Sel korral on kuukava tavapärasest erinev. Siin on tekst, mille Mari lühikokkuvõttena koostas, sellest, mida Peter Nordberg NBK Suvepäevadel õpetas. See on niivõrd oluline, et otsustasime konsentraadi ära tuua. Tekst võib olla pisut hüplik, kuid annab ülevaate tähtsaimast. Iga päeva õpetuse video on kättesaadav meie kodulehel. www.nbk.ee 29.08 – 01.09 salvestuste arhiivis.

I.

Rm 12:2

Inimesed võivad nautida paljusid asju – kultuuri, keskkonda, saavutusi jpm, samamoodi ka kristlikku kultuuri näiteks.  Kui me aga nende asjade sisu ja olemust ei mõista, siis hakkab varsti ikkagi igav.

Kõik muutub, kui tuleb Jumala Vaim! Siis kogeme korraga elu, väge, jõudu – enam pole küsimus selles, mis meile sobib, meeldib, vaid kui Jumal hakkab meile ilmutama oma ande, siis on see nii palju suurem, et me ei taha enam tulla endiste asjade juurde.

Kui su elus puudub Püha Vaimu töö, siis oled pime nende andide suhtes, mida Jumal sulle andnud on, anda tahab. Ainuke tee nende leidmiseks on Püha Vaimu läbi.

Kardame, et Jumal võtab meilt asju ära – aga kui Ta võtabki midagi, siis selleks, et anda midagi palju paremat! Pea meeles: Jumal tahab anda juurde!

Meil on hirm kaotada kontrolli. Aga oluline on julgeda usaldada Jumalat, et Ta tahab ja on võimeline andma su ellu seda kõike – elu, väge, tulevikku jne.

Jumala asjadest ei saa rääkida samamoodi kui muudest asjadest,  ja me ei saa Jumala andidele ligi samal viisil kui muudele asjadele. Vaimseid asju tuleb vastu võtta teisiti. Kõike, mida edasi antakse vaimus, on meie loomuliku mõistusega väga raske mõista. Alati tekib tõrge!

Lihast ei ole mingit kasu selleks, et Vaimu kaudu Jumalaga ühendust saada, üksnes Vaim annab/toob elu!

Loomulik (liha, inimese tasand) meie elus (meeled, mõtteaparaat, kogemus, loogika jne) ei ole kuidagi halvem/vähemväärtusli kui vaimne.

Loomulikus toimib protsess: proovimine, treenimine, kogemuse tekkimin, loogilise järelduse tegemine. Proovimine on lihalik viis.

Vaimses see aga nii ei toimi: Püha Vaim lihtsalt annnab sulle anni, valmis kingituse ja sina pead selle vastu võtma. Võti on see: vaimset tuleb vastu võtta vaimus! (1Kr 2:14).

Loomulikul viisi – me “teeme, pingutame, anname oma parima” ; vaimsel viisil  – me võtame vastu Jumalalt.

Meil on kiusatus: tahame ise muuta asju, olla head, aru saada, kontrollida. See pole halb. Aga mõnikord võtab see meeletult energiat, aega, pingutust – ega too läbimurret. Selle asemel võiks kasutada vaimset viisi: lihtsalt vastu võtta. 

Jumal toob meid sihilikult murdumispunkti (nt Iisraeli rahvas Tõotatud maa piiril) – seal on meil raske, see on hetk, kus pead valima, kas tahad:

  1. tagurdada “loomuliku viisi” juurde – “teha oma parim jne” või
  2. minna vaimset teed – saada Jumala väge, võtta vastu and, tõotus, et minna olukorrast läbi? NB! see pole kohustuslik, et peaksid omama Jumalaga üleloomulikke hetki – aga Jumal on juba vaimse (annid) vabastanud sinu jaoks, et sa ei oleks piiratud iseendaga.

Loomulik ei kao ära, me areneme selles. Aga kui õpime vastu võtma, tekib uus tasand. Jätkuvalt on (murde)punkte, kuhu Jumal peab meid viima, et saaksime teha valikuid. Jumal tuleb meiega uuele tasandile, ja küsib, kas te ikka tahate järgida mind? Ainult teie kogudusena ja indiviididena saate teha selle otsuse: jah, me ikka tahame õppida sinuga minema. Seda küsimust on väga vaja küsida: kas sa tahad ära minna koos teistega? Kas siin on sinu murdumise punkt või oled valmis tulema sellest edasi?

