Kuukava2021-01-04T14:24:38+02:00

Kuukavad

Detsember 2020

TULE ISSAND KRISTUS!

Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. mis on tekkinud. Temas, oli elu, ja elu oli inimeste valgus. 

Joh 1:1-3

Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas ja oleme tulnud teda kummardama. Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga.
Ja majja sisse astudes nägid nad last koos Maarja, tema emaga, ja kummardasid teda tema ette maha heites, avasid oma aarded ning andsid talle kinke: kulda, viirukit ja mürri.

Matt 2:2, 10-11

Ma pöördusin ümber vaatama seda häält, kes rääkis minuga. Ja kui ma olin pöördunud, siis ma nägin seitset kuldlambijalga ning lambijalgade keskel kedagi, kes oli Inimese Poja sarnane ja kellel oli üll pikk kuub, vöötatud rinde alt kuldvööga.
Aga tema pea ja juuksed olid valged nagu valge vill, nagu lumi, ning tema silmad nagu tuleleek, ning tema jalad olid vasemaagi sarnased, kui see on hõõguvas ahjus, ning tema hääl oli otsekui suurte vete kohin. Tal oli paremas käes seitse taevatähte ning tema suust välkus vahe kaheterane mõõk ning tema palged olid otsekui päike, kui see paistab oma väes. Kui ma teda nägin, langesin ma tema jalge ette nagu surnu. Ning tema pani oma parema käe mu peale ja ütles: „Ära karda! Mina olen Esimene ja Viimne ja Elav. Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed.

Ilm 1:12-18

Rõõmsaid ja rahulikke Pühi, õnnistatud aastavahetust! Püha Vaimu kogetavat juhtimist eeloleval aastal!

Veikko

LISAINFO

18.Detsembril kell 19.00 toimub NBKs Tõnis Mäe jõulukontsert,kaastegevad Helen Lokuta, Raimondo Laikre.

Kohapeal kohtade arv on piiratud!Tee oma sõbrale jõulukingitus!

Registreerimistasu 25,- eur! Küsi või kirjuta Heilile ja ta juhendab kuidas edasi! heili.vaus-tamm@hotmail.com

Sisse saab ainult registreeritud nimekirja alusel! Toimub ka otseülekanne veebis: pildiraadio.com; tv7.ee ja telekanal: taevas tv7 vahendusel.

———————————————————————————————————–

Head sõbrad, oleme uuendamas  NBK maja katust.

Esimene osa – ¼ on tehtud! Tänavapoolne katusekattematerjal on vahetatud! Oleme siiani näinud Jumala imelist varustust (toolid, saali remont uus helitehnika, jne)! Usun, et igaüks, kes on külvanud on ka lõiganud – toetume siingi Jumala Sõnale! Kõigil on võimalus osaleda selles ägedas projektis! Ole julge külvama!

EE431010052038325009 SEB; EE122200221025971197 Swedbank, selgitusse: Katus

7 detsember 2020|
Kuupäev Kokkusaamine Muusika
P 10.01 k.11.00 Allar Känd
Juhatab Veikko Võsu
Martin Kuusk & Co
P 17.01 k.11.00 Allan Lilleorg
Juhatab Marius Kuller
Ardo & Co
P 24.01 k.11.00 Vaido Palmik
Juhatab Veikko Võsu
Hans &Pille
P 31.01 k.11.00 Heli Metsala
Juhatab Grete Veedla
Hanna-Kerli & Co
P 07.02 k.11.00 Veikko Võsu
Juhatab Vaido Palmik
Madis Lokuta & Co

Juuni 2020

Oleme saanud füüsiliselt koguneda nüüd juba mõned korrad. Möödunud aeg on toonud esile koguduse kokkusaamise olulisuse. Me oleme üks perekond. Zoom on vahva, Youtube on hea ja kõik muud kommunikatsiooni vahendid – ilma nendeta ei kujutaks elu ettegi… Aga miski ei asenda säravat silmavaadet koos sooja käepigistusega omade keskel! Aitäh sõbrad, et ole(te)me olemas! 🙂

