Kuukava2020-09-07T22:25:35+03:00

Kuukavad

August 2020

Head sõbrad! Las Jumala Sõna kõnetab meid!

Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses.
Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest.
Sest seda, milleks Seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma Poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast,
et Seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid Vaimu järgi.
Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid, kes aga Vaimu järgi, need Vaimu mõtteid.
Sest lihalik mõtteviis on surm, Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu;
seepärast et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala Seadusele ega suudagi seda.
Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale.
Aga teie ei ela oma loomuses, vaid Vaimus, kui Jumala Vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse Vaimu, see ei ole tema oma.
Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga Vaim on õiguse tõttu elu.
Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.
Niisiis, vennad, et me oleme küll võlglased, kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama.
Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete; kui te aga Vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate.
Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.
Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba+ ! Isa!”
Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.
Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse.

Rm 8:1-17

Rõõmuga, Veikko

LISAINFOT:

ANNETUS KATUSE UUENDUSEKS

Head sõbrad, oleme uuendamas  NBK maja katust. Kogu maja uue katuse maksumus on 30 000,- eurot. Oleme siiani näinud Jumala imelist varustust (toolid, saali remont, jne)! Usun, et igaüks, kes on külvanud on ka lõiganud – toetume siingi Jumala Sõnale!

Kõigil on võimalus osaleda selles ägedas projektis! Ole julge külvama!

EE431010052038325009 SEB; EE122200221025971197 Swedbank, selgitusse: Katus

ÜLISTUSTEENISTUS OLEVISTES

19.augustil algusega kell 18.00 toimub Oleviste kirikus Ülistus-ja Palveteenistus, mille eesmärgiks on paluda meie rahva eest lähituleviku tormiste arengute tingimustes. Kõik kristlased on teretulnud, kuid eriti ootame osalema koguduste ülistus- ja palvetiime. Seisame üheskoos Jumala ees, et Püha Vaim võiks puudutada kogu meie maad ja Eesti võiks osutuda Jumala erilise armu ja väe väljavalamise kohaks. Jagage seda kutset ka oma vendade/õdede keskel, et kõik kelle süda meie olukorra pärast valutab, võiksid ühineda!

Teenistust saab toetada: EVANGEELSETE JA VABAKOGUDUSTE LIIT VALGUSE TEE VABAKOGUDUS, arveldusarvele EE312200001120237503 Selgitusse: 19.august

4 august 2020|
Kuupäev Kokkusaamine Muusika
P 13.09 k.11.00 Allar Känd
Juhatab Marius Kuller
Raimondo Laikre
P 20.09 k.11.00 Mart Metsala
Juhatab Veikko Võsu
Madis Lokuta
P 27.09 k.11.00 Joosep Tammo
Juhatab Kaur Paldre
Hanna Hark
P 04.10 k.11.00 Veikko Võsu
Juhatab Vaido Palmik
Raimondo Laikre

Veebruar 2020

Kes me oleme? Selle küsimuse vastusest sõltub üllatavalt palju. Seekord ma ei soovi palju lisada. Palume, et antud kirjakoht saaks elavaks, et me muutume selleks, kellena Jumal meid näeb!

Pauluse kiri Roomlastele 8:1-17

Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses.
Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest.
Sest seda, milleks Seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma Poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast, et Seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid Vaimu järgi.
Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid, kes aga Vaimu järgi, need Vaimu mõtteid.
Sest lihalik mõtteviis on surm, Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu; seepärast et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala Seadusele ega suudagi seda.
Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale.
Aga teie ei ela oma loomuses, vaid Vaimus, kui Jumala Vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse Vaimu, see ei ole tema oma.
Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga Vaim on õiguse tõttu elu.
Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.
Niisiis, vennad, et me oleme küll võlglased, kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama.
Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete; kui te aga Vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate.
Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.
Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba+ ! Isa!”
Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.
Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse.

Rõõmsalt ja tänulikult, Veikko

ALFA NBKs

Kohtume 27.veebr – 14.mai neljapäeviti 18.30 – 20.30 Puuvilja 4 majas, et tutvuda kristluse põhitõdedega. Tutvume snäkilaua kõrval, kuulame huvitavaid loenguid erinevatel teemadel ning arutleme tekkinud küsimuste üle vabas vormis väikegruppides.
Oodatud on kõik – skeptikud, elus otsingutel olijad, kristlased, mõne muu usundi esindajad, abivajajad, elus järje peal olijad, jne.
Alfa ei kohusta sind millekski. Küll aga võib see Sulle palju anda!
Kursus on tasuta.
Registreeri end kursusele ja küsi lisa: nbkalfakursus@gmail.com
http://nbk.ee/sundmus/alfa-kursus/

Haarake sõbrad kaasa! Teretulemast!

