Kuukava2020-09-07T22:25:35+03:00

Kuukavad

September 2020

September on justkui ühe uue perioodi algus. Koolid on alanud. Koguduse tegemised algavad. Eelmisel nädalalõpul oli NBK laager. Niipalju, kui minu kõrvu kostus, oli see osalejatele suureks õnnistuseks. Püha Vaim puudutas paljusid ja Tema kogetav ligiolu oli see, mis meid vägevasti liitis. Järgmise aasta laagri aeg on paigas, kui Jumal lubab, siis 26.-29.august 2021. Olge varmad oma plaanid tegema nii, et saaksime kõik terves mahus selle nädalalõpu koos olla. Ma siiralt usun, et suvelaager on meie koguduse üks tähtsamaid sündmusi. Selles osaduses asetab Püha Vaim justkui uued vaimsed vaiad tulevaseks perioodiks. Seal saame ühiselt kinnitatud, julgustatud, kokku liidetud. Seega on raske neid ühiseid päevi üle hinnata. Aitäh veelkord kõigile, kes olid korraldusega seotud ja ka igaühele, kes oli kohal!

Juba 10. septembril algab kolm korda, kord nädalas, toimuv koolitus  – „Toimetulek muutustega” Oleme põnevil, mida Jumal nende koolituste läbi esile toob. Sealt edasi toimub Alfa kursus.

Üks asi, mille Jumal on esile toonud, on Tema soov  meid juhatada jätkuvalt Tema tahtes käima. Et me ei teeks viga, mida on ajaloos kogudustega juhtunud, et nüüd oled Sa meid siiani toonud, siit saame juba oma rutiiniga edasi.

Usun, et Jumala soov ja tahe on meid juhtida nii, et me kuuleme muutustest ja soovidest ja siis ka koheselt kuuletume. See omakorda tuleb osaduses olemisest Temaga.

Elavana püsib osadus siis, kui me oleme kristalselt ausad Jumala ees ja kuuletume Temale. Vahel on „väikesed rebased“ nii kavalad, et nad söövad „viinamäe“ tilgatumaks ja meile valgeneb olukord alles siis, kui kuidagi väga kuivaks on kõik jäänud, Sõna on kinni ja Elu on vaikselt kadumas. Vaenlane teeb oma tööd jätkuvalt. Meie osa on seda teadvustada ja mitte langeda tema asetatud lõksu, olgu selleks uhkus, ignorantsus, teeseldud olek, iseteadmine või mistahes muu asi, mis viib meid Jumala vahetust juhtimisest ja ligiolust eemale.

Otsustame koos, et me läheme Issand koos Sinuga  –  kui Sina liigud, liigume meie, kui Sina seisad, seisame meie ja muul viisil me ei toimeta!

Tule Püha Vaim! Loeme – 2Peetruse kiri  

Rõõmuga, Veikko

LISAINFO

Head sõbrad, oleme uuendamas  NBK maja katust. Kogu maja uue katuse maksumus on 30 000,- eurot. Oleme siiani näinud Jumala imelist varustust (toolid, saali remont, jne)! Usun, et igaüks, kes on külvanud on ka lõiganud – toetume siingi Jumala Sõnale! Kõigil on võimalus osaleda selles ägedas projektis! Ole julge külvama!

EE431010052038325009 SEB; EE122200221025971197 Swedbank, selgitusse: Katus

7 september 2020|
Kuupäev Kokkusaamine Muusika
P 13.09 k.11.00 Allar Känd
Juhatab Marius Kuller
Raimondo Laikre
P 20.09 k.11.00 Mart Metsala
Juhatab Veikko Võsu
Madis Lokuta
P 27.09 k.11.00 Joosep Tammo
Juhatab Kaur Paldre
Hanna Hark
P 04.10 k.11.00 Veikko Võsu
Juhatab Vaido Palmik
Raimondo Laikre

August 2020

Head sõbrad! Las Jumala Sõna kõnetab meid!

Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses.
Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest.
Sest seda, milleks Seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma Poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast,
et Seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid Vaimu järgi.
Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid, kes aga Vaimu järgi, need Vaimu mõtteid.
Sest lihalik mõtteviis on surm, Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu;
seepärast et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala Seadusele ega suudagi seda.
Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale.
Aga teie ei ela oma loomuses, vaid Vaimus, kui Jumala Vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse Vaimu, see ei ole tema oma.
Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga Vaim on õiguse tõttu elu.
Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.
Niisiis, vennad, et me oleme küll võlglased, kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama.
Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete; kui te aga Vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate.
Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.
Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba+ ! Isa!”
Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.
Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse.

Rm 8:1-17

Rõõmuga, Veikko

LISAINFOT:

ANNETUS KATUSE UUENDUSEKS

Head sõbrad, oleme uuendamas  NBK maja katust. Kogu maja uue katuse maksumus on 30 000,- eurot. Oleme siiani näinud Jumala imelist varustust (toolid, saali remont, jne)! Usun, et igaüks, kes on külvanud on ka lõiganud – toetume siingi Jumala Sõnale!

Kõigil on võimalus osaleda selles ägedas projektis! Ole julge külvama!

EE431010052038325009 SEB; EE122200221025971197 Swedbank, selgitusse: Katus

ÜLISTUSTEENISTUS OLEVISTES

19.augustil algusega kell 18.00 toimub Oleviste kirikus Ülistus-ja Palveteenistus, mille eesmärgiks on paluda meie rahva eest lähituleviku tormiste arengute tingimustes. Kõik kristlased on teretulnud, kuid eriti ootame osalema koguduste ülistus- ja palvetiime. Seisame üheskoos Jumala ees, et Püha Vaim võiks puudutada kogu meie maad ja Eesti võiks osutuda Jumala erilise armu ja väe väljavalamise kohaks. Jagage seda kutset ka oma vendade/õdede keskel, et kõik kelle süda meie olukorra pärast valutab, võiksid ühineda!

Teenistust saab toetada: EVANGEELSETE JA VABAKOGUDUSTE LIIT VALGUSE TEE VABAKOGUDUS, arveldusarvele EE312200001120237503 Selgitusse: 19.august

4 august 2020|

Juuli 2020

Head sõbrad – ma kutsun unistama ja väljendama oma soove, igatsusi, (koma) aga ka pettumusi, küsimusi Jumalale. Vahel oleme nii asised, et unustame ära olla lihtsalt Lapsed. Oskus olla Jumala laps siiralt ja ehtsalt on üks ääretult vahva osa.

Meie Isa ei minesta, kui räägime Talle oma mõtteid, otse vastupidi – Ta ootab seda meilt. Kui Jumal kõike teab, siis miks Ta tahab, et end väljendame? Usun, et suhte pärast. Ta soovib kuulda meie suust seda, mida päriselt mõtleme. Oleme siirad, ausad, ehtsad – Ta teab ju niikuinii kõik.

Kui on keerulised teemad, mida ei tahaks kellelegi väljendada, siis ometi Isa ootab, et me Teda usaldaksime täielikult. See on nii ääretult äge, et meil on keegi, kellele saab kõigest rääkida, kartmata halvakspanu, viltu vaatamist, hülgamist vms.

Jeesusel ei ole kõverat, kondist näppu, mis vibutab Sinu ja minu suunas. On kohti, kus Ta meid korrigeerib, kuid see on alati armastuses ja suuna näitamisega ääristatud.

Ka meeleparanduse pakkumine on üks suuremaid armastuse väljendusi. Jumala soov on, et meie ja Tema vahel puuduks „lahutav vahesein“  – patt. Ta vihkab pattu – seda niivõrd mitte patu enda pärast, vaid justnimelt sellepärast, et see meid Temast lahutab. Jumala armastus on kirglik – Ta teeb ükskõik mida, et meie tähelepanu võita, meid hoida, meiega suhelda ja kui midagi jääb suhtele ette, siis Ta käitub otsustavalt selle kõrvaldamisel.

