Kuukava2021-06-05T22:58:14+03:00

Kuukavad

Mai 2021

Tervitus Tere, armas kogudus!

Juba kuu aega on olnud mul eesõigus teenida koguduses rohkem kui vabatahtlikuna. Lisaks Jüngrite kooli ja Alfa tegemistele aitan kaasa koguduse üldistes administratiivsetes küsimustes, toetan ja aitan arendada erinevate valdkondade tööd, loon ja korrastan süsteeme ja struktuure, annan oma panuse majahalduses ja korrastamises.

Peale paari aastat väga intensiivset aega tunnen, et olen jõudnud uude hingamisse ning olen selle kõige läbi saanud kaua igatsetud palvevastuse Jumala poolt. Kuigi minu eelmine töökoht oli hea ning sain sealt väga suure kogemustepagasi, olen igatsenud, et saaksin oma aega ja energiat mingil moel panustada suuremal määral otse Jumala riigi ülesehitamisesse.

Olen saanud Jumalat NBK-s teenida juba paar aastat, kuid nüüd seda täiesti uuel moel ja oma ande tugevamalt praktiseerides. Palvetan ja loodan sügavalt, et suudan seda teha parimal moel igal sammul kuulates ja kuuletudes. Olen väga põnevil selle osas, mis Jumal meie koguduses ja meie koguduse läbi tegemas on! Olla osa sellest on tõeline privileeg!

Aitäh mind usaldamast, Siret

Psalm 127:1 Kui Issand ei ehita koda, tühja vaeva näevad siis ehitajad temaga. Kui Issand ei hoia linna, siis valvab valvur ilmaaegu

LISAINFO

16.05.2021 kell 18.00 Tervikliku Tervenemise Teenistus

Otseülekandena Pildiraadio ja TTT Youtube’i vahendusel. Palvesoovid saab saata: ttt@nbk.ee

22.05 kell 10.00 Koguduse talgupäev

Korrastame aeda, putitame, teeme majale suurpuhastust, sööme suppi. Võta kaasa tööriided.

6.juuni kell 18.00 Ülistus- ja palveteenistus

Puuvilja 4, NBK Youtube’i ja Pildiraadio vahendusel

26.-29.august Koguduse suvelaager Nuutsakul. Rohkem infot tulekul

NBK maja katus

Loodame peagi jätkata katuse renoveerimistöödega, millest hetkel ¼ on tehtud ning mille finantside osas ootame Jumala varustamist. Ole julge külvama! 🙂

30 aprill 2021|
Kuupäev Kokkusaamine Muusika
P 06.06 k.11.00 Veikko Võsu
Juhatab Vaido Palmik
Madis Lokuta
P 13.06 k.11.00 Taavet Taimla
Juhatab Grete Veedla
Inga Tingas
P 20.06 k.11.00  Marius Kuller
Juhatab Veikko Võsu
Andrus Lukas
P 27.06 k.11.00 Hannes Nõlvak
Juhatab Siret Sepper
Hannes Nõlvak
P 04.07 k.11.00 Maria ja Andres Paumees Ülistuskoor Ekklesia

November 2020

Head sõbrad!

Siia loodame ellu kutsuda uuest aastast lühitunnistuste rubriigi!

Koguge, jätke meelde, kirjutage lühidalt üles, kuidas Jumal on aidanud – palvevastuseid, lugusid, mis on juhtunud, kus Jumal on sekkunud.

Olge julged tunnistama ja rääkima! See toob au Jumalale!

Psalm 22:23-32

Rõõmu ja rahuga, Veikko

Head sõbrad, oleme uuendamas  NBK maja katust.

Esimene osa – ¼ on tehtud! Tänavapoolne katusekattematerjal on vahetatud! Oleme siiani näinud Jumala imelist varustust (toolid, saali remont uus helitehnika, jne)! Usun, et igaüks, kes on külvanud on ka lõiganud – toetume siingi Jumala Sõnale! Kõigil on võimalus osaleda selles ägedas projektis! Ole julge külvama!