3 veebruar 2020|

Jaanuar 2020

Loeme Johannese 15 ptk

Head sõbrad! Uus aasta on alanud! Soovin meile kõigile südamest rahu, vägevaid kordaminekuid, tervist, Jumala mitmesuguseid õnnistusi, Püha Vaimu kogetava ligioluga täitumist ja meeletus koguses rõõmu!

Ma usun, et tänu möödunud aasta eest on meis kõigis veel leegitsemas. Tänu, et oleme saanud olla Jeesusega paadis. Mõtlesin just hiljuti, et ma ei taha teistmoodi. Märksõnadeks alanud aastal on kuulata ja kuuletuda!

Oleme möödunud aasta jooksul kogenud – nii isiklikes eludes kui ka Meeste-, Naiste-, Auväärsete Hommikutel, Alfal, koolitustel, Nõmmelille osaduses, kodugruppides, Jõuluteenistustel, jne, jne – Püha Vaimu juhtimist, hoidmist ja kohalolu. Seda on võimatu ülehinnata.

Jeesus armastab meid ning Ta kutsub meid olema kui oksad enese küljes, sest Tema teab, väljaspool Teda on häving, kuid Temaga koos on kõik võimalik.

Kuidas „küljes olemine“ praktikas välja näeb?

Tegelikult on see lihtne – igapäevane väike palve: „Jeesus juhi palun Sina seda päeva, kujunda Sina mind enda sarnaseks, mina tahan Sinuga koostööd teha, meelt parandada, olla kuuldel ja kuulekas. Ma otsustan alistuda Sinule kõiges!“ Teiseks – loeme Tema Sõna, see on meie igapäevane leib.

Jumala soov on kasutada meid niipalju, kui me ennast Talle kättesaadavaks teeme. See ei ole kasutamine ja ära viskamine, vaid Tema plaanides liikudes saame me osa Tema olemusest, me muutume enam Tema sarnaseks. Teiseks –  kõige selle sees leiavad lahenduse meie väljakutsed Jumalikul viisil, see tähendab moel, mida me ise ei oska ette kujutada või soovida.

Ma olen otsustanud uskuda Jumala parimat igasse päeva. See ei tähenda alati seda parimat, mida ma enda silmis parimaks pean, vaid Tema parimat. See omakorda eeldab usaldust. Olen näinud, et kõikväelist Jumalat tasub usaldada, Tema tunneb mind paremini kui ma ise.

Hea sõber, kutsun Sind üles tegema käesoleval aastal just seda – usaldama, uskuma, kuulama ja kuuletuma – see saab olema põnev ja võidukas aasta!

Rõõmsalt ja tänulikult,

Veikko

LISAKS: 12.-19.01.2020

Euroopa ja Eesti Evangeelne Allianss kutsub kõiki kogudusi ühinema palveks allianssnädalal üldpealkirjaga Teel Koju

12.01 kell 17:00 Nõmme Baptistikoguduses Puuvilja 4 – jutlus Mart Metsala
13.01 kell 18:30 Allika Baptistikoguduses Koskla 18 – jutlus Aare Kimmel
14.01 kell 18:30 Tallinna Nelipühikoguduses Toompea 3
15.01 kell 18:30 Kalju Baptistikoguduses Kalju 1 – jutlus Ago Lilleorg
16.01 kell 18:30 Oleviste koguduses Lai 50 – jutlus Robert Tšerenkov
17.01 kell 18:30 Adventkoguduses Merepuiestee 3 – jutlus Indrek Luide
18.01 kell 17:00 Valguse Tee Vabakoguduses Regati tee 1/Purje 8 – jutlus Erki Tamm
19.01 kell 17:00 Metodisti koguduses Narva mnt 51 – jutlus Ivo Käsk

7 jaanuar 2020|

Detsember 2019

Jõulud on vägev aeg! Oleme ootuseajas, mida terve Kristlik maailm tähistab. Vana, tuttav ja turvaline – samas igakordselt uus, vaikne, rõõmsalt soe ootusärevus. See kordub nii oma salapärasel moel aastast aastasse. Ajalooline fakt on, et Jeesus on tulnud ja võitnud. Meile igaühele tuleb Ta jälle ja jälle läbi Püha Vaimu täitumise ja ligiolu kogemuse – kui me Temasse usume ja Teda palume.