Jumal austab sinu otsust.Ta ei jäta sind maha, Ta hoolitseb su eest ka edaspidi. Sa ei ole siis kehvem kristlane. Kui sa ei taha, siis Ta ei vii sind Tõotatud maale. Ta ei sunni sind kuhugi, kuhu sa ei taha. Aga Ta ei räägi sulle enam sellest. Peetrus ütles Jeesusele: kuhu me peaksime minema, Sinul on igavese elu sõnad! Mõnikord Jumal ei räägi meile asjadest, sest me ei ole huvitatud, sest me ei ole tegutsenud vastavalt. 

Peame õppima vastu võtma Vaimu. Kuidas? Usus. Gl 3:2 > see on sinu väljakutse, tasandivahetus, mille pead tegema. Minna loomulikust vaimu.  Loomulik ei kao kuhugi ära, me areneme selles. Aga kui õpime vastu võtma, tekib uus tasand. Kui Jumal tuleb sind proovile panema, siis test on selles, et astuksid loomulikust välja.

5000 mehe söötmisel: jüngrid on kitsikuses, nende piskust ei jätku (sama võib olla meie vaimulikus teenimises) aga Jeesus nõuab, et nemad annaksid inimestele, süüa, nõuab nagu võimatut…teades, et Jumal saab anda hetkega seda, mida me iial iseendast saavutada ei suudaks.

Sama ootab Jeesus meilt, meie peame toitma seda maailma – me oleme kutsutud jagama neile mida vaja. Kui toimime loomulikus mõtteviisis -siis võtame selle mis meil on ja püüame seda jagada – ja see pole  halb! Aga teatud aegadel sellest ei piisa! Kui kõnnime vaid loomulikus saame teha häid asju, aga see on väga limiteeritud. Ja me ei saa sealt edasi.

Aga kui Jeesus võttis ja õnnistas seda mis jüngritel oli ja nemad võtsid selle vastu- siis tekkis paljundamine, millest piisas kõikidele. See on võimas pilt sellest, mis juhtub, kui astume loomulikust vaimulikku. On hetki kus Jumala Vaim tahab vabastada midagi muud, millest piisab – täiesti teisel tasandil. Ja need, kes vaimus on õppinud vastu võtma jagavad seda edasi.

Ainult siis kui Jumal Vaim tuleb su üle ja kui sa võtad vastu – siis kannad sina endas läbimurret teiste jaoks, nende jaoks keda teenid.

II.

Loomulik vs vaimne > saladus ja ilmutus

Loomulikul on oma koht, ja see pole halvem vaimsest. Vaimses liikuja ei saa öelda, et oleme kõrgemal loomulikust,

Mõlemal dimensioonil on omad reeglid – võti on õppida kasutama neid koos.

1Kr 2:6-11

Kogu eksistents kooosneb kahest tasakaalustavast faktorist:

Üks neist on saladus/müsteerium (mystery) – tähendab: asjad, millest me aru ei saa

teine on ilmutus (relevation) – asjad, millest me aru saame, mis on meile ilmutatud

Vaimus käimises on need kaks teineteist tasakaalustavad.

Mida rohkem tuleb ilmutust, seda rohkem tekib juurde ka müsteeriumit! Iga samm milles lähed edasi ilmutuses, toob juurde uue müsteeriumi, uusi küsimusi. Ilmutus ja müsteerium – tuleb õppida elama sellega tasakaalus – ja ainus võimalus seda teha on: hakata käima Vaimus.

Loomulik mõtlemine (LM) on sellega hädas ja vihkab kõike, millest pole võimalik aru saada. Kui püüame siseneda vaimsetesse asjadesse LM suhtumisega – jääme hätta, oleme vihased Jumala peale ja masenduses.

Olles silmitsi olukorraga millest me aru ei saa -hakkab LM otsima selgitusi. LM jaoks jääda ilma selgituseta on väga piinav. Aga kui hakkame LMst lähtuvalt teoloogiat arendama, lõpetame väga hävituslike järeldustega, mis takistavad Jumalal teha seda, mida Ta on tahtnud teha.

Selgitus vs ilmutus.

LM mõtteviisi probleem lähendes müsteeriumile on, et olukord ei muutu. LM juhtimisel, poleks pime mees kunagi terveks saanud (Jh 5), sest Jumala vägi poleks kunagi vabanenud.

