Kuukava2019-12-06T22:32:36+02:00

Kuukavad

Detsember 2019

Jõulud on vägev aeg! Oleme ootuseajas, mida terve Kristlik maailm tähistab. Vana, tuttav ja turvaline – samas igakordselt uus, vaikne, rõõmsalt soe ootusärevus. See kordub nii oma salapärasel moel aastast aastasse. Ajalooline fakt on, et Jeesus on tulnud ja võitnud. Meile igaühele tuleb Ta jälle ja jälle läbi Püha Vaimu täitumise ja ligiolu kogemuse – kui me Temasse usume ja Teda palume.

Jõulude aeg kõneleb igal aastal Jumala suurest päästeplaanist, mis avaldus üle kahe tuhande aasta tagasi. Jumal sai inimeseks, et meie inimestena saaksime Jumala sarnasteks. Armastus, mis on absoluutselt ebamõistlik, vallutab kurjuse, häbi, lüüasaamise, katkise oleku, pettumuse, haiget saamise, viha, vihkamise ja mittemõistmise.

Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.
Joh 1:14

On tähelepanuväärne, et Looja tuleb oma loodu keskele, kuid juba prohvetid ütlevad, et suur osa inimestest ei võta Teda vastu.

Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast.
Joh 1:10-13

Need aga, kes Tema vastu võtavad, saavad tulevase maailma kodanikeks, kes ei ole sellest, vaid tulevasest – igavesest maailmast. Ta ei sunni kedagi, ei pressi vägisi peale, otse vastupidi – Ta pakub, kutsub, julgustab valima Teda, kes ON Armastus. On neid kes ütlevad Talle „jah” ja on teisi, kes keelduvad. Tõelises armastuses on alati vaba tahe. Igale inimesele on see antud – me oleme vabad otsustama. Julgustan meid kõiki valima Teda ja uskuma Temasse nii, kuidas Kiri ütleb.

Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: „Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.”
Joh 7:37-38

Armastus võidab – meie koos Temaga! Halleluuja!

Rõõmsalt ja tänulikult
Veikko

6 detsember 2019|
Kuupäev Kokkusaamine Muusika
P 8.12 k.11.00
2. Advent
Vaido Palmik
Juhatab
Karmen Käärmees ja VHK
P 15.12 k.11.00
3. Advent
Kaur Paldre
Juhatab Marius Kuller
Ülistus
P 22.12 k.11.00
4. Advent
Noorteteenistus Ülistus
Kadi-Kristel
T 24.12 k.16.00
Jõululaupäev
Erki Tamm
Juhatab Veikko Võsu
Jõululaulud Koor
Anneli juhatamisel
K 25.12 k.12.00
I Jõulupüha
Kontsertjumalateenistus (ETV otseülekanne)
Veikko Võsu
Juhatab
Vaido Palmik
Jõululaulud
Helen Lokuta, Matis Metsala ja Co
P 29.12 k.11.00 Koguduse Jõulupuu Jõululaulud
P 5.1 k.11.00
Osaduselaud
Veikko Võsu
Juhatab Vaido Palmik
Ülistus
Hanna Hark

November 2019

1.novembri hommikul kogunesid, peale 25 aastat, erinevate Evangeelsete konfessioonide juhid oma meeskondadega konverentsile Eesti Läkitus 2019, selleks et koos üksteise eest palvetada; õppida koguduse rajamise kohta; planeerida konkreetseid samme. Oli siiras, südant liigutav ja selgelt kogetav armastuse reaalsuse ôhkkond.

Meeste Hommikul (Naiste Hommiku ja Auväärsete Hommiku kohta ei oska kirjutada, kuid olen enam kui kindel, et sarnasus on olemas 🙂 ) on mehed kogemas midagi, mida võiks iseloomustada sônadega “Jumala enda kohalolu tajumine, ehtne elude jagamine, reaalsetele väljakutsetele otsavaatamine, palves teineteise eest seismine, palvevastuste kogemine, elude muutumine”. Meeste Hommikul käib mehi kuuest/seitsmest erinevast konfessioonist.

Ühtsus Jumala rahva keskel on Eestis kasvamas. Ma ei räägi viisakuste vahetamisest, vaid südamete jagamisest. Seda kõike näha ja kogeda on lihtsalt eriline privileeg,

Meie saali remont on täies hoos. Olen tänulik igaühele kes on panustanud! Samas julgustan seda jätkuvalt tegema, sest meie soov on kaasajastada helitehnika, samuti soetada lisaks teine videokaamera ja pult, et saaksime kvaliteetsemalt ülekandeid edastada. Veel vajame vähemalt ühte valgusprojektorit ja mitmeid vidinaid. Aitäh igale annetajale! Jumala Sõna meile on, …Proovige mind ometi… ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni  Mal 3:10. Olen ise proovinud ja veendunud –  külv ja lõikus töötab :).