Selletõttu Ta kutsub meid jätkuvalt üles:

„Ma teen su targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia, ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides.” Ärge olge nagu hobused, nagu muulad ilma aruta; neid tuleb suuliste ja valjastega taltsaks teha, muidu nad ei tule su ligi. Õelal on palju valu, aga kes loodab Issanda peale, seda ümbritseb heldus. Rõõmutsege Issandas ja ilutsege, te õiged! Ja hõisake kõik, kes olete õiglased südamelt!

PS 32:8-11

Rõõmuga, Veikko

Veel

Head sõbrad, oleme uuendamas  NBK maja katust. Kogu maja uue katuse maksumus on 30 000,- eurot. Oleme siiani näinud Jumala imelist varustust (toolid, saali remont, jne)! Usun, et igaüks, kes on külvanud on ka lõiganud – toetume siingi Jumala Sõnale! Kõigil on võimalus osaleda selles ägedas projektis! Ole julge külvama!

Saaja:EEKBKL Nõmme Baptistikogudus

Arvelduskontod: EE431010052038325009 SEB; EE122200221025971197 Swedbank

Selgitus: Katus

6 juuli 2020|

Juuni 2020

Oleme saanud füüsiliselt koguneda nüüd juba mõned korrad. Möödunud aeg on toonud esile koguduse kokkusaamise olulisuse. Me oleme üks perekond. Zoom on vahva, Youtube on hea ja kõik muud kommunikatsiooni vahendid – ilma nendeta ei kujutaks elu ettegi… Aga miski ei asenda säravat silmavaadet koos sooja käepigistusega omade keskel! Aitäh sõbrad, et ole(te)me olemas! 🙂

Paljude bestsellerite autor  (üks neist „Conspiracy of Kindness”)  ja koguduse juht Ameerikas, Ohio osariigis, Steve Sjogren, ütles, et nende koguduse moto on: „Tehes väikeseid asju suure armastusega – see on, mis muudab maailma“. Ta kirjutab: „Näiteks ostes kellelegi kohvi või kirjutades ettekandjale tšeki peale: „Aitäh Teile!” Ootamatu lahkus on kõige väelisem ja kõige vähem maksev ja kõige enam alahinnatud vahend inimese muutumisel“. Nõustun täielikult. Väikesed asjad loevad.

Minu soov tulevaseks suveks meile kõigile on, et märkaksime inimest enda kõrval! Teeme midagi väikest, miks mitte ka suurt, aga teeme seda suure südame ja armastusega! Jumal hindab sellist suhtumist. Boonus kõige selle juures on, et me ise saame mõistusevastaselt suuresüleliselt õnnistatud! Olen seda kogenud mitmeid kordi!

Jeesus vastas: “Esimene on: Kuule, Iisrael, Issand, meie Jumal, on ainus Issand,
ja armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga!
Teine on see: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Mingit muud neist suuremat käsku ei ole.”

Markuse 12:28-31

Teiseks kuulame, mida Issand meile räägib. Kirjutame üles ja jagame teineteist julgustades. Jeesusel on vägevad plaanid meiega, kui me endiselt Temaga paadis oleme!

Olge väga õnnistatud sellel ilusal ja soojal suvel!

Rõõmsalt ja tänulikult,

Veikko

Lisainfot:

Head sõbrad, oleme uuendamas  NBK maja katust.

Kogu maja uue katuse maksumus on 30 000,- eurot.

Oleme siiani näinud Jumala imelist varustust

(toolid, saali remont, jne)! Usun, et igaüks, kes on külvanud on ka lõiganud – toetume siingi Jumala Sõnale!

Kõigil on võimalus osaleda selles ägedas projektis!

Ole julge külvama!

