Meil on eriliselt heameel, et Siret Sepper on liitunud koguduse meeskonnaga. Sireti osaks on administratiivse poole eest seismine. Oleme juba näinud, et Sireti annid saavad olema suureks õnnistuseks kogudusele. Teretulemast tiimi, Siret!

Tähistasime just Ülestõusmispühi! Sellel aastal kõnetasid mind väga röövlid ristil. Kogu ristilöömise stseen on justkui inimajaloo kokkuvõte. Ühel pool inimene, kes soovib kiiret, käegakatsutavat lahendust oma olukorrale. Keskel on Jeesus, elava Jumala Poeg, kelle käes on nii see elu kui ka tulevane. Teisel pool on inimene, kes mõistab, nähes Jeesust, kellega on tegu ja annab tunnistust oma süü kohta ning paludes armu Loojalt, saab selle.

Aga üks ristil rippuvaist kurjategijaist teotas Jeesust: „Eks sa 
ole Messias? Päästa siis iseennast ja meid!”
Aga teine sõitles teda: „Karda ometi Jumalat, kuna sa oled 
sellesama karistuse all!
Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt, 
aga tema ei ole teinud midagi sündmatut.”
Ja ta ütles: „Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma 
kuningriiki!”
Ja Jeesus ütles talle: „Tõesti, ma ütlen sulle, juba täna oled 
sa koos minuga paradiisis.”

Lk 23:39-43

 Aga esimesel nädalapäeval, veel enne koitu läksid naised hauale, tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud.
Ent nad leidsid kivi hauakambri eest ära veeretatud olevat.
Ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad Issanda Jeesuse ihu.
Ja sündis, et kui nad olid nõutuses selle pärast, vaata, kaks meest seisid nende juures erevalges rõivas.
Aga kui naised hirmu tundes silmad maha lõid, ütlesid mehed neile: „Mis te otsite elavat surnute juurest?
Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas,
öeldes, et Inimese Poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja kolmandal päeval üles tõusma.”

Lk 24:1-7

Jeesus elab ja valitseb!

Veikko

LISAINFO

Tervikliku Tervenemise Teenistus.

Teenistus toimub, NBK-st ülekandena 18.04.2021 kell 18.00

Rohkem infot Vaido Palmikult.  Saatke palvesoovid: ttt@nbk.ee

Annetuse võimalus

Head sõbrad, oleme uuendamas  NBK maja katust.

Esimene osa – ¼ on tehtud! Tänavapoolne katusekattematerjal on vahetatud! Oleme siiani näinud Jumala imelist varustust (toolid, saali remont uus helitehnika, uus valgus, jne)! Usun, et igaüks, kes on külvanud on ka lõiganud – toetume siingi Jumala Sõnale!

Kõigil on võimalus osaleda selles ägedas projektis! Kohe, kui ilm võimaldab tahame töödega jätkata! Ole julge külvama!

EE431010052038325009 SEB; EE122200221025971197 Swedbank, selgitusse: Katus