EE431010052038325009 SEB; EE122200221025971197 Swedbank, selgitusse: Katus

3 november 2020|

Oktoober 2020

Elame väga põneval ja samas ka väljakutsete rohkel ajal. Vajame Jumala juhtimist ja võimet kuulda Püha Vaimu enam kui kunagi varem.

Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu.Rm 10:17

Usk tuleb kuuldust… Usu tekkimise mehhanism on universaalne. Siinkohal tahan juhtida tähelepanu sellele, mida me kuulame. Mis on need allikad, kust me ammutame? Ma mõtlen päriselt ja tegelikult… Mõtle korraks sellele  – Sela! 🙂

Viimased uudised, mis on Eestit raputanud, on Estonia laev ja selle huku põhjus ning meie rahvuskangelaste Mati Alaveri ja Andrus Veerpalu dopingu tarvitamise lugu.

Mõlemal juhul on tänaseks selgunud, et see, mida meile ülimalt usutavalt räägiti sel ajal kui need asjad toimusid, oli vale  – meile valetati ja seda väga otseselt.

Meie sees on Püha Vaim, kes räägib meile, kes annab märku, kes annab tunnistust tõe kohta. Oleme ilmselt korduvalt kogenud, et keegi väidab midagi väga usutavalt, aga sees, südames, on meil sisetunne, et siin midagi ei klapi. Sellist tunnetust tasub tähele panna, see võib olla Püha Vaimu märguanne meie sees. Eelpool kirjeldatud kaks olukorda on head õppetunnid.

Mida aeg edasi, seda enam ja enam on meil vaja olla targad, pannes tähele, milline on meie usu, veendumuse, tõekspidamise allikas. Uskudes, mida see maailm edastab, võime nii mõneski elu olukorras teha valed valikud, mis võivad otseselt või kaudselt meid kahjustada. Anname endale aru, et see maailm on kuradi võimu all, kes on kõigi valede isa. See ei tähenda, et peaksime paranoiliselt kõike kahtlustama, seda mitte, kuid targad olema ja küsimusi küsima, kui meie sees on häire, seda kindlasti.

Jeesus ütleb, mida olen tee, tõde ja elu. Mida lähemal oleme Talle, kes on Elu ja Tõe allikas, seda vähem saab meid lollitada, ära kasutada, lõksu püüda.

Kurat on võidetud vaenlane!

Jumal on paljastanud valitsused ja meelevallad, häbistanud neid avalikult, võidutsedes nende üle Kristuses“ Kl 2:15

Olgu meil usku Jumalasse! Olgu meie allikas Jeesuses! Olgu Püha Vaim meid juhtimas!

Rõõmu ja rahuga, Veikko

LISAINFO

Head sõbrad, oleme uuendamas  NBK maja katust. Esimene osa – ¼ on juba tehtud! Tänavapoolne katusekattematerjal on vahetatud! Kogu maja uue katuse maksumus on 30 000,- eurot. Oleme siiani näinud Jumala imelist varustust (toolid, saali remont, jne)! Usun, et igaüks, kes on külvanud, on ka lõiganud – toetume siingi Jumala Sõnale! Kõigil on võimalus osaleda selles ägedas projektis! Ole julge külvama!

EE431010052038325009 SEB; EE122200221025971197 Swedbank, selgitusse: Katus, saaja: EEKBKL Nõmme Baptistikogudus

Auväärsete ühenduse Nõmmelill osaduspäev toimub NBK-s laupäeval 31.oktoobril 2020 kell 12.00

