Head sõbrad!

Kuidas kuulda Jumala häält?

See on küsimus, mis on paljudel südames. Kui on päikeselised ajad, siis saab kuidagi teisiti või ei pöörata ühendusele Jumalaga nii suurt tähelepanu. Praktiline vajadus on väiksem. Keerulistel aegadel on Jumala juhtimine asendamatu. Kui kõik kukub kokku, kui enam ei tea, mis ja kuidas edasi, siis võimendub suhte vajalikkus Jeesusega meeletu kiirusega.

Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.

Mt 24:35

Kuidas siis ikkagi kuulda Jumala häält?

Esiteks saame me paluda, et Jumal räägiks meile nii, et mõistaksime, et Tema meiega räägib. Räägiks “keeles”, millest aru saame, mida mõistame Teiseks, palume, et meie süda oleks avatud, meie vaimukõrvad oleksid lahti ning teravad kuulma, vaimusilmad avatud ja selged nägema. Kui see palve on peetud, oleme teinud seda siiras selges usus, siis võime olla kindlad, et Ta vastab meile. Ta teeb meid võimeliseks kuulma.

Jak 1:5; Mt 7:7-10

Kuidas Jumal räägib?

Mitmel viisil. Kõige levinum on Tema enda Sõna ehk piibli kaudu. On inimesi, kes ütlevad siikohal: „Ma loen piiblit, kuid see on justkui “liiva söömine”!” Sellisel juhul on lahenduseks jällegi palve: “Jeesus, ma palun, et Püha Vaim teeks mulle Sõna lahti!” Teiseks on kõnetused inimese vaimu, Sa korraga tead midagi, mida Sa varem ei teadnud. Vahel on see peaaegu kõrvaga kuuldav – enamasti teadmine, mida varem pole olnud. Kolmandaks mainin ära prohvetliku kõnetuse (prohvetlik kõne, kui keegi palvetab Sinu eest ja saab kas mõne pildi, sõnumi, vms.). Siinkohal on oluline teada, et tavapäraselt on Jumal varem juba inimesele rääkinud teema kohta, mille kohta nüüd prohvetlik kõne on kinnituseks. Neljandaks Jumal räägib oma loodu kaudu, vahel mõne inimese kaudu, looduse kaudu, kunsti, muusika, töö (vms kaudu.

Viiendaks räägib Jumal sageli ülistuse keskel, aga ka koguduse kaudu, sõnumite läbi Alandlik meel ja õppija/otsija süda on siinkohal meeletult oluline. Taaveti kombel

Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust tuleb mulle abi? Psalm 121:1

Neid viise, kuidas Jumal räägib, on veel mitmeid. Kõige selle juures on oluline mõista, et Jumal ei lähe mitte kunagi vastuollu oma Sõnaga. Kui piiblile vastukäivaid kõnetusi kohtad, siis on tark olla väga ettevaatlik.

Inimesed küsivad: “Miks ma ei kuule Jumala häält?”

Siin võib olla mitmeid põhjuseid. Ükski neist ei ole välja toodud süüdistuseks, vaid juhtlõngaks. Üsna sage on meis peituv teadlik andeksandmatus. Tagarääkimine, halva soovimised, sõnad. Takistus võib olla vahel ka mõni väär vaimne praktika. Valed, omaksvõetud suhtumised, näiteks abikaasa suhtes. Piibel ütleb, et selleks, et meie palved ei oleks tõhutud, on meil vaja kogu südamest armastada ja õnnistada? Sedagi saab Jumal anda. Vahel on nii, et taevas on juskui rauast, siis  hüüame, et Jumal avaks Taeva. Sest veelkord  – Ta ei anna meile kivi, kui palume leiba.

Jak 1:2-26

Rõõmsalt ja tänulikult,

Veikko