Kuukava2020-05-22T13:46:19+03:00

Kuukavad

Mai 2020

Head sõbrad!

Kuidas kuulda Jumala häält?

See on küsimus, mis on paljudel südames. Kui on päikeselised ajad, siis saab kuidagi teisiti või ei pöörata ühendusele Jumalaga nii suurt tähelepanu. Praktiline vajadus on väiksem. Keerulistel aegadel on Jumala juhtimine asendamatu. Kui kõik kukub kokku, kui enam ei tea, mis ja kuidas edasi, siis võimendub suhte vajalikkus Jeesusega meeletu kiirusega.

Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.

Mt 24:35

Kuidas siis ikkagi kuulda Jumala häält?

Esiteks saame me paluda, et Jumal räägiks meile nii, et mõistaksime, et Tema meiega räägib. Räägiks “keeles”, millest aru saame, mida mõistame Teiseks, palume, et meie süda oleks avatud, meie vaimukõrvad oleksid lahti ning teravad kuulma, vaimusilmad avatud ja selged nägema. Kui see palve on peetud, oleme teinud seda siiras selges usus, siis võime olla kindlad, et Ta vastab meile. Ta teeb meid võimeliseks kuulma.

Jak 1:5; Mt 7:7-10

Kuidas Jumal räägib?

Mitmel viisil. Kõige levinum on Tema enda Sõna ehk piibli kaudu. On inimesi, kes ütlevad siikohal: „Ma loen piiblit, kuid see on justkui “liiva söömine”!” Sellisel juhul on lahenduseks jällegi palve: “Jeesus, ma palun, et Püha Vaim teeks mulle Sõna lahti!” Teiseks on kõnetused inimese vaimu, Sa korraga tead midagi, mida Sa varem ei teadnud. Vahel on see peaaegu kõrvaga kuuldav – enamasti teadmine, mida varem pole olnud. Kolmandaks mainin ära prohvetliku kõnetuse (prohvetlik kõne, kui keegi palvetab Sinu eest ja saab kas mõne pildi, sõnumi, vms.). Siinkohal on oluline teada, et tavapäraselt on Jumal varem juba inimesele rääkinud teema kohta, mille kohta nüüd prohvetlik kõne on kinnituseks. Neljandaks Jumal räägib oma loodu kaudu, vahel mõne inimese kaudu, looduse kaudu, kunsti, muusika, töö (vms kaudu.

Viiendaks räägib Jumal sageli ülistuse keskel, aga ka koguduse kaudu, sõnumite läbi Alandlik meel ja õppija/otsija süda on siinkohal meeletult oluline. Taaveti kombel

Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust tuleb mulle abi? Psalm 121:1

Neid viise, kuidas Jumal räägib, on veel mitmeid. Kõige selle juures on oluline mõista, et Jumal ei lähe mitte kunagi vastuollu oma Sõnaga. Kui piiblile vastukäivaid kõnetusi kohtad, siis on tark olla väga ettevaatlik.

Inimesed küsivad: “Miks ma ei kuule Jumala häält?”

Siin võib olla mitmeid põhjuseid. Ükski neist ei ole välja toodud süüdistuseks, vaid juhtlõngaks. Üsna sage on meis peituv teadlik andeksandmatus. Tagarääkimine, halva soovimised, sõnad. Takistus võib olla vahel ka mõni väär vaimne praktika. Valed, omaksvõetud suhtumised, näiteks abikaasa suhtes. Piibel ütleb, et selleks, et meie palved ei oleks tõhutud, on meil vaja kogu südamest armastada ja õnnistada? Sedagi saab Jumal anda. Vahel on nii, et taevas on juskui rauast, siis  hüüame, et Jumal avaks Taeva. Sest veelkord  – Ta ei anna meile kivi, kui palume leiba.

Jak 1:2-26

Rõõmsalt ja tänulikult,

Veikko

3 mai 2020|
Kuupäev Kokkusaamine Ülistus
P 10.05 k.11.00 Emadepäev Mari Vahermägi
Juhatab Kaur Paldre
Johanna Vahermägi
P 17.05 k.11.00 Joel Reinaru
Juhatab Veikko Võsu
Ülistus Ardo
P 24.05 k.11.00 Kaarel Väljamäe
Juhatab Marius Kuller
Ester
P 31.05 k.11.00 1. Nelipüha Allar Känd
Juhatab Veikko Võsu
Raimondo ja Tõnu
P 07.06 k.11.00 Veikko Võsu
Juhatab Vaido Palmik
Hans-Kristen ja Pille

Aprill 2020

NB! Seoses kehtestatud eriolukorraga on võimalik teenistusel osaleda vaid videoülekande vahendusel! Ülekannet saad vaadata siit

Head sõbrad!

