Tervitus

Armas kogudus!

Issand igatseb meie tähelepanu! Et meie silmad vaataksid Tema poole, meie kõrvad kuuleksid ja kuulaksid Tema häält! Kuulame nii paljusid teisi hääli, paljusid teisi allikaid. Jumala igatsus on, et kuulaksime kõigepealt Teda, et peaksime Tema häält kõige olulisemaks, arvestaksime esmalt sellega, mida Tema räägib meile: Oma Sõna kaudu, isikliku palve ja kõnetuste, koguduse kaudu. Tema räägib, aga Tema rahvas alati ei kuula. Alles siis, kui Teda kuulame, saame käia Tema teedel, Temaga koos. Jumal otsib neid, kes tahavad Teda kuulata ja Temaga koos käia. Ps 32:8 Sina ütled: “Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides.” Jumal õpetab neid, kes tahavad õppida. Jumal küsib: “Kas sa tahad? … käia Minu teedel? … et Ma sind juhin? … kogu oma elu Mulle anda?” Kui tahame, saab Jumal õiguse ja võimaluse meie elu juhtida, kujundada, muuta, viia ellu Oma plaane meie kaudu. Meid elustab ainult see, mis tuleb Tema käest.

Suhte aluseks Jumalaga on vereleping läbi Jeesuse. Jh 1:12 “Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse.” Jumala lapsena on sul armastav Isa taevas, kus on ka Jeesus, kes suri ja palub meie eest. Rm 8:34 “Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri ja, mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest.” Tänu Jeesusele on Jumal igal päeval Püha Vaimu läbi väga reaalselt meie igaühega. Mt 28:20 Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni.

Otsime, ootame Jumalat, sest salajas annab Ta meile tarkust teada (Ps 51:8), ilmutab Oma armastust. Mine oma kambrisse ja sule uks ja palu Isa, kes on salajas (Mt 6:6). Jumala kõnetus: “Nüüd on see aeg, kus on igaühel vaja ehitada üles isiklik usk ja osadus Minuga. Sind ei kanna teiste usk. Vaadake, et oleks tasakaalus isiklik osadus Minuga ja koguduses käimine. Ärge jätke maha koguduse kooskäimisi (Hb 10:25). Ma tahan tuua tasakaalu, muidu teil on väga raske jääda püsima. Praegu on aeg korrigeerida asju. Astu välja! Kes ei ole veel võtnud vastutust, astunud Jumala kutsesse, tehke seda!”

Olgem need, kes otsustavad Teda kuulata ja Temaga koos käia!

Jumala ligiolu ja armastust soovides,

Grete

LISAINFO

4.-13. august Noorte vahetusprojekt Rootsi Free Lane Church noortega (Rootsis), Lisainfo siret.sepper@nbk.ee

24.-27.august Koguduse laager Nuutsakul