Värskendus/uuendus loob keskkonna, mis on kvaliteetne, soe ja meeldiv nii meile endale, kui uutele inimestele, keda tuleb rohkearvuliselt.

Käimas on Alfa ja Juhtide Kool, taasalustanud on Healing Rooms. See mida Jumal NBKs teeb on vapustavalt äge. Head sõbrad – oleme alles alguses. Tema plaanid on kordades suuremad, vägevamad.
Jumala soov on, et meie kogudus oleks kui Emalaev, kust stardivad paljud uued algatused, uued kogudused, ühiskonda mõjutavad liikumised ja kõige peamiselt muudetud elud. K-13 Kristlik kogukond Ülemistel on heaks näiteks.

Julgustagu Hesekiel (47:3-12) Eluvee allikasse enam ja enam sisse astuma. Teisisõnu, laseme Jumalal oma elu kujundada, anname Temale täie õiguse/volituse meid viia pahkluuni vee sügavusest, põlvedeni, sealt edasi niueteni ja lõpuks ujuma Tema Eluvee jões. Seal on kõik võimalik, üleloomulik elu on loomulik. Lisaks oleme täitmas oma saatust. Oi – see on põnev. Olgem julged!

Rõõmsalt ja tänulikult, Veikko

2 november 2019|

Oktoober 2019

Sel korral on kuukava tavapärasest erinev. Siin on tekst, mille Mari lühikokkuvõttena koostas, sellest, mida Peter Nordberg NBK Suvepäevadel õpetas. See on niivõrd oluline, et otsustasime konsentraadi ära tuua. Tekst võib olla pisut hüplik, kuid annab ülevaate tähtsaimast. Iga päeva õpetuse video on kättesaadav meie kodulehel. www.nbk.ee 29.08 – 01.09 salvestuste arhiivis.

(veel …)
6 oktoober 2019|

September 2019

“Oi, kui kahju, et ei saanud kõigist Suvepäevade päevadest osa võtta, järgmine aasta kindlasti panen omale prioriteediks!” Selliselt väljendusid nii mõnedki, kes selle aasta NBK Suvepäevadel said osaleda ainult ühe või pool päeva või ka paar päeva. Mis oli meie Suvepäevadel nii erilist?

Ma usun, et Jumala ligiolu kogemine neljapäevaõhtust alates on see, mis puudutab, muudab, toob rõõmu ja sügavat, mõistusele hoomamatut rahu.
Esimese õhtu kogunemine, kus toimub gruppides Jumalalt keskel istuvale sõbrale pildi küsimine ja saamine, kus kõik saavad praktiseerida prohvetlust, on Suvepäevade algkõrghetk. Meie ise oleme kõik kasutatavad Jumala hääle esiletulekuks ja see on võimas kogemus.

Reede hommikul tuletas koguduse juhatus meelde, mis oli sõnum, mille Peter Nordberg sai eelmisel aastal meie koguduse jaoks ja kuidas oli meie endi kogemus nii isiklikul kui ka koguduslikul tasandil. Peter Nordbergile on Jumal andnud anni, mis on alandliku venna kaudu nüüd teist aastat avaldunud. Kõik sõnumid, mida Peter alates reede õhtust edastas, olid rajatud eelnevale. Sellest tulenevalt on hea olla järgmisel aastal algusest peale Suvepäevadel kohal, kui vähegi on võimalik – niimooodi joonistub tervikpilt. Lisaks muidugi see vastupandamatu osaduse kogemine – vägev!

Ma tean, et vaenlane sosistab enne Suvepäevi igaühele midagi. Midagi, mis on meid kõnetamas negatiivsel viisil. Ükskõik mis see on – sa pole piisavalt oluline, või mis seal ikka nii erilist on, või ahh, tegelikult oled ju väsinud ja parem ole omaette, või mis iganes veel, mis tundub mõistusele täiesti arukas argument, ent tegelikult on need lihtsalt vabandused, mida ta meile ette söödab, et meid eemal hoida osadusest, mis on sõnades kirjeldamatu. Siinkohal ma ei ütle, et kohustused, mis meil on, on väheolulised, eriti, mis puudutavad laste koolide algust, vms. (tänu Jumalale, järgmisel aastal on see takistus maas). Aga Suvepäevade osadus on nii eriline/oluline, et kutsun üles, leiame selle jaoks aega!