EE431010052038325009 SEB; EE122200221025971197 Swedbank, selgitusse: Katus

NBK Koguduse Perepäev

Palun registreerige end koheselt siin – https://surveer.com/s/VT2CTLXR

Registreerimine kuni 9.juuni kell 24.00

Üritus on tasuta ja eelkõige mõeldud kõigile, kelle südames on NBK kogudus, oled liige või mitte – teretulemast!

Kohapeal on annetamise võimalus!

11.00-11.15 – kogunemine

11.15-11.30 – tervitus Veikkolt + söögilaul ja palve

11.30-12.30 – sööme koos ja räägime juttu

12.00-12.30 – tegevus lastele

12.30-13.15 – kontsert – Laikrete perebänd www.laikre.ee

13.15-14.30 – erinevad võimalused lastele

13.15-14.45 – koroonaturniir soovijatele

13.30 – …        kohv ja koogid

14.00-14.45 – teistmoodi NBK-teemaline viktoriin soovijatele

14.45-15.00 – auhindade jagamine ja lõpetamine

15.00 – …        koristamine

Veel:

Auväärsete ühenduse Nõmmelill osaduspäev toimub laupäeval 27.juunil.2020 

kell 12.00

8 juuni 2020|

Mai 2020

Head sõbrad!

Kuidas kuulda Jumala häält?

See on küsimus, mis on paljudel südames. Kui on päikeselised ajad, siis saab kuidagi teisiti või ei pöörata ühendusele Jumalaga nii suurt tähelepanu. Praktiline vajadus on väiksem. Keerulistel aegadel on Jumala juhtimine asendamatu. Kui kõik kukub kokku, kui enam ei tea, mis ja kuidas edasi, siis võimendub suhte vajalikkus Jeesusega meeletu kiirusega.

Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.

Mt 24:35

Kuidas siis ikkagi kuulda Jumala häält?

Esiteks saame me paluda, et Jumal räägiks meile nii, et mõistaksime, et Tema meiega räägib. Räägiks “keeles”, millest aru saame, mida mõistame Teiseks, palume, et meie süda oleks avatud, meie vaimukõrvad oleksid lahti ning teravad kuulma, vaimusilmad avatud ja selged nägema. Kui see palve on peetud, oleme teinud seda siiras selges usus, siis võime olla kindlad, et Ta vastab meile. Ta teeb meid võimeliseks kuulma.

Jak 1:5; Mt 7:7-10

Kuidas Jumal räägib?

Mitmel viisil. Kõige levinum on Tema enda Sõna ehk piibli kaudu. On inimesi, kes ütlevad siikohal: „Ma loen piiblit, kuid see on justkui “liiva söömine”!” Sellisel juhul on lahenduseks jällegi palve: “Jeesus, ma palun, et Püha Vaim teeks mulle Sõna lahti!” Teiseks on kõnetused inimese vaimu, Sa korraga tead midagi, mida Sa varem ei teadnud. Vahel on see peaaegu kõrvaga kuuldav – enamasti teadmine, mida varem pole olnud. Kolmandaks mainin ära prohvetliku kõnetuse (prohvetlik kõne, kui keegi palvetab Sinu eest ja saab kas mõne pildi, sõnumi, vms.). Siinkohal on oluline teada, et tavapäraselt on Jumal varem juba inimesele rääkinud teema kohta, mille kohta nüüd prohvetlik kõne on kinnituseks. Neljandaks Jumal räägib oma loodu kaudu, vahel mõne inimese kaudu, looduse kaudu, kunsti, muusika, töö (vms kaudu.

Viiendaks räägib Jumal sageli ülistuse keskel, aga ka koguduse kaudu, sõnumite läbi Alandlik meel ja õppija/otsija süda on siinkohal meeletult oluline. Taaveti kombel

Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust tuleb mulle abi? Psalm 121:1

Neid viise, kuidas Jumal räägib, on veel mitmeid. Kõige selle juures on oluline mõista, et Jumal ei lähe mitte kunagi vastuollu oma Sõnaga. Kui piiblile vastukäivaid kõnetusi kohtad, siis on tark olla väga ettevaatlik.