Aga Jeesus ei anna selgitusi, ei vaigista LM piina, vaid – Ta ütleb: mina olen huvitatud, et Jumala vägi saaks vabastatud. Jeesuse nägi siin võimaliku ilmutuse hetke.

Ilmutus – ei ole inimõtte jaoks selgitus! See on Jumala olemuse /loomuse avamine!

Kui sul on ilmutus – siis sa ei vaja enam selgitust! Nt: Iiobi sõbrad selgitasid, aga Iiob rahunes siis kui Jumal ennast ilmutas.

LM on loodud Jumala poolt selleks, et uurida loodud asju ja läbi loogilise arusaamise jõuda vastusteni. Vaimne (VA) – on pidev tasakaalustamine müsteeriumi ja ilmutuse vahel.

Mitte alati pole eesmärgiks anda inimes(t)ele selgitus, vaid Jumala eesmärgiks on pigem ilmutada oma loomust.

 1Kr 2:6-7, Paulus: meie eest on palju peidetud. Samal ajal on Jumal andnud oma Vaimu, et ilmutus võiks hakata sisse voolama. On vale suhtuda: Ah, see on saladus, sellest ei võigi keegi aru saada. Pigem: see võib praegu olla minu jaoks müsteerium – aga ainult selleks, et seda võidaks mulle ilmutada!

  Müsteerium ja ilmutus – ja pidev avastusprotsess.

Jumal on sinu JAOKS asju ära peitnud, aga mitte sinu eest! Ilmutus tuleb su juurde, määratud ajal, kui oled valmis seda vastu võtma. Püha Vaim juhib meid kogu tõesse (Jh 16:13) – tõde “aletheia” võib tõlkida ka kui “reaalsus>> PV su elus toob su sinna, kus hakkad reaalsusest õigel viisil aru saama.

VA-st ei tohi kunagi teha midagi maagilist, ebareaalset asja.

Kui Püha Vaim hakkab toimima inimese elus, siis Ta “ülendab” teid, st võid sattuda olukordadesse kus oled vastakuti müsteeriumiga, ega saa millestki aru. Tundub, et Jumal tekitab probleeme, aga Jumal ei anna sulle probleeme, vaid  Ta on sind pannud uue ilmutuse saamise positsiooni. See on kutse taevast, hakata otsima ja mõistma asju, mida sa veel ei mõista. Kui sa sellesse olukorda sisened, ei piisa sulle enam senisest ilmutusest, mis sul on olnud.

Kui sa ei hakka otsima, jäädki müsteeriumisse. LM baasil opereeriv inimene ei taha otsida, vaid tahab probleemivaba, kontrolli all olevat keskkonda: ma tean, miks asjad on nii, kuidas toimida, mida edasi teha. LM igatseb – anna mulle kontrollitud keskkond!!!  Aga Jumal tahab sulle asju ilmutada.

Ja siis on proov: kas sa taganed LM tasandile tagasi, või hakkad tungima veel enam ilmutusse?

Piibel ütleb, et Jumala Vaim uurib läbi Jumala sügavused. (1Kr 2:10-11), st, et Jumala enda sees toimub pidev avastamisprotsess, Jumal eksisteerib jätkuvas avastamises. See tähendab, et ka meid on loodud pideva avastamise jaoks -Jumal ootab meilt nende asjade avastamist, mida Tema on pannud meie sisse (s 11).

PV kes uurib läbi Jumala sügavusi – tulles sinu vaimu, ilmutab seda sinu elus /elu kaudu.

Neid asju ei ole võimalik kätte saada inimliku mõtlemisega, LM on siin lihtsalt kasutu. Pigem tuleb siin õppida kuidas toetuda Vaimule. Kuidas?

Ühendumine ja “pumpamine”        1Kr 14:2

1) Vaimus (keeltes) palvetamine tähendab, et sa ühendud Jumala müsteeriumiga >> see on koht, kus ‘hakkad puudutama” Jumala saladusi. Kui sa Vaimus palvetad, siis peidetud asjad muutuvad interaktiivseks. Paulus: keeltega rääkija räägib/puudutab saladusi.

