Oleme uuesti ajas, kus kirikud on suletud. On ülimalt kahetsusväärne, et on tehtud  otsus, milles kirikuid käsitletakse kõrgema riskiastmega paikadena kui kaubanduskeskusi. Kuid nii, nagu viimasel pühapäeval (28.02) sai välja öeldud, usume et sellest märtsist tuleb üks meeldejäävamaid ja põnevamaid kuid.

Olime juhatusega koos ja meie ühine otsus oli – jätkame kõike, millega oleme alustanud. Vorm muutub, kuid ära ei jäta me midagi. Info koosolekute ja kursuste kohta tuleb jooksavalt e-maili teel. Me teeme kõike, mida Jumal juhib tegema, loomulikult vastavalt seadustele ja korraldustele ning otsime kõiki võimalusi, mitte takistusi! 

Meie kutse on kuulutada head sõnumit Jeesusest Kristusest, Tema armust, muutvast väest, uue/igavese  Elu võimalusest!

21.03 toimub kolmas TTT, mille algus on 18.00, seekord siis neti kaudu www.nbk.ee , täpsustav info tuleb e-mailile.

Siinkohal soovitan südamest vaadata viimast TTT teenistust (21.02). Sain ise alles hiljuti puudutatud (reaalselt füüsiline tervis muutus) palvest, mis ülekande lõpus aset leidis. Jumalal ei ole ajalisi piiranguid. Julgustan antud salvestise linki saatma neile, kes võitlevad haigustega, vahet ei ole millistega.

Me usume, et kogudused/kirikud on kohad (saavad kohtadeks), kuhu tullakse haigete, vaevatutena ja minnakse tervetena, julgustatutena, mitte vastupidi! Kogudus on ka seal, kus oleme üksikisikutena, Tema lastena, esindajatena.

Ja Jeesus ütles neile: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule! Kes usub ja on ristitud, see päästetakse, aga kes ei usu, mõistetakse hukka.
Kuid uskujaid saadavad sellised tunnustähed: minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid, ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid; haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks.”

Mk 16:15-18

Head sõbrad, olen kuulnud mõtteid, et kogudus on kuidagi nurgas ja ei väljenda piisavalt häälekalt oma seisukohta antud aja ja teemade suhtes.

Kogudus ei poe peitu, ei varju, ei vaiki, küll aga ei võta kogudus paljudes küsimustes teadlikult seisukohta, sest on küsimusi, mis vajavad iga inimese isiklikku otsust.

Jumal on korduvalt ärgitanud rääkima/jutlustama, et õpime kuulama  Püha Vaimu juhtimist ja vastavalt sellele otsustama/käituma. Täna on see aktuaalsem, kui kunagi varem!

Kuidas kuulda? Kas Jumal saab ja võib vastata väga praktilistele olukordadele? Absoluutselt! 

Veelkord – VÕTA AEGA 🙂 loe Sõna ja palu, et Jumal selle avaks ja kõneleks selle kaudu. Temal on Elav Sõna, mis ei valeta ega lase meid eksida. Lihtsalt OLE JEESUSEGA.

Teiseks pane tähele vaikset tunnetust taju oma südames, mis on alati kooskõlas Jumala Sõnaga. 

Kolmandaks, kutsu keegi õde või vend, kellega koos palvetada. Kui on vaja, siis helista… ka juhatuse liikmete numbrid on siin ja kodulehel olemas.

Ära jää üksi!!! Kindlas usus ja rõõmsas ootuses!

Veikko

LISAINFOT

Tervikliku Tervenemise Teenistus.

Teenistus toimub, NBK-st ülekandena 21.03.2021 kell 18.00 Rohkem infot Vaido Palmikult .Saatke palvesoovid: ttt@nbk.ee

—————————————————————————–

Head sõbrad, oleme uuendamas  NBK maja katust.

Esimene osa – ¼ on tehtud! Tänavapoolne katusekattematerjal on vahetatud! Oleme siiani näinud Jumala imelist varustust (toolid, saali remont uus helitehnika, uus valgus, jne)! Usun, et igaüks, kes on külvanud on ka lõiganud – toetume siingi Jumala Sõnale! Kõigil on võimalus osaleda selles ägedas projektis! Kohe, kui ilm võimaldab tahame töödega jätkata! Ole julge külvama!

EE431010052038325009 SEB; EE122200221025971197 Swedbank, selgitusse: Katus