Inimesed küsivad: “Miks ma ei kuule Jumala häält?”

Siin võib olla mitmeid põhjuseid. Ükski neist ei ole välja toodud süüdistuseks, vaid juhtlõngaks. Üsna sage on meis peituv teadlik andeksandmatus. Tagarääkimine, halva soovimised, sõnad. Takistus võib olla vahel ka mõni väär vaimne praktika. Valed, omaksvõetud suhtumised, näiteks abikaasa suhtes. Piibel ütleb, et selleks, et meie palved ei oleks tõhutud, on meil vaja kogu südamest armastada ja õnnistada? Sedagi saab Jumal anda. Vahel on nii, et taevas on juskui rauast, siis  hüüame, et Jumal avaks Taeva. Sest veelkord  – Ta ei anna meile kivi, kui palume leiba.

Jak 1:2-26

Rõõmsalt ja tänulikult,

Veikko

3 mai 2020|

Aprill 2020

NB! Seoses kehtestatud eriolukorraga on võimalik teenistusel osaleda vaid videoülekande vahendusel! Ülekannet saad vaadata siit

Head sõbrad!

Suur Reede ja Ülestõusmispühad on ukselävel. Olgu surma, hävingu ja patu võitja Jeesuse ligiolu ja kindlus meie igapäevane osa. Jumal maksis oma Poja läbi metsiku hinna – Ta armastab meid! Ta soovib meie tähelepanu ja on otsustanud selle saada, mistahes hinnaga.

Kevad on tegemas oma jõulist invasiooni. Usun, et valdavale enamusele meeldib päike, soojem tuul ja iga päevaga valgem aeg.

Enneolematu olukord on tabanud tervet maailma ja on mõjutamas nii riike, perekondi kui iga üksikut inimest.
Armsad sõbrad – kutsun meid kõiki üles küsima, mida käesolev aeg räägib? Mis on selle sõnum? Kirjutage mulle lühidalt, mis südamesse tuleb, mida tajute, et Jumal räägib!

veikkonbk@nss.ee

Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all  
aeg sündida ja aeg surra, aeg istutada ja aeg istutatut kitkuda aeg tappa ja aeg terveks teha, aeg maha kiskuda ja aeg üles ehitada
aeg nutta ja aeg naerda, aeg leinata ja aeg tantsida
aeg kive pilduda ja aeg kive koguda, aeg kaelustada ja aeg kaelustamisest hoiduda
aeg otsida ja aeg kaotada, aeg hoida ja aeg ära visata
aeg rebida ja aeg õmmelda, aeg vaikida ja aeg rääkida
aeg armastada ja aeg vihata, aeg sõjal ja aeg rahul.

Kg 3:1-8

Psühholoogiliselt on vaieldamatult üks keerulisemaid aegu, kus lihtne õlale patsutus ei aita, küll aga palve, mis on juhitud Püha Vaimu poolt. Elu andvad sõnad, mis lihtsalt ei too hingekosutust, vaid loovad võimatu olukorra võimalikuks. Vahel on vaja läbi minna surmavarju orust – ka siis oleme kindlad, et Jeesus ei ole puhkusel ega karantiinis. Ta on endiselt Kuningate Kuningas ja troonil. Ta armastab meid rohkem, kui me ette suudame kujutada. Ta tunneb meid paremini, kui me ise ennast tunneme. Ta on andnud meile oma Sõna ja selle elavaks teinud Püha Vaimu läbi.

Olgu meil usku Jumalasse ja kui on vähevõitu, siis palume Teda, kes annab lahkelt ega tee etteheiteid.

Ja Jeesus vastas neile: „Olgu teil usku Jumalasse! Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: „Kerki ja kukuta end merre!” ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle! Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute – uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile! Ja kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie Isa taevas annaks teile andeks teie eksimused.