2) Õp 20:27 “Inimese vaim on Issanda lamp: see uurib läbi kõik südamesopid.”  See otsib kõiki peidetud asju inimese sees. Keeltega rääkimine on üks meile antud Jumala tee, kuidas saada ühendust vaimse sfääriga. (Teine viis on nt läbi Jumala Sõna – õpetades.) Keeltega rääkimine on üks erilistest andidest, mis on antud Kristuse Ihule, üks kõige põhilisemaid ande taevast, mis võimaldab jõuda sügavale meie sisse peidetud asjadeni. Just seda on kurat ka väga paljlu rünnanud.

Vaimus palvetamine ja laulmine on kingitus Jumalalt, mis avab meile tee, et palju kergemini saada kätte/ligi neile vaimsetele asjadele,  mida Jumal meile andnud on; see on üks põhilisemaid viise ligi pääseda Jumala müsteeriumitele.

 See ei ole kommunikeeriv and teistele edastamiseks. Vaid see on Jumala asjade puudutamiseks, et saada ühendust müsteeriumiga, et ehitaksid end üles, tõmmates sügavustest neid peidetud asju, mida J Vaim on sinna pannud. Kui laulad Vaimus või räägid – oleks sul nagu käsipump, millega pumbatakse üles vett sügavast kaevust- Vaimus rääkides sa otsekui pumpad üles ilmutust.

LM vaatenurgast  näeme vaid inimlikke asju. Need ei pruugi olla valed, kuid on LIMITEERIRTUD ega suuda puudutada või vabastada väge inimeste eludesse, või võimaldada neil Jumalaga veel tugevamalt käia.

Aga kui palvetan Vaimus > tekib minusse arusaamine > ja kui ma siis räägin > lähtun hoopis ilmutusest.  

Rm 8:26

Me enamasti ei tea, mida palvetada – ja seda nimetab Piibel “nõtruseks”, st et sul pole piisavalt väge, arusaamist ja jõudu olukorra jaoks, milles oled. Me kõik oleme nõdrad, aga me pole ohvrid vaid nõtruses olemine tähendab hetke, kus mõistan, et vajan Jumalalt sisendit, et olla see kelleks Tema on kutsunud mind olema. Kui tahad saada selleks, keda Tema on sind kutsunud – siis sa vajad Jumala Vaimu.

Mina usun, et kuna oleme nõrgad, elame müsteeriumis ja meil pole väge – andis Jumal meile alustrajava kingi, mis aitab meil ühenduda Jumalaga otse – läbi Vaimu.

Rm 8:27-28

Me elame müsteeriumis ja Jumal on pannud asju su sisse, mis on peidetud – viisid ja plaanid milles me peaksime koos Temaga edasi minema. Me ei suuda seda ise välja mõelda, ega ka teostada. Aga Jumal ei ole meid orbudeks jätnud, vaid andnud oma Vaimu meie sisse ja isegi otseühenduse : et kui hakkame palvetama ja laulma Vaimus, olles ise segaduses ja nõutud – aga  hakkame rääkima Jumala saladusi Vaimus >> siis sellega “pumpame” üles Jumala plaane sügaval meie sees, – samal ajal Vaim palvetab meie sees, rajades teed, et ükskõik millega oleme silmitsi – see toimib Jumala plaani kohaselt meie kasuks!

See ei sünni iseenesest – vaid nagu Paulus ütleb: meil tuleb lakkamata palvetada Vaimus. Vaimus palvetades  hakkad iseennast positsioneerima, sa rajad teed, et Jumala tahe ja eesmärgid realiseeruksid sinu elus ja pühade elus.

Nt: Pauluse vai – ta sai ilmutuse ja sai selles hingata. Ta ei süüdistanud Jumalat, ega ka ennast (!) vaid jätkas teenimist ja olemist selles plaanis, millesse Jumal ta oli kutsunud.

Kõige piinavam on elada müsteeriumis ilma ilmutuseta. Aga isegi kui Jumal ei selgita sulle asju – tahab Ta ilmutada sulle Iseennast, et võiksid usaldada Teda ja jätkaksid koos Temaga edasi minemist.

III.

Te olete võlgu sellele maailmale. Te olete saanud Jumala Vaimu ja nüüd võlgnete maailmale evangeeliumi Kristusest. Su elu pole su enda oma ja küsimus pole su enda rahulduse otsimises või saamises, ei ole su töös, edus, täitumises – vaid küsimus on Jumala armastuses selle maailma vastu.

Me ei ole need, kes võivad lihtsalt oma elu elada. Meie suhtes on taeval nõue: see inimene kuulub Jumala kuningriiki ja ma tahan läkitada ta sellesse maailma. Sa ei eksisteeri enese jaoks.

