Elame väga põneval ja samas ka väljakutsete rohkel ajal. Vajame Jumala juhtimist ja võimet kuulda Püha Vaimu enam kui kunagi varem.

Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu.Rm 10:17

Usk tuleb kuuldust… Usu tekkimise mehhanism on universaalne. Siinkohal tahan juhtida tähelepanu sellele, mida me kuulame. Mis on need allikad, kust me ammutame? Ma mõtlen päriselt ja tegelikult… Mõtle korraks sellele  – Sela! 🙂

Viimased uudised, mis on Eestit raputanud, on Estonia laev ja selle huku põhjus ning meie rahvuskangelaste Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu dopingu tarvitamise lugu.

Mõlemal juhul on tänaseks selgunud, et see, mida meile ülimalt usutavalt räägiti sel ajal kui need asjad toimusid, oli vale  – meile valetati ja seda väga otseselt.

Meie sees on Püha Vaim, kes räägib meile, kes annab märku, kes annab tunnistust tõe kohta. Oleme ilmselt korduvalt kogenud, et keegi väidab midagi väga usutavalt, aga sees, südames, on meil sisetunne, et siin midagi ei klapi. Sellist tunnetust tasub tähele panna, see võib olla Püha Vaimu märguanne meie sees. Eelpool kirjeldatud kaks olukorda on head õppetunnid.

Mida aeg edasi, seda enam ja enam on meil vaja olla targad, pannes tähele, milline on meie usu, veendumuse, tõekspidamise allikas. Uskudes, mida see maailm edastab, võime nii mõneski elu olukorras teha valed valikud, mis võivad otseselt või kaudselt meid kahjustada. Anname endale aru, et see maailm on kuradi võimu all, kes on kõigi valede isa. See ei tähenda, et peaksime paranoiliselt kõike kahtlustama, seda mitte, kuid targad olema ja küsimusi küsima, kui meie sees on häire, seda kindlasti.

Jeesus ütleb, mida olen tee, tõde ja elu. Mida lähemal oleme Talle, kes on Elu ja Tõe allikas, seda vähem saab meid lollitada, ära kasutada, lõksu püüda.

Kurat on võidetud vaenlane!

Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses“ Kl 2:15

Olgu meil usku Jumalasse! Olgu meie allikas Jeesuses! Olgu Püha Vaim meid juhtimas!

Rõõmu ja rahuga, Veikko

LISAINFO

Head sõbrad, oleme uuendamas  NBK maja katust. Esimene osa – ¼ on juba tehtud! Tänavapoolne katusekattematerjal on vahetatud! Kogu maja uue katuse maksumus on 30 000,- eurot. Oleme siiani näinud Jumala imelist varustust (toolid, saali remont, jne)! Usun, et igaüks, kes on külvanud, on ka lõiganud – toetume siingi Jumala Sõnale! Kõigil on võimalus osaleda selles ägedas projektis! Ole julge külvama!

EE431010052038325009 SEB; EE122200221025971197 Swedbank, selgitusse: Katus, saaja: EEKBKL Nõmme Baptistikogudus

Auväärsete ühenduse Nõmmelill osaduspäev toimub NBK-s laupäeval 31.oktoobril 2020 kell 12.00