Suur Reede ja Ülestõusmispühad on ukselävel. Olgu surma, hävingu ja patu võitja Jeesuse ligiolu ja kindlus meie igapäevane osa. Jumal maksis oma Poja läbi metsiku hinna – Ta armastab meid! Ta soovib meie tähelepanu ja on otsustanud selle saada, mistahes hinnaga.

Kevad on tegemas oma jõulist invasiooni. Usun, et valdavale enamusele meeldib päike, soojem tuul ja iga päevaga valgem aeg.

Enneolematu olukord on tabanud tervet maailma ja on mõjutamas nii riike, perekondi kui iga üksikut inimest.
Armsad sõbrad – kutsun meid kõiki üles küsima, mida käesolev aeg räägib? Mis on selle sõnum? Kirjutage mulle lühidalt, mis südamesse tuleb, mida tajute, et Jumal räägib!

veikkonbk@nss.ee

Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all  
aeg sündida ja aeg surra, aeg istutada ja aeg istutatut kitkuda aeg tappa ja aeg terveks teha, aeg maha kiskuda ja aeg üles ehitada
aeg nutta ja aeg naerda, aeg leinata ja aeg tantsida
aeg kive pilduda ja aeg kive koguda, aeg kaelustada ja aeg kaelustamisest hoiduda
aeg otsida ja aeg kaotada, aeg hoida ja aeg ära visata
aeg rebida ja aeg õmmelda, aeg vaikida ja aeg rääkida
aeg armastada ja aeg vihata, aeg sõjal ja aeg rahul.

Kg 3:1-8

Psühholoogiliselt on vaieldamatult üks keerulisemaid aegu, kus lihtne õlale patsutus ei aita, küll aga palve, mis on juhitud Püha Vaimu poolt. Elu andvad sõnad, mis lihtsalt ei too hingekosutust, vaid loovad võimatu olukorra võimalikuks. Vahel on vaja läbi minna surmavarju orust – ka siis oleme kindlad, et Jeesus ei ole puhkusel ega karantiinis. Ta on endiselt Kuningate Kuningas ja troonil. Ta armastab meid rohkem, kui me ette suudame kujutada. Ta tunneb meid paremini, kui me ise ennast tunneme. Ta on andnud meile oma Sõna ja selle elavaks teinud Püha Vaimu läbi.

Olgu meil usku Jumalasse ja kui on vähevõitu, siis palume Teda, kes annab lahkelt ega tee etteheiteid.

Ja Jeesus vastas neile: „Olgu teil usku Jumalasse! Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele: „Kerki ja kukuta end merre!” ega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle! Seepärast ma ütlen teile: Kõike, mida te iganes palves endale palute – uskuge, et te olete saanud, ja see saabki teile! Ja kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie Isa taevas annaks teile andeks teie eksimused.

Mat 11:22-25

Head sõbrad – paneme tähele oma sugulasi, sõpru ja lähedasi. Peame hoolt, et keegi ei jääks üksinda oma vajaduste ja/või muredega.

Endiselt rõõmsalt ja tänulikult,

Veikko

4 aprill 2020|

Märts 2020

NB! Seoses kehtestatud eriolukorraga on võimalik teenistusel osaleda vaid videoülekande vahendusel!
Ülekannet saad vaadata siit


Head sõbrad!

Oleme märkamatult liikumas kevadele vastu. Olen tänulik iga inimese eest, kellega olen kohtunud koguduses või väljaspool seda. Igaüks kannab Jumala poolt antud ainulaadsust ja see on vapustav.

Jumala kõnetus mulle on olnud viimasel ajal patu ja meeleparanduse teemal. Me oleme kuulnud ja teame seda Sõna alusel, et Jumal armastab meid, aga vihkab pattu. Jumal vihkab pattu mitte vihkamise pärast, vaid selletõttu, et see lahutab meid Temast. Tema soojast, lähedasest ligiolust. Ta armastab meid meeletult, see on põhjus, miks Ta on patu osas nii kompromissitu. Patt hägustab meie pilti Jumala suunas. Me näeme justkui läbi jääklaasi, kuid Jumala soov on, et klaas oleks selgelt läbinähtav. Ta tahab oma maailma meile avada.

