Tervitus

Tere kallis kogudusepere

Rõõmustagem! Jumal tahab anda sulle ja mulle üleloomuliku rõõmu Temas.

Meenub seik lapsepõlvest, mil sain enda sünnipäeval erilise kingituse. See toimus 90ndatel. Ajad olid teised ja meie perel ei olnud asju üleliia, aga olime alati hoitud.

Olime perega jõuludeks maale sõitmas. Meil ei olnud kaasas uhkeid roogasid, vaid üks piparkoogipakk. Olime selle ilmselt kellegi käest saanud. Tegime tanklas peatuse ja silmasime inimesi, kes otsisid süüa prügikastidest. Mulle anti võimalus viia need piparkoogid kingitusena neile. Sammusin arglikult. Süda põles sees, et sain anda midagi, mis neile veel rohkem rõõmu teeks kui meile. Loobuda millestki, mida ei olnud üleliia, aga kui Jumal selle südamele paneb siis väärt palju. Tagasi autosse viisid jalad kui lenneldes. Maale jõudsime küll ilma piparkoogipakita, aga nende pilgus olev tänu ja  rõõm Jumalalt on siiani südames. (Maarja)

” Aga ingel ütles neile: „Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan

teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale,

et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand

Kristus.” Lk 2:10-11

Milline rõõmusõnum, et meile kõigile on osaks saanud maailma kõige hinnalisem kingitus – Jeesus Kristus, Jumala poeg.

Võta see kingitus vastu ja kasuta seda. See ei ole mõeldud imetlemiseks riiulile tolmu koguma. Jeesus saadeti siia maale, meie keskele, et sul ja mul võiks  olla elu ja seda ülirohkesti.  Sinu ja minu eest on makstud kalli vere hinnaga.

Ärme jää ristile kinni. Meie eest on juba ristil käidud. Jeesus elab! Ela ja rõõmusta Temas!

„Lõppeks, vennad, olge rõõmsad! Seadke oma asjad korda, laske

endid julgustada, olge üksmeelsed, pidage rahu! Küll siis

armastuse ja rahu Jumal on teiega!“ 2.kor 13:11

Armastusega

Perekond Pihlamäe ülevalt korruselt

LISAINFO

11.detsember kell 18.00

Noorte jõulupidu

12.detsember kell 18.00

TTT – Tervikliku Tervenemise Teenistus

Tunnistused teemal “Jumala imed beebide eludes”

palvesoov@nbk.ee, eestpalveliinid avatud TTT ajal nr-l 677 7773

18.detsember kell 12.00

Auväärsete ühenduse Nõmmelill osaduspäev

Koguduse ruumides

26.detsember peale P teenistust

Isade ja poegade aeg

Lisainfo Janis Pugrilt janis.pugri@mail.ee

          

NBK maja katus

Suur töö ja ettevõtmine on jõudmas lõpusirgele! Hetkel on meil veel puudu ligikaudu 4500 eurot. Samuti usaldame Jumala õnnistamist kiireloomuliste projektidega nagu uste parandus, keldri renoveerimine, klassiruumide remont, maja fassaad.

Külvame koos! 🙂