NB! Seoses kehtestatud eriolukorraga on võimalik teenistusel osaleda vaid videoülekande vahendusel!
Ülekannet saad vaadata siit


Head sõbrad!

Oleme märkamatult liikumas kevadele vastu. Olen tänulik iga inimese eest, kellega olen kohtunud koguduses või väljaspool seda. Igaüks kannab Jumala poolt antud ainulaadsust ja see on vapustav.

Jumala kõnetus mulle on olnud viimasel ajal patu ja meeleparanduse teemal. Me oleme kuulnud ja teame seda Sõna alusel, et Jumal armastab meid, aga vihkab pattu. Jumal vihkab pattu mitte vihkamise pärast, vaid selletõttu, et see lahutab meid Temast. Tema soojast, lähedasest ligiolust. Ta armastab meid meeletult, see on põhjus, miks Ta on patu osas nii kompromissitu. Patt hägustab meie pilti Jumala suunas. Me näeme justkui läbi jääklaasi, kuid Jumala soov on, et klaas oleks selgelt läbinähtav. Ta tahab oma maailma meile avada.

Vaenlane ei tule „suure keeva veepotiga“ – sümboliseerides pattu – meile  juua pakkuma Ta tuleb väikese maitsva joogiga peale väsitavat trenni ja ütleb, et joo siit, see kosutab sind. Ta ei ütle, et selles väikeses joogis on lisand. Kui lisandi kohta ta käest küsid, et mis see siin on, siis ta vastab, et ahh ei midagi, ära pane tähele…. Vaenlase taktika on tulla otsekui Valguse ingel.Asja üdi on selles, et Jumal tahab avada meile oma imelist, usaldust ja rahuldatust täis maailma, kuid Ta on ühtlasi ka Püha Jumal ja selletõttu Ta ei lepi patuga kunagi kokku. Jumal armastab meid kui isa. Mul on kodus kaheaastane väike tibu. Ta kannab veel mähkmeid, vahel õnnestub meil „potile pihta saada“, kuid enamasti täitub mähe, nii nagu väikestel lastel ikka. Ma armastan oma väikest tegelast rohkem kui oma elu. Aga seda, mis seal mähkmes on, ma kaua ei talu. Seega ma pesen ta puhtaks ja me toimetame koos rõõmsalt ja armsasti edasi. Nii teeb Jumal ka meiega. Suuremaks kasvades õpime mähkmevabalt elama ja see on normaalne.

Ja see on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile: Jumal on valgus, ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme: „Meil on osadus temaga”, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust. Kui me ütleme: „Meil ei ole pattu”, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Kui me ütleme: „Meie ei ole patustanud”, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige, ning tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. Ja sellest me tunneme ära, et oleme teda mõistnud, kui me peame tema käske. Kes ütleb: „Mina tunnen teda”, aga ei pea tema käske, see on valetaja ja temas ei ole tõde. Kuid kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks. Sellest me tunneme ära, et oleme temas.Kes ütleb enese püsivat temas, see on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu tema on käinud.

1Joh 1:5-2:6 

Rõõmsalt ja tänulikult, Veikko

NBK täiskogukoosolek toimub 15.03 peale Jumalateenistust. Kõik koguduse liikmed – see on meie koht ja aeg – tulge kindlasti! Kavas ülevaated, valimised, visiooni jagamine.

Auväärsete ühenduse Nõmmelill osaduspäev toimub laupäeval 21. märtsil 2020  kell 12.00