Kui te hoiate kinni oma elust siis ei saa Jumal avada neid uksi, mida Ta on tahtnud avada teie elus! Teie elu kuulub Jumalale. Ja kui on üldse mingi tähtis sõnum, siis see, et alistaksite oma elu,  öeldes: Jumal mida iganes Sina tahad….

Te olete saanud Püha Vaimu, et teaksite, millised annid Jumal on teile andnud. Jumal ei ole röövel, ei ole varas, Ta on ülevoolavalt helde! Ülikülluslik. Aga ära saa valesti aru – kuni sa ise tahad olla  oma elu keskpunkt, siis võti selle õnnistuse avamiseks ei ole kättesaadav. Sinu elu peab tiirelma ümber Jumala, Tema peab olema su elu keskpunkt,

Selle ajastu vaim jutlustab ka sulle: nüüd on aeg, kasuta seda parimal viisil enese kasuks, sest varsti lõpeb kõik. Aga Jumala Vaim ütleb: ära kogu endale varandusi siia maa peale, kogu ajastuks mis on tulemas!

Ei ole tegelikult mingit vastuolu elu nautimise ja igaviku perspektiiviga elamise vahel. Küsimus on pigem selles, mis on sinu jaoks väärtuslik.

Iga inimese jaoks siin maa peal on võimaluse aken lahti – see on konkreetne aeg, aja aken, kus ta saab mõjutada saatust. Kus võime vajutada oma jälje tulevasele põlvkonnale. Ja Piibel ütleb, et üks põlvkond kuulutab järgmisele põlvkonnale – et nad võiks minna Jumalas kaugemale, kui eelmine põlvkond on läinud. (Ps 145:4) Praegu saame meie mõjutada inimeste saatust – igavikuliselt.

Mulle tundub, et Jumal on asju üles tõstnud selles koguduses teatud kindla eesmärgiga. Ja et nüüd on teie aeg mõjutada järeltulevaid põlvkondi. Ma usun, et teil on võlg Eesti eest, Tallinna ees selles ajastus. Aga usun ka, et peab olema veel üks alistumine ja üleandmine Jumalale – nii et teie süda ütleb: Issand sinu eesmärgid peavad saama realiseeritud minu elus. Mina elan sinu eesmärkidele – just siin, just praegu selles elus.

Jumal annab teile võime mõjutada seda maailma, teie ümbrust viisil millest te pole osanud unistada. Teil saavad olema võimalused ulatuda /puudutada ühiskonda , selle erinevaid tasandeid ja inimesi mida te pole kujutlenudki, Jumal tahab tuua teie osadusse inimesi, kellel on võtmed erinevate ühiskonna segmentide juurde. Aga see kõik ei toimu enne, kui sa ütled, et minu elu ei kuulu mulle, vaid Jumalale. See saab olema“sisseastumise” samm. Aga kus iganes inimesed otsustavad oma südames ja ütlevad: Sinu asjad on minu jaoks kõige tähtsamad – siis hakkab midagi juhtuma.

Piltlikult: meil pole vaja “ruumi” ümber kujundada, vaid see tühjaks teha ja küsida Jumalalt – mis sinna üldse sobib ja minema peab. Mõnikord on vaja kõik lihtsalt puhtaks teha ja küsida: mis on praegu kõige tähtsam, mis on see, mida sina tahaksid, et ma oleksin ja teeksin?

Mõnikord võib vanadest asjadest kinnihoidmine olla takistuseks, aga inimene, kes annab ise ennast ära Jumalale (kus Püha Vaim omab su tulevikku), hakkab kogema üleloomulikke avatud uksi.

Kui ma tulin sel aastal siis teadsin, et te pole lihtsalt üks väike baptistikogdus, vaid et Jumal on mind saatnud, et valmistada teid ja panna teid liikuma asjadesse kuhu Ta tahab teid viia. Ta tahab kasutada teid, avada teile võimalusi, et paljud kogudused ja osadused teie ümber – vaatavad selle koguduse peale ning saavad oma südamesse suure lootuse. Jumal kasutab teid otsekui mingit vormi, šablooni, mida inimesed hakkavad kopeerima, saades osa vaimsetest sisestustest ja ülekannetest selleks, et murda enda vanad mustrid ja tuua asemele uued mustrid. Seda ma olen vaimus näinud.