Mat 11:22-25

Head sõbrad – paneme tähele oma sugulasi, sõpru ja lähedasi. Peame hoolt, et keegi ei jääks üksinda oma vajaduste ja/või muredega.

Endiselt rõõmsalt ja tänulikult,

Veikko

4 aprill 2020|

Märts 2020

NB! Seoses kehtestatud eriolukorraga on võimalik teenistusel osaleda vaid videoülekande vahendusel!
Ülekannet saad vaadata siit


Head sõbrad!

Oleme märkamatult liikumas kevadele vastu. Olen tänulik iga inimese eest, kellega olen kohtunud koguduses või väljaspool seda. Igaüks kannab Jumala poolt antud ainulaadsust ja see on vapustav.

Jumala kõnetus mulle on olnud viimasel ajal patu ja meeleparanduse teemal. Me oleme kuulnud ja teame seda Sõna alusel, et Jumal armastab meid, aga vihkab pattu. Jumal vihkab pattu mitte vihkamise pärast, vaid selletõttu, et see lahutab meid Temast. Tema soojast, lähedasest ligiolust. Ta armastab meid meeletult, see on põhjus, miks Ta on patu osas nii kompromissitu. Patt hägustab meie pilti Jumala suunas. Me näeme justkui läbi jääklaasi, kuid Jumala soov on, et klaas oleks selgelt läbinähtav. Ta tahab oma maailma meile avada.

Vaenlane ei tule „suure keeva veepotiga“ – sümboliseerides pattu – meile  juua pakkuma Ta tuleb väikese maitsva joogiga peale väsitavat trenni ja ütleb, et joo siit, see kosutab sind. Ta ei ütle, et selles väikeses joogis on lisand. Kui lisandi kohta ta käest küsid, et mis see siin on, siis ta vastab, et ahh ei midagi, ära pane tähele…. Vaenlase taktika on tulla otsekui Valguse ingel.Asja üdi on selles, et Jumal tahab avada meile oma imelist, usaldust ja rahuldatust täis maailma, kuid Ta on ühtlasi ka Püha Jumal ja selletõttu Ta ei lepi patuga kunagi kokku. Jumal armastab meid kui isa. Mul on kodus kaheaastane väike tibu. Ta kannab veel mähkmeid, vahel õnnestub meil „potile pihta saada“, kuid enamasti täitub mähe, nii nagu väikestel lastel ikka. Ma armastan oma väikest tegelast rohkem kui oma elu. Aga seda, mis seal mähkmes on, ma kaua ei talu. Seega ma pesen ta puhtaks ja me toimetame koos rõõmsalt ja armsasti edasi. Nii teeb Jumal ka meiega. Suuremaks kasvades õpime mähkmevabalt elama ja see on normaalne.

Ja see on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile: Jumal on valgus, ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme: „Meil on osadus temaga”, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust. Kui me ütleme: „Meil ei ole pattu”, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Kui me ütleme: „Meie ei ole patustanud”, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige, ning tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. Ja sellest me tunneme ära, et oleme teda mõistnud, kui me peame tema käske. Kes ütleb: „Mina tunnen teda”, aga ei pea tema käske, see on valetaja ja temas ei ole tõde. Kuid kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks. Sellest me tunneme ära, et oleme temas.Kes ütleb enese püsivat temas, see on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu tema on käinud.

1Joh 1:5-2:6 

Rõõmsalt ja tänulikult, Veikko

NBK täiskogukoosolek toimub 15.03 peale Jumalateenistust. Kõik koguduse liikmed – see on meie koht ja aeg – tulge kindlasti! Kavas ülevaated, valimised, visiooni jagamine.

Auväärsete ühenduse Nõmmelill osaduspäev toimub laupäeval 21. märtsil 2020  kell 12.00

5 märts 2020|