Vaenlane ei tule „suure keeva veepotiga“ – sümboliseerides pattu – meile  juua pakkuma Ta tuleb väikese maitsva joogiga peale väsitavat trenni ja ütleb, et joo siit, see kosutab sind. Ta ei ütle, et selles väikeses joogis on lisand. Kui lisandi kohta ta käest küsid, et mis see siin on, siis ta vastab, et ahh ei midagi, ära pane tähele…. Vaenlase taktika on tulla otsekui Valguse ingel.Asja üdi on selles, et Jumal tahab avada meile oma imelist, usaldust ja rahuldatust täis maailma, kuid Ta on ühtlasi ka Püha Jumal ja selletõttu Ta ei lepi patuga kunagi kokku. Jumal armastab meid kui isa. Mul on kodus kaheaastane väike tibu. Ta kannab veel mähkmeid, vahel õnnestub meil „potile pihta saada“, kuid enamasti täitub mähe, nii nagu väikestel lastel ikka. Ma armastan oma väikest tegelast rohkem kui oma elu. Aga seda, mis seal mähkmes on, ma kaua ei talu. Seega ma pesen ta puhtaks ja me toimetame koos rõõmsalt ja armsasti edasi. Nii teeb Jumal ka meiega. Suuremaks kasvades õpime mähkmevabalt elama ja see on normaalne.

Ja see on sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile: Jumal on valgus, ja temas ei ole mingit pimedust. Kui me ütleme: „Meil on osadus temaga”, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust. Kui me ütleme: „Meil ei ole pattu”, siis me petame iseendid ja tõde ei ole meis. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Kui me ütleme: „Meie ei ole patustanud”, siis me teeme tema valetajaks ja tema sõna ei ole meis. Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige, ning tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. Ja sellest me tunneme ära, et oleme teda mõistnud, kui me peame tema käske. Kes ütleb: „Mina tunnen teda”, aga ei pea tema käske, see on valetaja ja temas ei ole tõde. Kuid kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks. Sellest me tunneme ära, et oleme temas.Kes ütleb enese püsivat temas, see on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu tema on käinud.

1Joh 1:5-2:6 

Rõõmsalt ja tänulikult, Veikko

NBK täiskogukoosolek toimub 15.03 peale Jumalateenistust. Kõik koguduse liikmed – see on meie koht ja aeg – tulge kindlasti! Kavas ülevaated, valimised, visiooni jagamine.

Auväärsete ühenduse Nõmmelill osaduspäev toimub laupäeval 21. märtsil 2020  kell 12.00

5 märts 2020|

Veebruar 2020

Kes me oleme? Selle küsimuse vastusest sõltub üllatavalt palju. Seekord ma ei soovi palju lisada. Palume, et antud kirjakoht saaks elavaks, et me muutume selleks, kellena Jumal meid näeb!

Pauluse kiri Roomlastele 8:1-17

Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses.
Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest.
Sest seda, milleks Seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma Poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast, et Seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid Vaimu järgi.
Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid, kes aga Vaimu järgi, need Vaimu mõtteid.
Sest lihalik mõtteviis on surm, Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu; seepärast et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala Seadusele ega suudagi seda.
Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale.
Aga teie ei ela oma loomuses, vaid Vaimus, kui Jumala Vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse Vaimu, see ei ole tema oma.
Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga Vaim on õiguse tõttu elu.
Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.
Niisiis, vennad, et me oleme küll võlglased, kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama.
Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete; kui te aga Vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate.
Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.
Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba+ ! Isa!”
Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.
Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse.

Rõõmsalt ja tänulikult, Veikko

ALFA NBKs

Kohtume 27.veebr – 14.mai neljapäeviti 18.30 – 20.30 Puuvilja 4 majas, et tutvuda kristluse põhitõdedega. Tutvume snäkilaua kõrval, kuulame huvitavaid loenguid erinevatel teemadel ning arutleme tekkinud küsimuste üle vabas vormis väikegruppides.
Oodatud on kõik – skeptikud, elus otsingutel olijad, kristlased, mõne muu usundi esindajad, abivajajad, elus järje peal olijad, jne.
Alfa ei kohusta sind millekski. Küll aga võib see Sulle palju anda!
Kursus on tasuta.
Registreeri end kursusele ja küsi lisa: nbkalfakursus@gmail.com
http://nbk.ee/sundmus/alfa-kursus/

Haarake sõbrad kaasa! Teretulemast!