Valituks olemine on midagi jumalikku, miski mis on pandud su peale Jumala Vaimu poolt. Kui sa hakkad sellele vastu resoneerima, siis Jumal hakkab tööle sinu sees, muutes sind võimeliseks saama selleks, keda sind on määratud olema.

Te olete nagu lilled, mis tõmbavad ligi paljusid mesilasi. Ja kui mesilane tuleb, saab ta õietolmu sellest õiest.. kui nad lille peale lendavad, jääb see õietolm kinni nende jalgadele ja kui nad lendavad edasi järgmise õie peale, siis nad viljastavad selle. Ja ma usun,et just see hakkab toimuma.

Mu südames tõusis üles kirjakoht Mt 3:11  Ristija Johannes ütles “Mina ristin teid veega, …aga see, kes tuleb pärast mind, …Tema ristib teid Püha Vaimu ja tulega.”

Ja just see saab sündima.

IV.

Js 6:1-3

Kuidas saavad seeravid öelda et terve maailm on täis Jumala au, kui olen isiklikult just keset olukorda, kus seda au ei paista kusagilt? Kui seeravid oleksid hüüdnud, et taevas on täis Jumala au – oleksin ma hüüdnud “Aamen!”, ja “viige mind sinna!” Nemad aga ütesid et TERVE maailma on täis Jumal au. Kus on viga?

RM 12:1-2.

Piibli põhimõte: ainus tõeline jumalateenistus on see, et sa annad iseennast. Aga kriitiliselt oluline ja uskliku jaoks on alustrajav see, KUIDAS tema näeb ja mõistab ümbritsevat maailma. Paulus kasutab siin kreeka k sõna – mis sisuliselt tähendab: ärge võtke kuju maailma /või ajastu mustrite järele, ärge kohanege nendega.

See kuidas me asju näeme ja mõistame, tuleneb teatvatest mudelitest. Meie aju on nii loodud, et kui sa millelegi keskendud, siis su aju ühendused hakkavad kohanema selle asjaga, millele mõtled. Su mõtlemine mugandub selle kohaseks, mille oled tähelepanu alla võtnud. Nii et sa mõtled tegelikult mingites mudelites või mustrites.

Kui asju korratakse, siis sünnivad mustrid. Mõned mõtted on juhuslikud. Sa pole seda enne mõtelnud, sul pole selle kohta isegi mingit kontseptsiooni, sa sattusid sinna vb täiesti juhuslikult. Midagi pole veel loodud, radu ei ole veel. Aga siis sa hakkad seda kontseptsiooni kordama, neid mõtteid korrutama ja kõik see muutub väikseks mustriks sinu sees. Sa mõtled sellele järjest rohkem ja rada laieneb. Mõni idee võib olla “haudunud” su sees aastakümneid ning teinud sinu sisse lausa “kiirtee”. Ja kui selle avastame, on sealt väga raske välja pääseda. Nt hülgamine, või pornograafia – asjad mis on kunagi tunginud inimeste ellu – ja kui hiljem midagi sarnast kordub, nähakse, leiavad inimesed end korraga sellelt “kiirteelt” ega pääse enam välja.

Piibel ütleb, et need on kindlustused meie sees – need on nii tugevalt meie sees, et kui sellele territooriumile satume, on sealt väga raske väljapääsu leida.

Meie sisemaailm koosneb mustritest, väiksematest ja suurematest ja see kuidas me asjadest aru saame tuleneb nendest mustritest. Ei ole nii, et igal päeval me lihtsalt mõtleme uusi mõtteid, vaid meie mõttemaailm pigem kinnistatud. Kui sa näed, kuuled, paned tähele midagi, siis see siseneb otse – teatud olemasolevasse mustrisse sinu sees ja sellest lähtudes hakkad sa seda tõlegndama.

See pole tegelikult hallb vaid sa oled nii loodud, see on sulle kaitseks, aga põhiküsimus on hoopis selles kas su muster on ÕIGE või mitte! Kas see mis su sees on, on tegelikult reaalsusega vastavuses? Võib vabalt juhtuda, et meie sisemuster ei vasta välisele tegelikkusele. Paulus ütleb aga, et kui Kristus tuleb sinu ellu, siis hakkab tööle protsess, mille nimi on meele uuendamine. >>

Püha Vaim tahab teha tööd su sees nii, et su sisemised mustrid saavad ümber kohandatud ja muudetud selliseks, et sa hakkad asju nägema nii nagu Jumal neid näeb, et su sisemised mustrid hakkavad reageerima ja ühenduma sellega, kuidas Jumal asju näeb. Ehk: Jumal juhib meid sellesse reaalsusesse mis tegelikult on tõene. Tõe definitsioon on: see kuidas reaalsus tegelikult on!