Jõulude aeg kõneleb igal aastal Jumala suurest päästeplaanist, mis avaldus üle kahe tuhande aasta tagasi. Jumal sai inimeseks, et meie inimestena saaksime Jumala sarnasteks. Armastus, mis on absoluutselt ebamõistlik, vallutab kurjuse, häbi, lüüasaamise, katkise oleku, pettumuse, haiget saamise, viha, vihkamise ja mittemõistmise.

Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.
Joh 1:14

On tähelepanuväärne, et Looja tuleb oma loodu keskele, kuid juba prohvetid ütlevad, et suur osa inimestest ei võta Teda vastu.

Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast.
Joh 1:10-13

Need aga, kes Tema vastu võtavad, saavad tulevase maailma kodanikeks, kes ei ole sellest, vaid tulevasest – igavesest maailmast. Ta ei sunni kedagi, ei pressi vägisi peale, otse vastupidi – Ta pakub, kutsub, julgustab valima Teda, kes ON Armastus. On neid kes ütlevad Talle „jah” ja on teisi, kes keelduvad. Tõelises armastuses on alati vaba tahe. Igale inimesele on see antud – me oleme vabad otsustama. Julgustan meid kõiki valima Teda ja uskuma Temasse nii, kuidas Kiri ütleb.

Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: „Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.”
Joh 7:37-38

Armastus võidab – meie koos Temaga! Halleluuja!

Rõõmsalt ja tänulikult
Veikko

6 detsember 2019|

November 2019

1.novembri hommikul kogunesid, peale 25 aastat, erinevate Evangeelsete konfessioonide juhid oma meeskondadega konverentsile Eesti Läkitus 2019, selleks et koos üksteise eest palvetada; õppida koguduse rajamise kohta; planeerida konkreetseid samme. Oli siiras, südant liigutav ja selgelt kogetav armastuse reaalsuse ôhkkond.

Meeste Hommikul (Naiste Hommiku ja Auväärsete Hommiku kohta ei oska kirjutada, kuid olen enam kui kindel, et sarnasus on olemas 🙂 ) on mehed kogemas midagi, mida võiks iseloomustada sônadega “Jumala enda kohalolu tajumine, ehtne elude jagamine, reaalsetele väljakutsetele otsavaatamine, palves teineteise eest seismine, palvevastuste kogemine, elude muutumine”. Meeste Hommikul käib mehi kuuest/seitsmest erinevast konfessioonist.

Ühtsus Jumala rahva keskel on Eestis kasvamas. Ma ei räägi viisakuste vahetamisest, vaid südamete jagamisest. Seda kõike näha ja kogeda on lihtsalt eriline privileeg,

Meie saali remont on täies hoos. Olen tänulik igaühele kes on panustanud! Samas julgustan seda jätkuvalt tegema, sest meie soov on kaasajastada helitehnika, samuti soetada lisaks teine videokaamera ja pult, et saaksime kvaliteetsemalt ülekandeid edastada. Veel vajame vähemalt ühte valgusprojektorit ja mitmeid vidinaid. Aitäh igale annetajale! Jumala Sõna meile on, …Proovige mind ometi… ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni  Mal 3:10. Olen ise proovinud ja veendunud –  külv ja lõikus töötab :).

Värskendus/uuendus loob keskkonna, mis on kvaliteetne, soe ja meeldiv nii meile endale, kui uutele inimestele, keda tuleb rohkearvuliselt.

Käimas on Alfa ja Juhtide Kool, taasalustanud on Healing Rooms. See mida Jumal NBKs teeb on vapustavalt äge. Head sõbrad – oleme alles alguses. Tema plaanid on kordades suuremad, vägevamad.
Jumala soov on, et meie kogudus oleks kui Emalaev, kust stardivad paljud uued algatused, uued kogudused, ühiskonda mõjutavad liikumised ja kõige peamiselt muudetud elud. K-13 Kristlik kogukond Ülemistel on heaks näiteks.