3 veebruar 2020|

Jaanuar 2020

Loeme Johannese 15 ptk

Head sõbrad! Uus aasta on alanud! Soovin meile kõigile südamest rahu, vägevaid kordaminekuid, tervist, Jumala mitmesuguseid õnnistusi, Püha Vaimu kogetava ligioluga täitumist ja meeletus koguses rõõmu!

Ma usun, et tänu möödunud aasta eest on meis kõigis veel leegitsemas. Tänu, et oleme saanud olla Jeesusega paadis. Mõtlesin just hiljuti, et ma ei taha teistmoodi. Märksõnadeks alanud aastal on kuulata ja kuuletuda!

Oleme möödunud aasta jooksul kogenud – nii isiklikes eludes kui ka Meeste-, Naiste-, Auväärsete Hommikutel, Alfal, koolitustel, Nõmmelille osaduses, kodugruppides, Jõuluteenistustel, jne, jne – Püha Vaimu juhtimist, hoidmist ja kohalolu. Seda on võimatu ülehinnata.

Jeesus armastab meid ning Ta kutsub meid olema kui oksad enese küljes, sest Tema teab, väljaspool Teda on häving, kuid Temaga koos on kõik võimalik.

Kuidas „küljes olemine“ praktikas välja näeb?

Tegelikult on see lihtne – igapäevane väike palve: „Jeesus juhi palun Sina seda päeva, kujunda Sina mind enda sarnaseks, mina tahan Sinuga koostööd teha, meelt parandada, olla kuuldel ja kuulekas. Ma otsustan alistuda Sinule kõiges!“ Teiseks – loeme Tema Sõna, see on meie igapäevane leib.

Jumala soov on kasutada meid niipalju, kui me ennast Talle kättesaadavaks teeme. See ei ole kasutamine ja ära viskamine, vaid Tema plaanides liikudes saame me osa Tema olemusest, me muutume enam Tema sarnaseks. Teiseks –  kõige selle sees leiavad lahenduse meie väljakutsed Jumalikul viisil, see tähendab moel, mida me ise ei oska ette kujutada või soovida.

Ma olen otsustanud uskuda Jumala parimat igasse päeva. See ei tähenda alati seda parimat, mida ma enda silmis parimaks pean, vaid Tema parimat. See omakorda eeldab usaldust. Olen näinud, et kõikväelist Jumalat tasub usaldada, Tema tunneb mind paremini kui ma ise.

Hea sõber, kutsun Sind üles tegema käesoleval aastal just seda – usaldama, uskuma, kuulama ja kuuletuma – see saab olema põnev ja võidukas aasta!

Rõõmsalt ja tänulikult,

Veikko

LISAKS: 12.-19.01.2020

Euroopa ja Eesti Evangeelne Allianss kutsub kõiki kogudusi ühinema palveks allianssnädalal üldpealkirjaga Teel Koju

12.01 kell 17:00 Nõmme Baptistikoguduses Puuvilja 4 – jutlus Mart Metsala
13.01 kell 18:30 Allika Baptistikoguduses Koskla 18 – jutlus Aare Kimmel
14.01 kell 18:30 Tallinna Nelipühikoguduses Toompea 3
15.01 kell 18:30 Kalju Baptistikoguduses Kalju 1 – jutlus Ago Lilleorg
16.01 kell 18:30 Oleviste koguduses Lai 50 – jutlus Robert Tšerenkov
17.01 kell 18:30 Adventkoguduses Merepuiestee 3 – jutlus Indrek Luide
18.01 kell 17:00 Valguse Tee Vabakoguduses Regati tee 1/Purje 8 – jutlus Erki Tamm
19.01 kell 17:00 Metodisti koguduses Narva mnt 51 – jutlus Ivo Käsk

7 jaanuar 2020|

Detsember 2019

Jõulud on vägev aeg! Oleme ootuseajas, mida terve Kristlik maailm tähistab. Vana, tuttav ja turvaline – samas igakordselt uus, vaikne, rõõmsalt soe ootusärevus. See kordub nii oma salapärasel moel aastast aastasse. Ajalooline fakt on, et Jeesus on tulnud ja võitnud. Meile igaühele tuleb Ta jälle ja jälle läbi Püha Vaimu täitumise ja ligiolu kogemuse – kui me Temasse usume ja Teda palume.