Jeesus ütles, et Püha Vaim (Tõe Vaim) juhib meid kogu tõesse.

Ainus viis tegelikule reaalsusele pihta saada on läbi Püha Vaimu – sest siis tekib segu loomulikust ja vaimsest nägemisest. Ja Püha Vaim tahab sinus sees alustada üht mustrite muutust  nii, et need lõpuks täiesti ühilduvad Jumala mõtteviisiga.  See ongi meele uuendamine.

Paulus ütleb ka, et kui see juhtub – siis inimese elus sünnib üks väga imeline ja hämmastav asi: samal määral kui inimeses on toimunud meele uuendamine,  tekib temas ka võimekus ära tunda Jumala tahet!

Jumala tahtest aru saamine ei ole midagi mis spontaanselt sulle pähe tuleb, või tuleb väljapoolt

Vaid see oled sina, keda on võimestatud ära tundma, kuidas Jumal liigub, kuidas Ta toimib maailmas.

Lisaks tekib sinus võimekus järele proovida (testida) kas see mida arvad, on ikkagi Jumala tahe. Kuidas? Lihtsalt: sa võrdled oma sisemist mustrit selle välise mustriga millega oled silmistsi.

NB!  Kui su sees on vale või halb muster – siis paneb see sind endasse võtma asju, mis pole sulle kasulikud.

Jeesus polnud ainult fantastiline inimene, vaid Ta oli nagu mudel, eeskuju, aluskujund kõikidele järgmistele usklikele. Oma surmas ja ülestõusmises oli Ta täiesti unikaalne. Aga viis kuidas ta elas oma elu on meie eeskuju, muster, järgmistele usklikele, kuidas kasvada.

Jh 8:21-23

Põhjus, miks Jeesus oli nii erinev – oli,  et Tal oli uuendatud meel! Ta ise ütleb: “teie olete alt – aga mina olen ülevalt”.

Kui mina vaatan maailma oma uuendamata meelega siis ma vaatan seda alt – st patu või vaenlase vaateurgast – ja Piibel ütleb, et kurat on alati valetaja.

Aga kui Jeesus vaatas maailma, siis ta vaatas ülevalt – Isa vaatenurgast. Just see oligi erinevus minu kuulutuse ja seeravite kuulutuse vahel Jesaja 6 ptks.

Mina vaatasin maailma valu ja häda vaatenurgast ja kuulutasin: maailma on täis häda, + vb ka mõned head asjad. Aga seeravid vaatasid asja ülevalt ja ütlesid, et maailm on täis Jumala au. Sama oli Jeesuse puhul  – näiteks   pimeda mehe loos:

Jüngrid vaatasin olukorrale alt, ja nägid pattu, probleeme ja valu. Aga kui Jeesus vaatas seda olukorda nägi Ta oma Isa au, nägi võimalust, kus Isa saaks oma au ilmutada. Ja kui Jeesus käis ringi siis ta nägigi  pidevalt võimalusi kus Jumala au sai ilmsiks tulla – igal pool kuhu ta vaatas! Kõige hullematuse olukordades – kui lese poeg suri, Ta nägi et maailm on täis Jumala au! Kui Laatsarus oli surnud, kui tulid pidalitõbiseid keda keegi tahtnud puutuda, kui Ta nägi kedagi nutmas, keda oli mõistetud hukka patu ja murtuse pärast ja abielurikkumise pärast – Jeesus nägi ikkagi, et maailm on täis Jumala au!!

Jeesus vaatas ja nägi ülevalt, sest Ta oli pärit ülevalt. Tema sees oli juba teistsugune muster, mis tõi ikka ja jälle esile Jumala headuse.

Meie vaatame alt ja küsime: miks Jumal pole seda inimest 40 aastat tervendanud; miks on siin nii palju valu? Kus on Jumal? Miks ta ei tee midagi?

Jeesus võis minnna kõige pimedamasse kohta maailmas, aga pimedus ei saanund talle sisse tungida. Vaid see, mis oli tema sees -tungis pimedusse!

