Kontsert-teenistusel Ülistuskoor Kersti Kuuse juhatusel