Jutlused alates märts 2014

110 of 12 items

23.03.14 – jumalateenistus

Tunnistused: 1) Minu lugu: Minu identiteet. Ps 121 ja 2) EKB Liidu aastakonverent: Piibel läbi põlvkondade. Õde Jette-Mari Anni jutlus: Pere või kohtumõistja (1.Jh 4:7). Videot vaata praegu siit.

23.03.14 – tunnistused

Tunnistus: 1) Minu lugu: Minu identiteet. Ps 121. 2) EKB Liidu aastakonverents: Piibel läbi põlvkondade.

16.03.14 – jumalateenistus

Tunnistused: 1) Minu lugu ja vaimulik sõjapidamine (Rm 8:32). 2) Rudolf Remmeli 120. sünniaastapäeva mälestus. Pastor Taavo Lige jutluse asemel toimus piiblilugemine Kl 3 ja 1. Pt 2.