Paljude bestsellerite autor  (üks neist „Conspiracy of Kindness”)  ja koguduse juht Ameerikas, Ohio osariigis, Steve Sjogren, ütles, et nende koguduse moto on: „Tehes väikeseid asju suure armastusega – see on, mis muudab maailma“. Ta kirjutab: „Näiteks ostes kellelegi kohvi või kirjutades ettekandjale tšeki peale: „Aitäh Teile!” Ootamatu lahkus on kõige väelisem ja kõige vähem maksev ja kõige enam alahinnatud vahend inimese muutumisel“. Nõustun täielikult. Väikesed asjad loevad.

Minu soov tulevaseks suveks meile kõigile on, et märkaksime inimest enda kõrval! Teeme midagi väikest, miks mitte ka suurt, aga teeme seda suure südame ja armastusega! Jumal hindab sellist suhtumist. Boonus kõige selle juures on, et me ise saame mõistusevastaselt suuresüleliselt õnnistatud! Olen seda kogenud mitmeid kordi!

Jeesus vastas: “Esimene on: Kuule, Iisrael, Issand, meie Jumal, on ainus Issand,
ja armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga!
Teine on see: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Mingit muud neist suuremat käsku ei ole.”

Markuse 12:28-31

Teiseks kuulame, mida Issand meile räägib. Kirjutame üles ja jagame teineteist julgustades. Jeesusel on vägevad plaanid meiega, kui me endiselt Temaga paadis oleme!

Olge väga õnnistatud sellel ilusal ja soojal suvel!

Rõõmsalt ja tänulikult,

Veikko

Lisainfot:

Head sõbrad, oleme uuendamas  NBK maja katust.

Kogu maja uue katuse maksumus on 30 000,- eurot.

Oleme siiani näinud Jumala imelist varustust

(toolid, saali remont, jne)! Usun, et igaüks, kes on külvanud on ka lõiganud – toetume siingi Jumala Sõnale!

Kõigil on võimalus osaleda selles ägedas projektis!

Ole julge külvama!

EE431010052038325009 SEB; EE122200221025971197 Swedbank, selgitusse: Katus

NBK Koguduse Perepäev

Palun registreerige end koheselt siin – https://surveer.com/s/VT2CTLXR

Registreerimine kuni 9.juuni kell 24.00

Üritus on tasuta ja eelkõige mõeldud kõigile, kelle südames on NBK kogudus, oled liige või mitte – teretulemast!

Kohapeal on annetamise võimalus!

11.00-11.15 – kogunemine

11.15-11.30 – tervitus Veikkolt + söögilaul ja palve

11.30-12.30 – sööme koos ja räägime juttu

12.00-12.30 – tegevus lastele

12.30-13.15 – kontsert – Laikrete perebänd www.laikre.ee

13.15-14.30 – erinevad võimalused lastele

13.15-14.45 – koroonaturniir soovijatele

13.30 – …        kohv ja koogid

14.00-14.45 – teistmoodi NBK-teemaline viktoriin soovijatele

14.45-15.00 – auhindade jagamine ja lõpetamine

15.00 – …        koristamine

Veel:

Auväärsete ühenduse Nõmmelill osaduspäev toimub laupäeval 27.juunil.2020 

kell 12.00

8 juuni 2020|

Mai 2020

Head sõbrad!

Kuidas kuulda Jumala häält?

See on küsimus, mis on paljudel südames. Kui on päikeselised ajad, siis saab kuidagi teisiti või ei pöörata ühendusele Jumalaga nii suurt tähelepanu. Praktiline vajadus on väiksem. Keerulistel aegadel on Jumala juhtimine asendamatu. Kui kõik kukub kokku, kui enam ei tea, mis ja kuidas edasi, siis võimendub suhte vajalikkus Jeesusega meeletu kiirusega.

Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.

Mt 24:35

Kuidas siis ikkagi kuulda Jumala häält?

Esiteks saame me paluda, et Jumal räägiks meile nii, et mõistaksime, et Tema meiega räägib. Räägiks “keeles”, millest aru saame, mida mõistame Teiseks, palume, et meie süda oleks avatud, meie vaimukõrvad oleksid lahti ning teravad kuulma, vaimusilmad avatud ja selged nägema. Kui see palve on peetud, oleme teinud seda siiras selges usus, siis võime olla kindlad, et Ta vastab meile. Ta teeb meid võimeliseks kuulma.

Jak 1:5; Mt 7:7-10

Kuidas Jumal räägib?

Mitmel viisil. Kõige levinum on Tema enda Sõna ehk piibli kaudu. On inimesi, kes ütlevad siikohal: „Ma loen piiblit, kuid see on justkui “liiva söömine”!” Sellisel juhul on lahenduseks jällegi palve: “Jeesus, ma palun, et Püha Vaim teeks mulle Sõna lahti!” Teiseks on kõnetused inimese vaimu, Sa korraga tead midagi, mida Sa varem ei teadnud. Vahel on see peaaegu kõrvaga kuuldav – enamasti teadmine, mida varem pole olnud. Kolmandaks mainin ära prohvetliku kõnetuse (prohvetlik kõne, kui keegi palvetab Sinu eest ja saab kas mõne pildi, sõnumi, vms.). Siinkohal on oluline teada, et tavapäraselt on Jumal varem juba inimesele rääkinud teema kohta, mille kohta nüüd prohvetlik kõne on kinnituseks. Neljandaks Jumal räägib oma loodu kaudu, vahel mõne inimese kaudu, looduse kaudu, kunsti, muusika, töö (vms kaudu.

Viiendaks räägib Jumal sageli ülistuse keskel, aga ka koguduse kaudu, sõnumite läbi Alandlik meel ja õppija/otsija süda on siinkohal meeletult oluline. Taaveti kombel

Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust tuleb mulle abi? Psalm 121:1

Neid viise, kuidas Jumal räägib, on veel mitmeid. Kõige selle juures on oluline mõista, et Jumal ei lähe mitte kunagi vastuollu oma Sõnaga. Kui piiblile vastukäivaid kõnetusi kohtad, siis on tark olla väga ettevaatlik.

Inimesed küsivad: “Miks ma ei kuule Jumala häält?”

Siin võib olla mitmeid põhjuseid. Ükski neist ei ole välja toodud süüdistuseks, vaid juhtlõngaks. Üsna sage on meis peituv teadlik andeksandmatus. Tagarääkimine, halva soovimised, sõnad. Takistus võib olla vahel ka mõni väär vaimne praktika. Valed, omaksvõetud suhtumised, näiteks abikaasa suhtes. Piibel ütleb, et selleks, et meie palved ei oleks tõhutud, on meil vaja kogu südamest armastada ja õnnistada? Sedagi saab Jumal anda. Vahel on nii, et taevas on juskui rauast, siis  hüüame, et Jumal avaks Taeva. Sest veelkord  – Ta ei anna meile kivi, kui palume leiba.

Jak 1:2-26

Rõõmsalt ja tänulikult,

Veikko

3 mai 2020|

Aprill 2020

NB! Seoses kehtestatud eriolukorraga on võimalik teenistusel osaleda vaid videoülekande vahendusel! Ülekannet saad vaadata siit

Head sõbrad!

Suur Reede ja Ülestõusmispühad on ukselävel. Olgu surma, hävingu ja patu võitja Jeesuse ligiolu ja kindlus meie igapäevane osa. Jumal maksis oma Poja läbi metsiku hinna – Ta armastab meid! Ta soovib meie tähelepanu ja on otsustanud selle saada, mistahes hinnaga.