6 oktoober 2020|

September 2020

September on justkui ühe uue perioodi algus. Koolid on alanud. Koguduse tegemised algavad. Eelmisel nädalalõpul oli NBK laager. Niipalju, kui minu kõrvu kostus, oli see osalejatele suureks õnnistuseks. Püha Vaim puudutas paljusid ja Tema kogetav ligiolu oli see, mis meid vägevasti liitis. Järgmise aasta laagri aeg on paigas, kui Jumal lubab, siis 26.-29.august 2021. Olge varmad oma plaanid tegema nii, et saaksime kõik terves mahus selle nädalalõpu koos olla. Ma siiralt usun, et suvelaager on meie koguduse üks tähtsamaid sündmusi. Selles osaduses asetab Püha Vaim justkui uued vaimsed vaiad tulevaseks perioodiks. Seal saame ühiselt kinnitatud, julgustatud, kokku liidetud. Seega on raske neid ühiseid päevi üle hinnata. Aitäh veelkord kõigile, kes olid korraldusega seotud ja ka igaühele, kes oli kohal!

Juba 10. septembril algab kolm korda, kord nädalas, toimuv koolitus  – „Toimetulek muutustega” Oleme põnevil, mida Jumal nende koolituste läbi esile toob. Sealt edasi toimub Alfa kursus.

Üks asi, mille Jumal on esile toonud, on Tema soov  meid juhatada jätkuvalt Tema tahtes käima. Et me ei teeks viga, mida on ajaloos kogudustega juhtunud, et nüüd oled Sa meid siiani toonud, siit saame juba oma rutiiniga edasi.

Usun, et Jumala soov ja tahe on meid juhtida nii, et me kuuleme muutustest ja soovidest ja siis ka koheselt kuuletume. See omakorda tuleb osaduses olemisest Temaga.

Elavana püsib osadus siis, kui me oleme kristalselt ausad Jumala ees ja kuuletume Temale. Vahel on „väikesed rebased“ nii kavalad, et nad söövad „viinamäe“ tilgatumaks ja meile valgeneb olukord alles siis, kui kuidagi väga kuivaks on kõik jäänud, Sõna on kinni ja Elu on vaikselt kadumas. Vaenlane teeb oma tööd jätkuvalt. Meie osa on seda teadvustada ja mitte langeda tema asetatud lõksu, olgu selleks uhkus, ignorantsus, teeseldud olek, iseteadmine või mistahes muu asi, mis viib meid Jumala vahetust juhtimisest ja ligiolust eemale.

Otsustame koos, et me läheme Issand koos Sinuga  –  kui Sina liigud, liigume meie, kui Sina seisad, seisame meie ja muul viisil me ei toimeta!

Tule Püha Vaim! Loeme – 2Peetruse kiri  

Rõõmuga, Veikko

LISAINFO

Head sõbrad, oleme uuendamas  NBK maja katust. Kogu maja uue katuse maksumus on 30 000,- eurot. Oleme siiani näinud Jumala imelist varustust (toolid, saali remont, jne)! Usun, et igaüks, kes on külvanud on ka lõiganud – toetume siingi Jumala Sõnale! Kõigil on võimalus osaleda selles ägedas projektis! Ole julge külvama!

EE431010052038325009 SEB; EE122200221025971197 Swedbank, selgitusse: Katus

7 september 2020|

August 2020

Head sõbrad! Las Jumala Sõna kõnetab meid!

Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses.
Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest.
Sest seda, milleks Seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma Poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast,
et Seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid Vaimu järgi.
Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid, kes aga Vaimu järgi, need Vaimu mõtteid.
Sest lihalik mõtteviis on surm, Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu;
seepärast et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala Seadusele ega suudagi seda.
Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale.
Aga teie ei ela oma loomuses, vaid Vaimus, kui Jumala Vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse Vaimu, see ei ole tema oma.
Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga Vaim on õiguse tõttu elu.
Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.
Niisiis, vennad, et me oleme küll võlglased, kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama.
Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete; kui te aga Vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate.
Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.
Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba+ ! Isa!”
Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.
Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse.

Rm 8:1-17

Rõõmuga, Veikko

LISAINFOT:

ANNETUS KATUSE UUENDUSEKS

Head sõbrad, oleme uuendamas  NBK maja katust. Kogu maja uue katuse maksumus on 30 000,- eurot. Oleme siiani näinud Jumala imelist varustust (toolid, saali remont, jne)! Usun, et igaüks, kes on külvanud on ka lõiganud – toetume siingi Jumala Sõnale!

