Tervitus

Head sõbrad!

Oleme astunud uude aastasse. On tähelepanuväärne, et sel aastal on 1.01 pühapäev. Päev, kus enamus kristlikust kirikust võtab osa uue lepingu sõlmimise lauast. Märgiline, kas pole!?

Selsamal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega ja ütles: „See karikas on uus leping (siduv kokkulepe) minu veres“. 1.Kor 11:25a

Nüüd aga on ilma Seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese seadus ja Prohvetid, see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud oma jumalikus sallivuses, et näidata üles oma õigust praegusel ajal, et tema ise on õige ja teeb õigeks igaühe, kes usub Jeesusesse.” Rm 3:21-26

Ma usun, et uus aasta tuleb väeliste läbimurrete aeg, kus Issand näitab oma väge koguduse kaudu ja igaühe kaudu, kes ennast on Talle kättesaadavaks teinud. Usun tõesti, et me ei ela juhuste maailmas, vaid maailmas, kus kõigel on tähendus ja eesmärk. Mõned päevad tagasi tuli Püha Vaimu kaudu kõnetus: Osad elus toimunud sündmused on kui seeme. Seeme on väliselt väike, tähtsusetuna näiv, kuid ilma seemneta ei tärka midagi.  Mõne aja möödudes, näeme, et kui ei oleks olnud seda sündmust või neid kohtumisi, elu olukordi, siis ei oleks me täna siin, kus oleme ja veelgi enam, kuhu Jumal tahab meid viia. Jumal on ajaloo Jumal, Ta teab lõppu enne algust. Meie osa on usaldada Tema juhtimist, mida näeme kui meil on elav suhe. Võtame aja, et kuulda ja elada Tema poolt antud parimat. Jumal tõesti tahab meid viia millessegi, mis ei ole meie mõtetessegi tõusnud! Ärme piira Teda, parem usume! 🙂

Mõnel juhul on külvatud kibedaid seemneid – ei ole vahet, kas oleme ise teostanud külvi või on keegi teine „abikäe ulatanud“. Siinkohal tahaks meenutada – Jumal saab ja tahab pöörata ka kõige hullemad olukorrad kasuks. Oleme Temaga selleski sama meelt, teeme koostööd ja me näeme, kuidas läbikukkumised, haiget saamised saavad olla väetiseks tulevasele.

Sõbrad, head – olgu Uus aasta õnnistatud Uue lepingu aasta! Kõik, mis kuulub Talle, kuulub meile ja kõik mis kuulub meile, kuulub Talle! Jeesus on koguduse pea ja meie Tema ihu.

Rõõmuga,

Veikko

LISAINFO

15.jaanuar 18.00 Tervikliku Tervenemise Teenistus tervenemine.ee ; info@tervenemine.ee

22.jaanuar peale teenistust Palveketi koosolek

29.jaanuar peale teenistust Isade ja Poegade osadus (IPO) janis.pugri@mail.ee

2.veebruar 18.30 Alfa kursuse algus, registreerimine ja lisainfo alfa@nbk.ee