Pastor Taavo Lige jutlus: Külvi ja lõikamise printsiip (Gl 6:7-8).