Kevad on tegemas oma jõulist invasiooni. Usun, et valdavale enamusele meeldib päike, soojem tuul ja iga päevaga valgem aeg.

Enneolematu olukord on tabanud tervet maailma ja on mõjutamas nii riike, perekondi kui iga üksikut inimest.
Armsad sõbrad – kutsun meid kõiki üles küsima, mida käesolev aeg räägib? Mis on selle sõnum? Kirjutage mulle lühidalt, mis südamesse tuleb, mida tajute, et Jumal räägib!

veikkonbk@nss.ee

Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all  
aeg sündida ja aeg surra, aeg istutada ja aeg istutatut kitkuda aeg tappa ja aeg terveks teha, aeg maha kiskuda ja aeg üles ehitada
aeg nutta ja aeg naerda, aeg leinata ja aeg tantsida
aeg kive pilduda ja aeg kive koguda, aeg kaelustada ja aeg kaelustamisest hoiduda
aeg otsida ja aeg kaotada, aeg hoida ja aeg ära visata
aeg rebida ja aeg õmmelda, aeg vaikida ja aeg rääkida
aeg armastada ja aeg vihata, aeg sõjal ja aeg rahul.

Kg 3:1-8

Psühholoogiliselt on vaieldamatult üks keerulisemaid aegu, kus lihtne õlale patsutus ei aita, küll aga palve, mis on juhitud Püha Vaimu poolt. Elu andvad sõnad, mis lihtsalt ei too hingekosutust, vaid loovad võimatu olukorra võimalikuks. Vahel on vaja läbi minna surmavarju orust – ka siis oleme kindlad, et Jeesus ei ole puhkusel ega karantiinis. Ta on endiselt Kuningate Kuningas ja troonil. Ta armastab meid rohkem, kui me ette suudame kujutada. Ta tunneb meid paremini, kui me ise ennast tunneme. Ta on andnud meile oma Sõna ja selle elavaks teinud Püha Vaimu läbi.

Olgu meil usku Jumalasse ja kui on vähevõitu, siis palume Teda, kes annab lahkelt ega tee etteheiteid.

Ja Jeesus vastas neile: „Olgu teil usku Jumalasse! Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: „Kerki ja kukuta end merre!” ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle! Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute – uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile! Ja kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie Isa taevas annaks teile andeks teie eksimused.

Mat 11:22-25

Head sõbrad – paneme tähele oma sugulasi, sõpru ja lähedasi. Peame hoolt, et keegi ei jääks üksinda oma vajaduste ja/või muredega.

Endiselt rõõmsalt ja tänulikult,

Veikko

4 aprill 2020|

Märts 2020

NB! Seoses kehtestatud eriolukorraga on võimalik teenistusel osaleda vaid videoülekande vahendusel!
Ülekannet saad vaadata siit


Head sõbrad!

Oleme märkamatult liikumas kevadele vastu. Olen tänulik iga inimese eest, kellega olen kohtunud koguduses või väljaspool seda. Igaüks kannab Jumala poolt antud ainulaadsust ja see on vapustav.

Jumala kõnetus mulle on olnud viimasel ajal patu ja meeleparanduse teemal. Me oleme kuulnud ja teame seda Sõna alusel, et Jumal armastab meid, aga vihkab pattu. Jumal vihkab pattu mitte vihkamise pärast, vaid selletõttu, et see lahutab meid Temast. Tema soojast, lähedasest ligiolust. Ta armastab meid meeletult, see on põhjus, miks Ta on patu osas nii kompromissitu. Patt hägustab meie pilti Jumala suunas. Me näeme justkui läbi jääklaasi, kuid Jumala soov on, et klaas oleks selgelt läbinähtav. Ta tahab oma maailma meile avada.

