Pühapäevakool toimub igal pühapäeval jumalateenistusega samal ajal kiriku kõrvalruumides. Teenistuse alguseks kell 11.00 ootame kõiki lapsi saali. Üheskoos kogudusega laulame ülistuslaule ja kuulame Piiblitekste ning pärast korjandust liigume pühapäevakooliklassidesse.

Pühapäevakool toimub kahes vanusegrupis: Pühapäevakool

  • 3-7 aastased
  • 8-13 aastased

Päris pisikestele, 0-2 aastastele, on oma mänguruum, kus lapsed saavad mängida ja lapsevanemad teleri vahendusel teenistust jälgida.

Tundides tutvume Piibli tõdede ja erinevate lugudega, õpime tundma Jumalat, kes on loonud kogu maailma ja inimese. Räägime elulisest ja olulisest, meisterdame, laulame, mängime koos, tähistame sünnipäevi, vaatame filme.Pühapäevakoolitunde annavad oma koguduse lapsevanemad ja noored.

Pühapäevakool 2

Tähistame erinevaid tähtpäevi (isadepäev, jõulud, ülestõusmispühad, emadepäev jt.) ja osaleme mitmesuguste etteastetega koguduse teenistustel. Paljudel aastatel on korraldatud ka eraldi laste jõulupidusid ja vaheajaüritusi. Pühapäevakooli tunnid algavad septembris ja lõppevad juuni alguses. 

Pühapäevakool 3

Ootame kõiki lapsi pühapäevakooli!

Kontakt Kristi Uustalu 5669 7412