on olnud: „Issand, kui Sinu vihakarikas täitub, kohtumõistmine aset võtab, siis palun ole meile, Sinu rahvale, armuline – meile, kes oleme tahtnud teisiti, oleme parandanud meelt iseenda, maa ja rahva eest!“

Kõige keskel tahame olla Sinu Sõna tegijad: „Minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks; aga kes ei usu, see mõistetakse hukka. Aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Minu nimel nad ajavad kurje vaime välja, räägivad uusi keeli, võtavad üles madusid, ja kui nad mõnd surmajooki joovad, ei tee see neile mitte kahju; haigete peale nad panevad käed, ja need saavad terveks.“ Mk 16:16-18

Lõpetan vend Erki arvamusartiklis toodud sõnadega: „Usklike inimestena oleme elanud Kristuse õpetuse järgi kommunistliku ateismi aegadel, elame ka liberaalse ateismi üle.“

Jumal on troonil, Tema ei kõigu! Usukindlust meile kõigile!

Veikko

LISAINFO

9. – 13. juuli Fusion noortekoori laager Hageris

14. juuli kell 14.00 Fusioni lõpukontsert lisa info Facebookis “Nõmme Fusion Laager ´23”

14.-17. juuli NBK lastelaager https://nbk.ee/ ; lastetoo@nbk.ee

18.-21. juuli NBK noortelaager https://nbk.ee/ ; lastetoo@nbk.ee

4.-13. august Noorte vahetusprojekt Rootsi Free Lane Church noortega (Rootsis), Lisainfo siret.sepper@nbk.ee

24.-27.august Koguduse laager Nuutsakul