Vaenlane ei tule „suure keeva veepotiga“ – sümboliseerides pattu – meile  juua pakkuma Ta tuleb väikese maitsva joogiga peale väsitavat trenni ja ütleb, et joo siit, see kosutab sind. Ta ei ütle, et selles väikeses joogis on lisand. Kui lisandi kohta ta käest küsid, et mis see siin on, siis ta vastab, et ahh ei midagi, ära pane tähele…. Vaenlase taktika on tulla otsekui Valguse ingel.Asja üdi on selles, et Jumal tahab avada meile oma imelist, usaldust ja rahuldatust täis maailma, kuid Ta on ühtlasi ka Püha Jumal ja selletõttu Ta ei lepi patuga kunagi kokku. Jumal armastab meid kui isa. Mul on kodus kaheaastane väike tibu. Ta kannab veel mähkmeid, vahel õnnestub meil „potile pihta saada“, kuid enamasti täitub mähe, nii nagu väikestel lastel ikka. Ma armastan oma väikest tegelast rohkem kui oma elu. Aga seda, mis seal mähkmes on, ma kaua ei talu. Seega ma pesen ta puhtaks ja me toimetame koos rõõmsalt ja armsasti edasi. Nii teeb Jumal ka meiega. Suuremaks kasvades õpime mähkmevabalt elama ja see on normaalne.

Ja see on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile: Jumal on valgus, ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme: „Meil on osadus temaga”, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust. Kui me ütleme: „Meil ei ole pattu”, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Kui me ütleme: „Meie ei ole patustanud”, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige, ning tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. Ja sellest me tunneme ära, et oleme teda mõistnud, kui me peame tema käske. Kes ütleb: „Mina tunnen teda”, aga ei pea tema käske, see on valetaja ja temas ei ole tõde. Kuid kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks. Sellest me tunneme ära, et oleme temas.Kes ütleb enese püsivat temas, see on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu tema on käinud.

1Joh 1:5-2:6 

Rõõmsalt ja tänulikult, Veikko

NBK täiskogukoosolek toimub 15.03 peale Jumalateenistust. Kõik koguduse liikmed – see on meie koht ja aeg – tulge kindlasti! Kavas ülevaated, valimised, visiooni jagamine.

Auväärsete ühenduse Nõmmelill osaduspäev toimub laupäeval 21. märtsil 2020  kell 12.00

5 märts 2020|

Veebruar 2020

Kes me oleme? Selle küsimuse vastusest sõltub üllatavalt palju. Seekord ma ei soovi palju lisada. Palume, et antud kirjakoht saaks elavaks, et me muutume selleks, kellena Jumal meid näeb!

Pauluse kiri Roomlastele 8:1-17

Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses.
Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest.
Sest seda, milleks Seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma Poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast, et Seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid Vaimu järgi.
Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid, kes aga Vaimu järgi, need Vaimu mõtteid.
Sest lihalik mõtteviis on surm, Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu; seepärast et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala Seadusele ega suudagi seda.
Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale.
Aga teie ei ela oma loomuses, vaid Vaimus, kui Jumala Vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse Vaimu, see ei ole tema oma.
Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga Vaim on õiguse tõttu elu.
Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.
Niisiis, vennad, et me oleme küll võlglased, kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama.
Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete; kui te aga Vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate.
Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.
Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba+ ! Isa!”
Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.
Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse.

Rõõmsalt ja tänulikult, Veikko

ALFA NBKs

Kohtume 27.veebr – 14.mai neljapäeviti 18.30 – 20.30 Puuvilja 4 majas, et tutvuda kristluse põhitõdedega. Tutvume snäkilaua kõrval, kuulame huvitavaid loenguid erinevatel teemadel ning arutleme tekkinud küsimuste üle vabas vormis väikegruppides.
Oodatud on kõik – skeptikud, elus otsingutel olijad, kristlased, mõne muu usundi esindajad, abivajajad, elus järje peal olijad, jne.
Alfa ei kohusta sind millekski. Küll aga võib see Sulle palju anda!
Kursus on tasuta.
Registreeri end kursusele ja küsi lisa: nbkalfakursus@gmail.com
http://nbk.ee/sundmus/alfa-kursus/

Haarake sõbrad kaasa! Teretulemast!