Kui kõik põgenesid, et mitte puudutada pidalitõbiseid, sest nad mõtlesid, et kui nad puutuvad nendega kokku siis tuleb haigus pidalitõbiselt inimese külge. See on vana, lihalik, patuse mustri mõtteviis. Aga Jeesus mõtles: kui mina puudutan pidalitõbist, siis tervenemine minust voolab pidalitõbisesse.

Viis kuidas me toimime olukordades- baseerub mustritel mis on meie sees. nt Kui meie sees on hirmu muster, tegutseme me sellest lähtuvalt. Maailmas ei ole olemas olukorda, mis poleks täis Jumala au. Pane tähele kuidas Jeesus õpetas oma jüngreid paluma: Sinu riik tulgu! Sinu tahtmine sündigu! Maa peal nagu taevas!! – See on võtmepalve, sest esitab otse seda ülesannet mis on meile antud.

Nt tähendamissõnas mehest, kes läks välja põllule ja leidis peidetud varanduse ja kui ta selle leidis, müüs ta kõik maha, et seda saada. Või nagu mees, kes äritses pärlitega, aga leides kõige imelisema pärli, müüs ta kõik muu maha. Selles reaalsuses on Jmala au peidetud – aga meie ülesanne on see üles leida, muuta see nähtavaks ja tuua ilmsiks. See on meie ülesanne.

Kuulutajate ülesanne (nagu Peter N) on tuua kohale ilmutatud kontseptsioonid – aga kohalikud juhid peavad  need võtma ja tegema nii nagu Jeesus kirjeldas mis on jumalariik: see on nagu tainas, mille hulka naine sõtkus pärmi! Kohalikud juhid (Veikko jt) võtavad neile jagatud ilmutuse ja hakkavad seda otsekui “pärmi” taignasse (kogudusse) sõtkuma – kunn sellest saab uus  osa inimeste reaalsuses. Protsess: saame ilmutuse> hakkame seda sisse töötama ->> ja lõpuks on meil see nägemus,mis muudab mustreid.

Meie ülesanne ei ole olla õnnetu kogu häda pärast, aga kui meist saab see seisev õnnetusehunnik ja lisaks kohtume veel ka raske olukorraga , siis meie sisemine muster hakkab sellele vastu kajama ning siis tekivad ka küsimused: miks Jumal on meid maha jätnud. Inimese sisemine muster reageerib välisele olukorrale – aga kui su muster on muutunud, siis suudad sa näha Jumala au esiletoomise võimalusi.

Peter: arvan, et praegu on aeg kus pimedus on katnud maad, ja segadus on tulnud üle inimeste, aga teie peale tõuseb Jumala auhiilgus.

Kui vaatame ringi ja näeme vaid ebavõrdsust ja häda, siis vaatame altpoolt mitte ülevalt, kui aga vaatame ülevalt, näeme, et Jumal on meiega , et Ta tuleb oma Püha Vaimuga ja me pole veel midagi näinud.

Koos Püha Vaimuga näen ma Tema ligiolus kogu olukorda teisiti, ja sina peaksid ka nägema, sest sina oled tema kallis tütar, valitud riist, poeg, tema silmad on sinu peal. Ja kui sa ei suuda seda näha -siis pead sa mustreid muutma. Kuni saad Vaimu läbi öelda: ma olen tähtis, oluline, minu elu on tähtis, mul on eesmärk, ma olen Kõigekõrgema poeg ja tütar ja kuigi elu on väga raske, -ta elab minu sees ja tema eesmärgid saavad täidetud!

Meid on vaja juhtida selle auhiílgusega mis on meie sees: Paulus ütleb, et see ongi meie saladus. Ja et me ei tohi kinnitada oma silmi sellele mis on all, vaid sellele mis on ülal. Kolossa kirjas ütleb Paulus: et saladus pühade keskel on Kristuse auhiilgus nende sees!! Jumala auhiilgus peab olema see, mis sind juhib, mitte see hädaorg, mis on väljas. Sest väljas on väga palju häda – suhetes, töökohatdes, ihudes,finantsides, igal pool kuhu sa vaatda! Aga teie sees on Jumala auhiilgus ja see on peidetud teie sisse ja kui sa selle vabastad, siis teid ümbritsev maailma hakkab seda sisse võtma.

Põnevusega, Veikko