Kes me oleme? Selle küsimuse vastusest sõltub üllatavalt palju. Seekord ma ei soovi palju lisada. Palume, et antud kirjakoht saaks elavaks, et me muutume selleks, kellena Jumal meid näeb!

Pauluse kiri Roomlastele 8:1-17

Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses.
Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest.
Sest seda, milleks Seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma Poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast, et Seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid Vaimu järgi.
Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid, kes aga Vaimu järgi, need Vaimu mõtteid.
Sest lihalik mõtteviis on surm, Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu; seepärast et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala Seadusele ega suudagi seda.
Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale.
Aga teie ei ela oma loomuses, vaid Vaimus, kui Jumala Vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse Vaimu, see ei ole tema oma.
Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga Vaim on õiguse tõttu elu.
Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.
Niisiis, vennad, et me oleme küll võlglased, kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama.
Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete; kui te aga Vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate.
Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.
Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba+ ! Isa!”
Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.
Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse.

Rõõmsalt ja tänulikult, Veikko

ALFA NBKs

Kohtume 27.veebr – 14.mai neljapäeviti 18.30 – 20.30 Puuvilja 4 majas, et tutvuda kristluse põhitõdedega. Tutvume snäkilaua kõrval, kuulame huvitavaid loenguid erinevatel teemadel ning arutleme tekkinud küsimuste üle vabas vormis väikegruppides.
Oodatud on kõik – skeptikud, elus otsingutel olijad, kristlased, mõne muu usundi esindajad, abivajajad, elus järje peal olijad, jne.
Alfa ei kohusta sind millekski. Küll aga võib see Sulle palju anda!
Kursus on tasuta.
Registreeri end kursusele ja küsi lisa: nbkalfakursus@gmail.com
http://nbk.ee/sundmus/alfa-kursus/

Haarake sõbrad kaasa! Teretulemast!