Kõigil on võimalus osaleda selles ägedas projektis! Ole julge külvama!

EE431010052038325009 SEB; EE122200221025971197 Swedbank, selgitusse: Katus

ÜLISTUSTEENISTUS OLEVISTES

19.augustil algusega kell 18.00 toimub Oleviste kirikus Ülistus-ja Palveteenistus, mille eesmärgiks on paluda meie rahva eest lähituleviku tormiste arengute tingimustes. Kõik kristlased on teretulnud, kuid eriti ootame osalema koguduste ülistus- ja palvetiime. Seisame üheskoos Jumala ees, et Püha Vaim võiks puudutada kogu meie maad ja Eesti võiks osutuda Jumala erilise armu ja väe väljavalamise kohaks. Jagage seda kutset ka oma vendade/õdede keskel, et kõik kelle süda meie olukorra pärast valutab, võiksid ühineda!

Teenistust saab toetada: EVANGEELSETE JA VABAKOGUDUSTE LIIT VALGUSE TEE VABAKOGUDUS, arveldusarvele EE312200001120237503 Selgitusse: 19.august

4 august 2020|

Juuli 2020

Head sõbrad – ma kutsun unistama ja väljendama oma soove, igatsusi, (koma) aga ka pettumusi, küsimusi Jumalale. Vahel oleme nii asised, et unustame ära olla lihtsalt Lapsed. Oskus olla Jumala laps siiralt ja ehtsalt on üks ääretult vahva osa.

Meie Isa ei minesta, kui räägime Talle oma mõtteid, otse vastupidi – Ta ootab seda meilt. Kui Jumal kõike teab, siis miks Ta tahab, et end väljendame? Usun, et suhte pärast. Ta soovib kuulda meie suust seda, mida päriselt mõtleme. Oleme siirad, ausad, ehtsad – Ta teab ju niikuinii kõik.

Kui on keerulised teemad, mida ei tahaks kellelegi väljendada, siis ometi Isa ootab, et me Teda usaldaksime täielikult. See on nii ääretult äge, et meil on keegi, kellele saab kõigest rääkida, kartmata halvakspanu, viltu vaatamist, hülgamist vms.

Jeesusel ei ole kõverat, kondist näppu, mis vibutab Sinu ja minu suunas. On kohti, kus Ta meid korrigeerib, kuid see on alati armastuses ja suuna näitamisega ääristatud.

Ka meeleparanduse pakkumine on üks suuremaid armastuse väljendusi. Jumala soov on, et meie ja Tema vahel puuduks „lahutav vahesein“  – patt. Ta vihkab pattu – seda niivõrd mitte patu enda pärast, vaid justnimelt sellepärast, et see meid Temast lahutab. Jumala armastus on kirglik – Ta teeb ükskõik mida, et meie tähelepanu võita, meid hoida, meiega suhelda ja kui midagi jääb suhtele ette, siis Ta käitub otsustavalt selle kõrvaldamisel.

Selletõttu Ta kutsub meid jätkuvalt üles:

„Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides.” Ärge olge nagu hobused, nagu muulad ilma aruta; neid tuleb suuliste ja valjastega taltsaks teha, muidu nad ei tule su ligi. Õelal on palju valu, aga kes loodab Issanda peale, seda ümbritseb heldus. Rõõmutsege Issandas ja ilutsege, te õiged! Ja hõisake kõik, kes olete õiglased südamelt!

PS 32:8-11

Rõõmuga, Veikko

Veel

Head sõbrad, oleme uuendamas  NBK maja katust. Kogu maja uue katuse maksumus on 30 000,- eurot. Oleme siiani näinud Jumala imelist varustust (toolid, saali remont, jne)! Usun, et igaüks, kes on külvanud on ka lõiganud – toetume siingi Jumala Sõnale! Kõigil on võimalus osaleda selles ägedas projektis! Ole julge külvama!