Head sõbrad – tahan meid kõiki julgustada. Jumal on otsustanud teha meie
koguduse igas liikmes midagi uut ja selle läbi meie kaudu midagi, mis on kasuks Tema ihule ja meile kõigile õnnistuseks. Täna Ta küsib: ”Kas tahad kaasa tulla paati, mis juba liigub?” Mina tahan! Ma usun, et absoluutne enamus tahab. Igaüks on kutsutud, oodatud, kaasa palutud/arvatud.

Mari teeb Suvepäevade sõnumitest kokkuvõtte, mis tuleb eriväljaandena
igaühele e-mailile või trükituna koguduse infolauale. Seda järgmiseks
pühapäevaks.


Loeme Jesaja 43 peatükki


Rõõmsalt, Veikko

5 september 2019|

August 2019

Head sõbrad, kui Jumal meid läbi Peter Nordbergi eelmise aasta Suvepäevadel kõnetas, küsides, kas me oleme valmis astuma uuele tasandile, liikuma Jumala Vaimu juhtimisel, siis vastasime kogudusena JAH!
Viimasel pühapäeval kõnetas meid Jumal läbi Cheljabinski pastori abikaasa Karina öeldes, et uued uksed ja meelevald on see, kuhu Ta meid kutsub nii isikuliselt igaühte kui ka kollektiivselt kogudusena. See on julgus astuda sisse ja mitte tagasi vaadata. Me deklareerisime kogudusena

 • nõnda sündigu! Ma usun, et Jumal ootab meie igaühe otsust – ma tahan seda, mis Sinul on minu ja meie kõigi jaoks. Ma olen valmis, Jumal, Sinuga edasi minema palju enam Sinust juhituna, Sinust sõltuvana. Midagi väga head, mida me täna veel ei näe, on ootamas. Väga julgustan palves ütlema: “MA TAHAN!” Mõned mõtted, kallid sõbrad, mida Jumal on andnud:
 • Su kutsumisest ei tohi iial saada töö – eriti mitte selline töö, kus “käid tööl” ja “teed asja ära”. See on alandav Tema suhtes, kes Sind kutsus ja Sinu poolt on see tegelikult keeldumine lähedasest osadusest Temaga. Kui leiad endas neid märke, muuda oma suhtumist silmapilkselt! Töö lähtub alati osadusest, mitte vastupidi.
 • Tema kutsumine ja ülesanded on eriline eesõigus, kutse lähedusele ja üleloomulikule sügavale osadusele – Hüüa mind, ja ma näitan/räägin Sulle suuri ja võimsaid/salajasi asju, mida sa ei tea.
 • Jeremia 33:3
 • Sina ja igaüks vajab lähedase osaduse aegu Tema Vaimuga igal päeval – ikka ja jälle. Pea meeles: “Palvetage lakkamata!” Ole nendele vaiksetele ülesõhutustele tundlik. See pole tingimata sõnaline palve, isegi mitte palve keeltes, vaid nagu lakkamatu skanneerimine, tajumine, avali olemine Vaimus – mida Ta tahab Sulle öelda? Mida Ta
  tahaks, et Sa teeksid, ütleksid, kuhu läheksid, kellega kohtuksid, vms.
  • Ainult sellistel läheduse hetkedel Vaimuga kingitakse Sulle need asendamatud ja hindamatud personaalsed ilmutuslikud teadmised ja jumaliku juhtimise juhised. Seal saad teada tegeliku reaalsuse “miks”, “kuidas” ja “millal” – ja see on inimeste asjaajamisest mitu sammu ees.
 • Taevas peab Sind puudutama, sellele pole mingeid alternatiive. Sa ei mõtle seda iial ise välja, seda üritadagi tähendaks olla petetud ja rumal. Ära usalda mineviku kogemusi, vaid panusta Vaimu osadusele!
 • Ära iial hülga lähedast osaduse kutset, sest Sul on “töö mis tuleb ära teha”! Ja ära iialgi oleta et Sa tead, mida ja kuidas tuleb teha, ja kuidas, sest see on ju Sinu töö või Sa oled seda aastaid, võibolla aastakümneid teinud. Pole mingit tööd, mida on vaja teha, vaid on hoopis osadus, milles oled kutsutud käima! Vaimust juhitud tegevus toob esile Jumala väe ja transformeeritud elud! See annab
  inimestele väe Jeesust järgida ning motivatsiooni seda teha. Rõõmu ja rahu, mis on valitsemas ka kõige keerulisemates olukordades.
  Sest Jumala riik ei ole ju sõnades, vaid väes. 1Kor 4:20
  Põnevusega,
  Veikko
5 august 2019|