Jõulude aeg kõneleb igal aastal Jumala suurest päästeplaanist, mis avaldus üle kahe tuhande aasta tagasi. Jumal sai inimeseks, et meie inimestena saaksime Jumala sarnasteks. Armastus, mis on absoluutselt ebamõistlik, vallutab kurjuse, häbi, lüüasaamise, katkise oleku, pettumuse, haiget saamise, viha, vihkamise ja mittemõistmise.

Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.
Joh 1:14

On tähelepanuväärne, et Looja tuleb oma loodu keskele, kuid juba prohvetid ütlevad, et suur osa inimestest ei võta Teda vastu.

Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast.
Joh 1:10-13

Need aga, kes Tema vastu võtavad, saavad tulevase maailma kodanikeks, kes ei ole sellest, vaid tulevasest – igavesest maailmast. Ta ei sunni kedagi, ei pressi vägisi peale, otse vastupidi – Ta pakub, kutsub, julgustab valima Teda, kes ON Armastus. On neid kes ütlevad Talle „jah” ja on teisi, kes keelduvad. Tõelises armastuses on alati vaba tahe. Igale inimesele on see antud – me oleme vabad otsustama. Julgustan meid kõiki valima Teda ja uskuma Temasse nii, kuidas Kiri ütleb.

Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: „Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.”
Joh 7:37-38

Armastus võidab – meie koos Temaga! Halleluuja!

Rõõmsalt ja tänulikult
Veikko

6 detsember 2019|

November 2019

1.novembri hommikul kogunesid, peale 25 aastat, erinevate Evangeelsete konfessioonide juhid oma meeskondadega konverentsile Eesti Läkitus 2019, selleks et koos üksteise eest palvetada; õppida koguduse rajamise kohta; planeerida konkreetseid samme. Oli siiras, südant liigutav ja selgelt kogetav armastuse reaalsuse ôhkkond.

Meeste Hommikul (Naiste Hommiku ja Auväärsete Hommiku kohta ei oska kirjutada, kuid olen enam kui kindel, et sarnasus on olemas 🙂 ) on mehed kogemas midagi, mida võiks iseloomustada sônadega “Jumala enda kohalolu tajumine, ehtne elude jagamine, reaalsetele väljakutsetele otsavaatamine, palves teineteise eest seismine, palvevastuste kogemine, elude muutumine”. Meeste Hommikul käib mehi kuuest/seitsmest erinevast konfessioonist.

Ühtsus Jumala rahva keskel on Eestis kasvamas. Ma ei räägi viisakuste vahetamisest, vaid südamete jagamisest. Seda kõike näha ja kogeda on lihtsalt eriline privileeg,

Meie saali remont on täies hoos. Olen tänulik igaühele kes on panustanud! Samas julgustan seda jätkuvalt tegema, sest meie soov on kaasajastada helitehnika, samuti soetada lisaks teine videokaamera ja pult, et saaksime kvaliteetsemalt ülekandeid edastada. Veel vajame vähemalt ühte valgusprojektorit ja mitmeid vidinaid. Aitäh igale annetajale! Jumala Sõna meile on, …Proovige mind ometi… ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni  Mal 3:10. Olen ise proovinud ja veendunud –  külv ja lõikus töötab :).

Värskendus/uuendus loob keskkonna, mis on kvaliteetne, soe ja meeldiv nii meile endale, kui uutele inimestele, keda tuleb rohkearvuliselt.

Käimas on Alfa ja Juhtide Kool, taasalustanud on Healing Rooms. See mida Jumal NBKs teeb on vapustavalt äge. Head sõbrad – oleme alles alguses. Tema plaanid on kordades suuremad, vägevamad.
Jumala soov on, et meie kogudus oleks kui Emalaev, kust stardivad paljud uued algatused, uued kogudused, ühiskonda mõjutavad liikumised ja kõige peamiselt muudetud elud. K-13 Kristlik kogukond Ülemistel on heaks näiteks.

Julgustagu Hesekiel (47:3-12) Eluvee allikasse enam ja enam sisse astuma. Teisisõnu, laseme Jumalal oma elu kujundada, anname Temale täie õiguse/volituse meid viia pahkluuni vee sügavusest, põlvedeni, sealt edasi niueteni ja lõpuks ujuma Tema Eluvee jões. Seal on kõik võimalik, üleloomulik elu on loomulik. Lisaks oleme täitmas oma saatust. Oi – see on põnev. Olgem julged!

Rõõmsalt ja tänulikult, Veikko

2 november 2019|