Julgustagu Hesekiel (47:3-12) Eluvee allikasse enam ja enam sisse astuma. Teisisõnu, laseme Jumalal oma elu kujundada, anname Temale täie õiguse/volituse meid viia pahkluuni vee sügavusest, põlvedeni, sealt edasi niueteni ja lõpuks ujuma Tema Eluvee jões. Seal on kõik võimalik, üleloomulik elu on loomulik. Lisaks oleme täitmas oma saatust. Oi – see on põnev. Olgem julged!

Rõõmsalt ja tänulikult, Veikko

2 november 2019|

Oktoober 2019

Sel korral on kuukava tavapärasest erinev. Siin on tekst, mille Mari lühikokkuvõttena koostas, sellest, mida Peter Nordberg NBK Suvepäevadel õpetas. See on niivõrd oluline, et otsustasime konsentraadi ära tuua. Tekst võib olla pisut hüplik, kuid annab ülevaate tähtsaimast. Iga päeva õpetuse video on kättesaadav meie kodulehel. www.nbk.ee 29.08 – 01.09 salvestuste arhiivis.

(veel …)
6 oktoober 2019|

September 2019

“Oi, kui kahju, et ei saanud kõigist Suvepäevade päevadest osa võtta, järgmine aasta kindlasti panen omale prioriteediks!” Selliselt väljendusid nii mõnedki, kes selle aasta NBK Suvepäevadel said osaleda ainult ühe või pool päeva või ka paar päeva. Mis oli meie Suvepäevadel nii erilist?

Ma usun, et Jumala ligiolu kogemine neljapäevaõhtust alates on see, mis puudutab, muudab, toob rõõmu ja sügavat, mõistusele hoomamatut rahu.
Esimese õhtu kogunemine, kus toimub gruppides Jumalalt keskel istuvale sõbrale pildi küsimine ja saamine, kus kõik saavad praktiseerida prohvetlust, on Suvepäevade algkõrghetk. Meie ise oleme kõik kasutatavad Jumala hääle esiletulekuks ja see on võimas kogemus.

Reede hommikul tuletas koguduse juhatus meelde, mis oli sõnum, mille Peter Nordberg sai eelmisel aastal meie koguduse jaoks ja kuidas oli meie endi kogemus nii isiklikul kui ka koguduslikul tasandil. Peter Nordbergile on Jumal andnud anni, mis on alandliku venna kaudu nüüd teist aastat avaldunud. Kõik sõnumid, mida Peter alates reede õhtust edastas, olid rajatud eelnevale. Sellest tulenevalt on hea olla järgmisel aastal algusest peale Suvepäevadel kohal, kui vähegi on võimalik – niimooodi joonistub tervikpilt. Lisaks muidugi see vastupandamatu osaduse kogemine – vägev!

Ma tean, et vaenlane sosistab enne Suvepäevi igaühele midagi. Midagi, mis on meid kõnetamas negatiivsel viisil. Ükskõik mis see on – sa pole piisavalt oluline, või mis seal ikka nii erilist on, või ahh, tegelikult oled ju väsinud ja parem ole omaette, või mis iganes veel, mis tundub mõistusele täiesti arukas argument, ent tegelikult on need lihtsalt vabandused, mida ta meile ette söödab, et meid eemal hoida osadusest, mis on sõnades kirjeldamatu. Siinkohal ma ei ütle, et kohustused, mis meil on, on väheolulised, eriti, mis puudutavad laste koolide algust, vms. (tänu Jumalale, järgmisel aastal on see takistus maas). Aga Suvepäevade osadus on nii eriline/oluline, et kutsun üles, leiame selle jaoks aega!

Head sõbrad – tahan meid kõiki julgustada. Jumal on otsustanud teha meie
koguduse igas liikmes midagi uut ja selle läbi meie kaudu midagi, mis on kasuks Tema ihule ja meile kõigile õnnistuseks. Täna Ta küsib: ”Kas tahad kaasa tulla paati, mis juba liigub?” Mina tahan! Ma usun, et absoluutne enamus tahab. Igaüks on kutsutud, oodatud, kaasa palutud/arvatud.

Mari teeb Suvepäevade sõnumitest kokkuvõtte, mis tuleb eriväljaandena
igaühele e-mailile või trükituna koguduse infolauale. Seda järgmiseks
pühapäevaks.


Loeme Jesaja 43 peatükki


Rõõmsalt, Veikko

5 september 2019|