3 veebruar 2020|

Jaanuar 2020

Loeme Johannese 15 ptk

Head sõbrad! Uus aasta on alanud! Soovin meile kõigile südamest rahu, vägevaid kordaminekuid, tervist, Jumala mitmesuguseid õnnistusi, Püha Vaimu kogetava ligioluga täitumist ja meeletus koguses rõõmu!

Ma usun, et tänu möödunud aasta eest on meis kõigis veel leegitsemas. Tänu, et oleme saanud olla Jeesusega paadis. Mõtlesin just hiljuti, et ma ei taha teistmoodi. Märksõnadeks alanud aastal on kuulata ja kuuletuda!

Oleme möödunud aasta jooksul kogenud – nii isiklikes eludes kui ka Meeste-, Naiste-, Auväärsete Hommikutel, Alfal, koolitustel, Nõmmelille osaduses, kodugruppides, Jõuluteenistustel, jne, jne – Püha Vaimu juhtimist, hoidmist ja kohalolu. Seda on võimatu ülehinnata.

Jeesus armastab meid ning Ta kutsub meid olema kui oksad enese küljes, sest Tema teab, väljaspool Teda on häving, kuid Temaga koos on kõik võimalik.

Kuidas „küljes olemine“ praktikas välja näeb?

Tegelikult on see lihtne – igapäevane väike palve: „Jeesus juhi palun Sina seda päeva, kujunda Sina mind enda sarnaseks, mina tahan Sinuga koostööd teha, meelt parandada, olla kuuldel ja kuulekas. Ma otsustan alistuda Sinule kõiges!“ Teiseks – loeme Tema Sõna, see on meie igapäevane leib.

Jumala soov on kasutada meid niipalju, kui me ennast Talle kättesaadavaks teeme. See ei ole kasutamine ja ära viskamine, vaid Tema plaanides liikudes saame me osa Tema olemusest, me muutume enam Tema sarnaseks. Teiseks –  kõige selle sees leiavad lahenduse meie väljakutsed Jumalikul viisil, see tähendab moel, mida me ise ei oska ette kujutada või soovida.

Ma olen otsustanud uskuda Jumala parimat igasse päeva. See ei tähenda alati seda parimat, mida ma enda silmis parimaks pean, vaid Tema parimat. See omakorda eeldab usaldust. Olen näinud, et kõikväelist Jumalat tasub usaldada, Tema tunneb mind paremini kui ma ise.

Hea sõber, kutsun Sind üles tegema käesoleval aastal just seda – usaldama, uskuma, kuulama ja kuuletuma – see saab olema põnev ja võidukas aasta!

Rõõmsalt ja tänulikult,

Veikko

LISAKS: 12.-19.01.2020

Euroopa ja Eesti Evangeelne Allianss kutsub kõiki kogudusi ühinema palveks allianssnädalal üldpealkirjaga Teel Koju

12.01 kell 17:00 Nõmme Baptistikoguduses Puuvilja 4 – jutlus Mart Metsala
13.01 kell 18:30 Allika Baptistikoguduses Koskla 18 – jutlus Aare Kimmel
14.01 kell 18:30 Tallinna Nelipühikoguduses Toompea 3
15.01 kell 18:30 Kalju Baptistikoguduses Kalju 1 – jutlus Ago Lilleorg
16.01 kell 18:30 Oleviste koguduses Lai 50 – jutlus Robert Tšerenkov
17.01 kell 18:30 Adventkoguduses Merepuiestee 3 – jutlus Indrek Luide
18.01 kell 17:00 Valguse Tee Vabakoguduses Regati tee 1/Purje 8 – jutlus Erki Tamm
19.01 kell 17:00 Metodisti koguduses Narva mnt 51 – jutlus Ivo Käsk

7 jaanuar 2020|