Saaja:EEKBKL Nõmme Baptistikogudus

Arvelduskontod: EE431010052038325009 SEB; EE122200221025971197 Swedbank

Selgitus: Katus

6 juuli 2020|

Juuni 2020

Oleme saanud füüsiliselt koguneda nüüd juba mõned korrad. Möödunud aeg on toonud esile koguduse kokkusaamise olulisuse. Me oleme üks perekond. Zoom on vahva, Youtube on hea ja kõik muud kommunikatsiooni vahendid – ilma nendeta ei kujutaks elu ettegi… Aga miski ei asenda säravat silmavaadet koos sooja käepigistusega omade keskel! Aitäh sõbrad, et ole(te)me olemas! 🙂

Paljude bestsellerite autor  (üks neist „Conspiracy of Kindness”)  ja koguduse juht Ameerikas, Ohio osariigis, Steve Sjogren, ütles, et nende koguduse moto on: „Tehes väikeseid asju suure armastusega – see on, mis muudab maailma“. Ta kirjutab: „Näiteks ostes kellelegi kohvi või kirjutades ettekandjale tšeki peale: „Aitäh Teile!” Ootamatu lahkus on kõige väelisem ja kõige vähem maksev ja kõige enam alahinnatud vahend inimese muutumisel“. Nõustun täielikult. Väikesed asjad loevad.

Minu soov tulevaseks suveks meile kõigile on, et märkaksime inimest enda kõrval! Teeme midagi väikest, miks mitte ka suurt, aga teeme seda suure südame ja armastusega! Jumal hindab sellist suhtumist. Boonus kõige selle juures on, et me ise saame mõistusevastaselt suuresüleliselt õnnistatud! Olen seda kogenud mitmeid kordi!

Jeesus vastas: “Esimene on: Kuule, Iisrael, Issand, meie Jumal, on ainus Issand,
ja armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga!
Teine on see: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Mingit muud neist suuremat käsku ei ole.”

Markuse 12:28-31

Teiseks kuulame, mida Issand meile räägib. Kirjutame üles ja jagame teineteist julgustades. Jeesusel on vägevad plaanid meiega, kui me endiselt Temaga paadis oleme!

Olge väga õnnistatud sellel ilusal ja soojal suvel!

Rõõmsalt ja tänulikult,

Veikko

Lisainfot:

Head sõbrad, oleme uuendamas  NBK maja katust.

Kogu maja uue katuse maksumus on 30 000,- eurot.

Oleme siiani näinud Jumala imelist varustust

(toolid, saali remont, jne)! Usun, et igaüks, kes on külvanud on ka lõiganud – toetume siingi Jumala Sõnale!

Kõigil on võimalus osaleda selles ägedas projektis!

Ole julge külvama!

EE431010052038325009 SEB; EE122200221025971197 Swedbank, selgitusse: Katus

NBK Koguduse Perepäev

Palun registreerige end koheselt siin – https://surveer.com/s/VT2CTLXR

Registreerimine kuni 9.juuni kell 24.00

Üritus on tasuta ja eelkõige mõeldud kõigile, kelle südames on NBK kogudus, oled liige või mitte – teretulemast!

Kohapeal on annetamise võimalus!

11.00-11.15 – kogunemine

11.15-11.30 – tervitus Veikkolt + söögilaul ja palve

11.30-12.30 – sööme koos ja räägime juttu

12.00-12.30 – tegevus lastele

12.30-13.15 – kontsert – Laikrete perebänd www.laikre.ee

13.15-14.30 – erinevad võimalused lastele

13.15-14.45 – koroonaturniir soovijatele

13.30 – …        kohv ja koogid

14.00-14.45 – teistmoodi NBK-teemaline viktoriin soovijatele

14.45-15.00 – auhindade jagamine ja lõpetamine

15.00 – …        koristamine

Veel:

Auväärsete ühenduse Nõmmelill osaduspäev toimub laupäeval 27.juunil.2020 

kell 12.00

8 juuni 2020|